10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransa, Belgrat Antlaşmalarında taraflar arasında ara buluculuk yapmakla Osmanlı Devleti’nden aşağıdaki kazamlardan hangisini elde etmiştir?

A
Akdeniz’de donanma bulundurma
B
Kapitülasyonlardan sürekli olarak yararlanma
C
Kıbrıs’ı askeri üs olarak kullanma
D
Süveyş Kanalı üzerinde denetim kurma
E
Savaş gemilerini Boğazlardan serbestçe geçirme
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda, I.Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi, II.Belgrat Antlaşması’nın imzalanması, III.Osmanlı donanmasının Çeşme limanında yakılması durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A
I, II, III
B
II, III, I
C
I, III, II
D
II, I, III
E
III, II, I
Soru 3

Küçük Kaynarca Antlaşması’na aşağıdaki hüküm­lerinden hangisi, Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceğinin en açık göstergesidir?

A
Rusya kapitülasyonlardan yararlanacaktır.
B
Rusya İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecektir.
C
Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir.
D
Rus Hristiyanları ve rahipleri, kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecektir.
E
Kırım bağımsız olacaktır.
Soru 4

1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca anlaşmasın­da yer alan hükümlerden bazıları şunlardır: I.Kırım’a bağımsızlık verilecek. II.Kırım, din işlerinde Osmanlı halifesine bağlı kala­cak. III.Rusya, Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoksların koru­yucusu olacak. IV.Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek. V.Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret yapabilecek ve Fransa ile İngilte­re’ye tanınan kapitülasyonlardan yararlanacak. Bu kararlardan hangisinin Osmanlı Devleti’nin çı­karlarına aykırı olduğu söylenemez?

A
II
B
I
C
IV
D
V
E
III
Soru 5

“Eflak ve Boğdan Osmanlı yönetiminde kalacak, an­cak Rusya, Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koru­yabilecektir.” Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne da­yanarak Osmanlı Devleti ile İlgili, I.Egemenlik hakları kısıtlanmıştır. II.Rusya’nın Lehistan'a egemen olmasını önlemiştir. III.Toprak bütünlüğünü koruma konusunda Avrupa devletlerinin desteğini sağlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 6

1736 -1739 yılları arasında, Rusya - Avusturya itti­fakı ile yapılan savaş sonunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belgrat
B
Pasarofça
C
Ziştovi
D
Prut
E
Vasvar
Soru 7

I.Kırım’a yerleşme, II.Karadeniz’de denetim sağlama, III.Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme amaçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’nin çı­karlarına aykırı olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 8

Belgrat Antlaşması’nda, “Rusya, Karadeniz’de hiçbir ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacak, savaşta al­dığı yerleri geri verecektir.” hükmü yer almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı Devleti’nin Belgrat Antlaşması ile çıkarlarını koruduğu
B
Karadeniz’in Türk gölü haline geldiği
C
Osmanlı Devleti’nin savaştan galip ayrıldığı
D
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğu
E
Rusya’da ıslahat çalışmalarının hızlandığı
Soru 9

Rusların, Lehistan’ın iç işlerine karışması ve sınır olay­larını gerekçe göstererek 1736’da Kırım’ı işgal etme­si sonucu Osmanlı-Rus ilişkileri bozulmuş, padişah I. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu tutumunda, I.egemenlik haklarını koruma, II. halkın güvenliğini sağlama, III.dış destek bulma amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 10

Rusya’nın Balkanlara ulaşabilmesi için öncelikle aşağıdaki bölgelerden hangisini ele geçirmesi ge­reklidir?

A
Kırım
B
Macaristan
C
Avusturya
D
Lehistan
E
Arnavutluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.