10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

III. Selim, I.ordu, II.yönetim, III.ekonomi alanlarının hangilerinde yenilik yapmıştır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 2

Fransız İhtilali, -monarşilerin yıkılarak yerine demokratik rejimlerin kurulmasına, -ulusal devletlerin kurulmasına, -insan haklarının evrensel bir boyut kazanmasına ortam hazırlamıştır. Buna göre Fransız İhtilalinin, I.devlet yönetimi, II.devletin sahip olduğu temel yasalar, III.hukuk anlayışı konularının hangilerinde değişime yol açtığı savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Avrupa'da, Sanayi Devrimi ile teknolojik değişimler yaşanmış, bu değişimler doğal kaynaklardan yarar­lanmanın büyük ölçüde artmasına ve seri üretime ge­çilmesine imkan sağlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu geliş­melerin bir sonucu olduğu söylenebilir?

A
Tarımsal üretimin önem kazanmasının
B
El sanatlarında hızlı bir gelişme yaşanmasının
C
Pazar ve ham madde ihtiyacının artmasının
D
Ticaret hacminde daralma olmasının
E
Uluslararası anlaşmazlıkların azalmasının
Soru 4

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Kırım halkının dinî yönden kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir. Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, I.Rusya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. II.Kaybedilen yerlerdeki halk ile dinî ve kültürel bağ­larını korumak istemiştir. III.Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda , I.denge politikası izlemesi, II.malikane sistemine geçmesi, III.askeri alanda yenilikler yapması faaliyetlerinden hangileri mevcut topraklarını ko­rumayı amaçladığını gösterir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 6

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı idaresindeki Ortodoksların koruyuculuğu Rusya’nın eline geçmiştir. Bu durum Rusya’nın, I.Balkanlarda etkinliğini artırma, II.Karadeniz’i kontrolü altına alma, III.Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma amaçlarından hangilerini gerçekleştirmesini ko­laylaştırdığı savunulabilir?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 7

Osmanlı ülkesinde, I.kanun üstünlüğü anlayışının kabul edilmesi, II.vatandaş haklarının korunması, III.eşitlik anlayışının yaygınlaşması gelişmelerinden hangileri, Fransız İhtilali’nin Osmanlı devlet ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri­nin bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
II ve III
E
I ve III
Soru 8

Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerin hangisi sı­rasında topraklarını kendi başına koruyamayaca­ğını anlayarak Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanma yoluna gitmiştir?

A
Fransa’nın Mısır’a asker çıkarması
B
Avusturya ile Petervaradin’de savaşması
C
Rusya’nın Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakması
D
Rusya ile Prut’ta savaşması
E
Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi
Soru 9

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığını tehdit eden sonuçlar ortaya çıkarmıştır?

A
Viyana Kongresi
B
Coğrafi Keşifler
C
ABD’nin kurulması
D
Reform hareketleri
E
Fransız İhtilali
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda batıda imzaladı­ğı son kârlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziştovi
B
Küçük Kaynarca
C
Belgrat
D
Prut
E
Yaş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.