11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-2 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-2 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-16-Optimized


Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerden han­gilerinde, üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri­nin daha fazla geliştiği söylenebilir

A
II, V ve VI
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
III,IV ve V
E
II, IV ve V
Soru 2

Ana karaların merkezlerine uzak, hammadde ve enerji bakımından fakir olan bazı ülkeler, dağıtım sistemlerinin gelişmesine paralel olarak ekonomile­rini canlı tutabilir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yukarıda belirti­len yargıya örnek olabilir?

A
Rusya
B
Japonya
C
İran
D
Nijerya
E
Almanya
Soru 3

Üretimi etkileyen faktörler, doğal ve beşeri olmak üzere farklı gruplara ayrılabilir. Buna göre, aşağıda verilen üretimle ilgili olgu­lardan hangisinde, üretimi etkileyen faktör, di­ğerlerinden farklı bir grupta bulunmaktadır?

A
Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üretimi oldukça fazladır.
B
Son yüzyılda Avrupa kıtasındaki endüstriyel üretim artışı Güney Amerika’dan fazla olmuştur.
C
Tüm dünyada nükleer santral ve demir - çelik fabrikaları genel olarak su kaynaklarına yakın arazilerde kurulur.
D
Menteşe Yöresi’nde tarıma ayrılan arazi oranı az olduğundan tarımsal üretim miktarı da azdır.
E
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ev yapımı için kereste üretimi oldukça fazladır.
Soru 4

Dağıtım faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A
Küresel çapta hammadde ve enerji temini kolaylaşır.
B
Dağıtım maliyetleri üretime ekleneceğinden tüketim oranı düşer.
C
Tüketilen ürün çeşitliliğinin artmasına olanak sağlanır.
D
Ekonomik büyüme ve istihdam artışı yaşanır.
E
Ürünler daha uzak bölgelere pazarlanabilir.
Soru 5

Fransa’da tüketim faaliyetlerinin Hindistan’a gö­re daha gelişmiş olması, aşağıdakilerden hangi­siyle açıklanamaz?

A
Temel ihtiyaç çeşitliliğinin daha fazla olması
B
Halkın gelir düzeyinin daha yüksek olması
C
Tüketici nüfus miktarının daha fazla olması
D
Tanıtım organizasyonlarının daha etkili yapıl¬ması
E
Teknolojik gelişmelerin daha yakından takip edilmesi
Soru 6

Toprağın üst kısmının süpürülmesi anlamına gelen erozyon yoluyla kaybedilen topraklar, oluşum şart­ları uygunsa, ancak binlerce yılda yeniden oluş­maktadır. Bu sebepten günümüzde erozyonun şid­detli olduğu yerlerde, yüzey genellikle taşlardan oluşmakta ve tarımsal faaliyetler yeterince verimli yapılamamaktadır. Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

A
İnsanlar doğal kaynaklardan faydalanmamalıdır
B
Doğal kaynaklar dünyanın her yerine dengeli dağılmamıştır.
C
Beşeri faaliyetler yapılmadıkça, doğal kaynaklar önemlerini kaybeder.
D
Doğal kaynakların hepsi yenilenebilir özellikte değildir. Kullanımlarında bazı özelliklere dikkat edilmelidir
E
Doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketime olan etkisi zamana göre değişmektedir.
Soru 7

11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-15-Optimized
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösteri­len yerlerden hangilerinde, üretim faaliyetleri üzerinde iklim koşulları daha etkilidir?

A
IV ve V
B
I ve IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, fiziki faktörlerin, üre­tim, tüketim veya dağıtım sistemleri üzerine ya­pacağı olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar arasında yer almaz?

A
Buzlanmanın yoğun olduğu yolların bulunduğu dağlarda, tünel yapımına öncelik verilmesi
B
Yağışın az olduğu yıllarda, tarımsal sulama faaliyetlerinin artması
C
Hayvansal hastalıkların yaygın olduğu yerlerde, taşıyıcı hayvan grubunun tüketim ve üretiminin azalması
D
Deniz taşıtlarının yapımında paslanmaz çelik ve yoğun koruyucu boya kullanılması
E
Gıda depolarının soğutmalı sistemlerle donatıl¬ması
Soru 9

11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-14-Optimized
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş yer­lerden hangisinde, fiziki koşullar, dağıtım faali­yetlerini daha fazla olumsuz etkilemektedir?

A
III
B
IV
C
V
D
II
E
I
Soru 10

Bir bölgedeki metal işleyen sanayi tesislerinde üretimin yıllara göre belirgin dalgalanmalar gös­termesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Ulaşım olanaklarının yeterince gelişmemesiyle
B
Enerji temininin zorluğuyla
C
İklim koşullarının yıldan yıla farklı olmasıyla
D
Düzenli çalışacak işçi temininin zorluğuyla
E
işlenmiş ürün talebinin değişmesiyle
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.