10. Tarih III. Selim Dönemi Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi III. Selim Dönemi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih III. Selim Dönemi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih III. Selim Dönemi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransa’nın 1798 yılında Mısır’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti’ni destekleyen İngiltere, donanmasını bölgeye göndermiş ve Fransız donanmasını Ebûkır önlerinde yakmıştır. İngiltere’nin bu tutumunun doğrudan aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti’nden ekonomik ayrıcalıklar elde etmeye
B
Fransa’nın iç karışıklıklarından yararlanmaya
C
Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısını devam ettirmeye
D
M.Ali Paşa’nın bölgede güçlenmesini önlemeye
E
Sömürge yollarının güvenliğini sağlamaya
Soru 2

Osmanlı Devleti, III. Selim’in tahta geçtiği dönemde hâlâ üç kıtada farklı toplulukları bünyesinde barındı­ran, dünyanın sayılı devletleri arasında bulunuyordu. Ancak dünya güç dengeleri Osmanlı Devleti’nin aley­hine dönmüş, devletin siyasi, askeri, ekonomik yapısı ile eğitim sistemi bozulmuştu. Buna göre III. Selim’in, I.dış güvenliğin sağlanması, II.halkın yönetime katılımının sağlanması, III.ordunun çağın gereksinimlerine göre düzenlenmesi durumlarından hangilerine önem vermesi gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 3

III.Selim döneminde Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. Ayrıca XVII ve XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan yenilgiler ve büyük toprak kayıpları devlet ve top­lum sisteminde ıslahat yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Buna göre III. Selim’in ıslahat yapmakla, I.devletin devamlılığını sağlama, II.kapitülasyonları kaldırma, III.toprak kayıplarını önleme hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçladığı sa­vunulabilir?

A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 4

-Fransa’nın 1798’de Mısır’ı işgali üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya ile ittifak oluşturmuştur. -Mısır’da başarılı olamayan Fransızlar, Suriye’ye ge­çerek Akka Kalesi’ni kuşatmışlar ancak Nizamıcedit Ordusu karşısında başarılı olamayarak geri çe­kilmişlerdir. Bu bilgilere göre, I.İngiltere ve Rusya’nın çıkarları Fransa ile çatış­maktadır. II.Osmanlı ordusundaki Batılılaşma çabaları olumlu sonuçlar vermiştir. III. Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir. yargılarının hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 5

Osmanlı Devleti Elariş Antlaşması ile aşağıdaki böl­gelerin hangisindeki yabancı işgaline son vermiştir?

A
Kıbrıs
B
Suriye
C
Girit
D
Mısır
E
Kırım
Soru 6

1987 - 1792 yılları arasında yapılan Osmanlı - Rus Sa­vaşına Rusya’nın yanında katılan Avusturya, bu sava­şı bir süre sonra bırakmıştır. Avusturya’nın bu savaştan çekilmesinde aşağıdakilerden hanginin etkili olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü yenilemesinin
B
Fransız ihtilali’nin etkilerinin
C
Ekonomik durumunun bozulmasının
D
Rusya’nın saldırılarının
E
Venedik ile mücadelelerin
Soru 7

Osmanlı Devleti III. Selim döneminde, I.İsveç II.İngiltere, III.Avusturya devletlerinden hangileriyle savaş yapmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda diplomasi anlayışında değişiklik yaşandı­ğına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Avrupa’da kültürel sergilerin açılması
B
Nizamıcedit Ordusunun kurulması
C
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D
Avrupa’da sürekli elçiliklerin açılması
E
Avrupa’dan askeri uzmanların getirilmesi
Soru 9

-Kırım, Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Ant­laşması ile Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. -Osmanlı Devleti, Yaş Antlaşması ile Kırım’ın Rus­ya’ya ait olduğunu onaylamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında güç kaybettiği
B
Osmanlı Devleti’nin askeri harcamalarının azaldığı
C
Azınlık isyanlarının başarıya ulaştığı
D
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında barış dönemi nin başladığı
E
Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin güç kazandığı
Soru 10

III.Selim Dönemi’nde yapılan yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
İradıcedit adlı bir hâzinenin oluşturulması
B
Selimiye ve Levent kışlalarının oluşturulması
C
Nizamıcedit ordusunun kurulması
D
Avrupa’da sürekli elçiliklerin açılması
E
İlk Türk matbaasının kurulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.