11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-3 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-3 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Oluşumunda beşeri faaliyetlerin herhangi bir etkisi­nin bulunmadığı kaynaklara doğal kaynaklar denir. Doğal kaynaklardan bazıları ile ilgili olarak aşa­ğıda belirtilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Madenlerin ve fosil yakıtların oluşumu ve kullanımı genel olarak hava şartlarına bağlıdır.
B
Güneş’ten faydalanabilme oranı üzerinde iklim koşullarının önemli bir etkisi vardır.
C
Uranyum ve toryum, kullanımı sırasında ve sonrasında yaşam için tehlike oluşturacak potansiyele sahiptir.
D
Dalga, gelgit ve akarsular, tükenmeyen doğal kaynaklar arasındadır.
E
Toprak belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen bir doğal kaynaktır.
Soru 2

Üretilen ürünün pazarlanmasına ve tüketim bölgesi­ne ulaştırılması olayına dağıtım denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dağıtım faaliyetleri üzerinde olumlu etki yapan faktörler­den değildir?

A
Ortak pazar ve gümrük birliklerinin yaygınlaşması
B
Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması
C
Gümrük vergilerinin ve uluslararası ambargoların artması
D
Yaygın ve hızlı iletişim hizmetlerinin gelişmesi
E
Gelişmiş ulaşım hizmetlerinin yaygınlaşması
Soru 3

Ürünlerin üretim ve tüketim oranları, belirli şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sanayi ça­ğında tüketiminin artmasına bağlı olarak ulusla­rarası dağıtımı belirgin olarak hızlanan ürünler­dendir?

A
Buğday
B
Konserve
C
Cam
D
Petrol
E
Seramik
Soru 4

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülke­ler, fakir olan ülkelerden; I.Gelişme potansiyellerinin yüksek olması II.iklim çeşitliliklerinin fazla olması III.Dış bağımlılıklarının daha az olması IV.Nüfus yoğunluklarının fazla olması gibi özelliklerden hangileri bakımından ayrılabi­lir?

A
II ve III
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II ve IV
Soru 5

Japonya’nın enerji kaynakları ve madenler bakı­mından fakir bir ülke olmasına karşın endüstri­yel gelişiminin üst seviyelerde olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A
Az maddeyle karlı ürün üretimi politikasının uy¬gulanması
B
Teknoloji kullanımı ve üretiminin üst seviyede olması
C
Dağıtım mekanizmalarının gelişmiş olması
D
Eğitim seviyesi yüksek nitelikli iş gücü istihda¬mının önemli olması
E
Maddi kazanç sağlamayacak demografik yatı¬rımların yapılmaması
Soru 6

Soğuk hava depolarının ve soğutmalı taşıtların yay­gınlaşmasına paralel olarak, ülkemizin denizden uzak kentlerindeki balık tüketiminde belirgin artışlar gerçekleşmiştir. Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisini açıklamakta örnek olarak kullanılabilir?

A
Dağıtımın üretime etkisini
B
iklim koşullarının dağıtıma etkisini
C
Üretimin dağıtıma etkisini
D
Yerşekillerinin dağıtıma etkisini
E
Dağıtımın tüketime etkisini
Soru 7

I.Teknolojik gelişmeler II.iklim koşulları III.İş gücü kaynakları IV.Sermaye birikimi V.Su kaynakları Yukarıda verilenlerden hangileri, üretim faaliyet­lerini etkileyen doğal faktörlerdendir?

A
III ve V
B
II ve V
C
IV ve V
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 8

Bir ülkede, üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri bölgeler arasında farklılık gösterebilir. Buna göre ülkemizde, yukarıda belirtilen faali­yetlerin hepsinin en yoğun olduğu bölge aşağı- dakilerden hangisidir?

A
İç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Ege Bölgesi
E
Marmara Bölgesi
Soru 9

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin dağıtım bölge­sinin sınırları diğerlerine oranla daha dardır?

A
Süt
B
Doğalgaz
C
Demir
D
Buğday
E
Teknoloji
Soru 10

Aşağıdaki sektörlerden hangisinde gerçekleşti­rilen üretimde, makine kullanımı olmadığından iş gücünün niteliği ve niceliği daha fazla öne çıkmaktadır?

A
Enerji
B
Turızm
C
Hayvancılık
D
Sanayi
E
Tarım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.