10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Lâle Devrinde ger­çekleşmiştir?

A
Çiçek hastalığına karşı ilk kez aşı uygulanması
B
İlk denk bütçenin hazırlanması
C
Nizamıcedit ordusunun kurulması
D
Kabakçı Mustafa isyanının çıkması
E
Posta teşkilatının kurulması
Soru 2

Osmanlı Devleti, Lale Devri’nde Avrupa’nın önemli merkezlerine gönderdiği elçilerden diplomasi görev­lerinin dışında Avrupa medeniyeti hakkında bilgi top­lamalarını, ülkenin kalkınması ve eğitim ile ilgili uygu­lanma imkanı olan bazı gelişmelerin takip edilmesini istemiştir. Elçiler, çeşitli konularda bir gözlemci gibi çalışarak merkeze raporlar göndermişlerdir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili, I.Avrupa’nın bazı alanlarda üstünlüğünü kabul et­miştir. II.Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisin­den daha fazla önem vermiştir. III.Avrupa devletlerinin azınlıkları bahane ederek içiş­lerine karışmasını engellemeye çalışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Lale Devrinde Paris’e elçi olarak gönderilen  …………….. gördüklerini ………….. adlı eserinde toplamıştır. Bu eser Osmanlı’nın Batıya açılan ilk penceresi olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Yirmisekiz Mehmet Çelebi - Sefaretname
B
Evliye Çelebi - Seyahatname
C
Katip Çelebi – Cihannüma
D
İbrahim Müteferrika - Cihannüma
E
Yirmisekiz Mehmet Çelebi - Seyahatname
Soru 4

I.Kerden II.Amasya III.Ahmet Paşa Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti İle İran arasında İmzalanmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 5

Aydınlanmacı düşünürler akıl ve gözlemi ön plana çı­kararak Avrupa’da bilim ve teknolojik gelişmelerin önünü açmışlardır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçla­rından birisi olduğu savunulamaz?

A
Demokrasi anlayışının güç kazanmasının
B
İnsan hayatını kolaylaştıran gelişmelerin ortaya çıkmasının
C
Üretimin artmasının
D
Sağlık alanında önemli buluşların yapılmasının
E
Sanayi İnkılabı’nın yapılmasının
Soru 6

III. Ahmet dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmiştir.
B
Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşlar yapılmıştır.
C
İsveç kralı Rusya karşısında bir süre himaye edilmiştir.
D
İran’ın Kafkasya toprakları Rusya ile paylaşılmıştır.
E
Rusya’ya kapitülasyonlardan yararlanma hakkı tanınmıştır.
Soru 7

  Osmanlı Devleti, Pasorofça Antlaşmasından sonra Av­rupa’yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili, I.Batı ile olan ilişkilerinde değişim yaşanmıştır. II.Kendini Avrupa’dan üstün görme anlayışından vazgeçmiştir. III.Avrupa’dan öncelikle askeri alanda yararlanma yoluna gitmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde Lale Devrinde yapılan yenilikler kültürel alanda gelişim yaşanmasına neden olmuştur. Bu duruma, I.kütüphanelerin açılması, II.ilk Türk matbaasının kurulması, III.itfaiye ocağının kurulması yeniliklerinden hangilerinin katkı sağladığı savu­nulabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 9

I.John Locke II.Martin Luther III.Jan Jak Russo Yukarıdakilerden hangileri aydınlanmacı düşünür­ler arasında gösterilemez?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 10

Avrupa’da Akıl Çağı ve Aydınlanma Çağında meyda­na gelen siyasi gelişmelerin sonucunda bilimsel, ekonomik ve teknik gelişmelerin sonucunda …………, ………..meydana gelmiştir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Sanayi İnkılabı - Fransız İhtilali
B
Rönesans - Reform
C
ABD’nin kurulması - Coğrafi Keşifler
D
1830 İhtilalleri - Fransız İhtilali
E
Fransız İhtilali - Sanayi İnkılabı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.