11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-1 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-1 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bazı hayvan hastalıklarının yaygınlaştığı yerlerde, taşıyıcı hayvan grubunun üyelerine olan talep azal­dığından, söz konusu hayvanların beslendiği tesis­ler kapanmakta veya faaliyetlerine ara vermektedir.Bu durum,  ………….. üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Tüketimin üretim
B
Tüketimin dağıtım
C
Üretimin tüketim
D
Üretimin dağıtım
E
Dağıtımın üretim
Soru 2

Marmara Bölgesi’nin gerçekleştirdiği toplam ta­rımsal ve sanayi ürünü üretiminde yıllara göre yaşanan değişimin, ülkemizdeki diğer bölgeler­den az olması;I.Üretimde çalışan nüfus miktarının fazla olmasıII.Pazar olanaklarının geniş olmasıIII.Üretimde doğal koşulların etkisinin az olmasıgibi faktörlerden hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 3

I.Küresel çapta sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili politikalar yaygınlaştırıldıkça, ilaç en­düstrisinin büyümesiII.Soğutma sistemli araçların yaygınlaşmasıyla et ve süt üretiminin artmasıIII.Dünya genelinde enerji ihtiyacı arttıkça petrol ve doğalgaz çıkarımının artmasıIV.Bir ürünü imal eden firma sayısı arttıkça ürün fi­yatının düşmesiYukarıda belirtilen yargılardan hangileri, tüketi­min üretime etkisine örnek gösterilemez?

A
II ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I ve IV
E
IV ve ııı
Soru 4

-Güneş-Jeotermal enerji-Fosil yakıtlarYukarıda verilen enerji kaynaklarının, aşağıdakilerden hangisi bakımından ortak olduğu söyle­nebilir?

A
Oluşumlarında atmosfer olaylarının etkili olması
B
Oluşumlarında herhangi bir şekilde insan etkisinin bulunmaması
C
Faydalanılma oranları üzerinde iklim koşulları¬nın etkili olması
D
Belirli şartlar dahilinde kendilerini yenileyebil¬meleri
E
Tükenmeyen doğal kaynaklar olmaları
Soru 5

I.Balık üretim çiftlikleriII.Yağmur ormanlarıIII.Debisi yüksek akarsularIV.Toprağın üst katmanıV.Turunçgil bahçeleriYukarıda verilenlerden hangileri, doğal kaynak­lar arasında ver almaz?

A
I ve V
B
III ve IV
C
II ve III
D
I ve IV
E
IV ve V
Soru 6

Gelişmiş ülkelerde enerji nakil hatlarının yer al­tına gömülmesi, aşağıdakilerden hangisine yö­nelik bir çalışma olabilir?

A
Kaçak enerji kullanımını önlemeye
B
Enerji tüketimini azaltmaya
C
Enerji üretim bölgelerinin gizlenmesine
D
Enerji nakil teknolojisinin yaygınlaşmamasına
E
Doğal koşulların üretim, dağıtım ve tüketime etkisini azaltmaya
Soru 7

11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-13-Optimized


Bazı ürünlerin üretimi hammaddeye yakın bölgeler­de gerçekleşirken, bazı ürünler tüketime yakın yer­lerde üretilir.
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş yer­lerde gelişen aşağıdaki üretim sistemlerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde, hammaddeye yakınlık etkili olmamıştır?

A
II - Un fabrikaları
B
III - Zeytin yağı fabrikaları
C
I - Petrol rafinerisi
D
V - Kümes ve ahırlar
E
IV - Kereste atölyeleri
Soru 8

I.Ülkemizde kağıt endüstrisinin kıyı bölgelerde yo­ğunlaşmasıII.Japonya, İsviçre gibi milli geliri yüksek olan ülke­lerde, hizmet üretiminin fazla olmasıIII.Ortadoğu ülkelerinin bazılarında petrol rafinerile­rinin fazla olmasıIV.Kanada’da üretilen tarımsal ürün çeşitliliğinin az olmasıV.ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüksek teknoloji gerektiren ürün üretiminin fazla olmasıYukarıda belirtilen yargılardan hangileri, üretimfaaliyetleri üzerinde fiziki faktörlerin etkili oldu­ğuna örnek gösterilemez?

A
IV ve V
B
I ve V
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve V
Soru 9

Nüfusu fazla ve ekonomik kalkınmışlık düzeyi yüksek olan ülkelerde tüketim fazladır.Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde tü­ketim diğerlerinden fazladır?

A
Malezya
B
ABD
C
Yunanistan
D
Norveç
E
İsrail
Soru 10

Oluşumu kendiliğinden gerçekleşmiş, meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı zenginliklere …………  adı verilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Beşeri kaynaklar
B
Endüstriyel kaynaklar
C
Enerji kaynakları
D
Tarımsal kaynaklar
E
Doğal kaynaklar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.