11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yer altı kaynakları bakı­mından zengin olmasına karşın yeterince geli- şemeyen ülkelerden değildir?

A
Nijerya
B
Azerbaycan
C
Kanada
D
Irak
E
Kuveyt
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden değildir?

A
Dağıtım bölgeleri arasındaki uzaklık
B
Üretim ve tüketim faaliyetleri
C
iletişim faaliyetleri
D
Ulaştırma aracı nitelikleri
E
Pazarlama teknikleri
Soru 3

Doğal kaynaklar bakımından fakir olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Halkın satın alma gücü yüksektir.
B
Ekonomik yönden dışa bağımlılığı fazladır.
C
Nüfus artış hızı düşüktür.
D
Kurak iklim koşulları etkilidir.
E
Sanayisi gelişmemiştir.
Soru 4

Son yüzyıl içinde tüketimin küresel çapta artış göstermesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi et­kili olmamıştır?

A
insanların satın alma gücünün artması
B
Ekonomik ürün çeşitliliğinin artması
C
Nüfusun artması
D
Üretim maliyetlerinin artması
E
Dağıtım olanaklarının yaygınlaşması
Soru 5

İnsanlığın başından itibaren var olan doğal kay­naklar, günümüzdeki önemlerine aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ulaşmışlardır?

A
Tarımın başlangıcı
B
II. Dünya savaşı
C
Yerleşik yaşama geçiş
D
Nüfus patlamaları
E
Sanayi devrimi
Soru 6

Doğal kaynaklar bakımından fakir olup geliş­mişlik seviyesi yüksek olan ülkeler ile ilgili ola­rak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Üretiminde yıllık dalgalanmalar fazladır.
B
Dış ticareti gelişmemiştir.
C
Hammadde ve enerji dış alımı fazladır.
D
Üretim çeşitliliği azdır.
E
Dağıtım sistemleri gelişmemiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, üretim, tüketim ve da­ğıtım faaliyetlerinin gelişmesine yönelik çalış­malardan değildir?

A
Sanayi tesislerinin belli bölgelerde yoğunlaşması
B
Nitelikli işgücü oranının artması
C
Modern pazarlama tekniklerinin yaygınlaşması
D
Teknoloji kullanımının artması
E
İletişim hizmetlerinin gelişmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, kullanımı sonucunda azalarak tükenen, dolayısıyla yenilenemeyen doğal kaynaklardan biridir?

A
Doğalgaz
B
Dalga gücü
C
Jeotermal enerji
D
Güneş
E
Akarsular
Soru 9

-Maden şirketlerinin, kendi ülkeleri dışında arama ve çıkarma faaliyetleri gerçekleştirmesi
-Tarım ürünlerinin ana vatanları dışında da üretil­mesi
-Modern sanayi ürünü üreticilerinin yabancı ülkeler­de de tanıtım ve satış yapmayı amaçlaması
Yukarıda belirtilen olayların ana nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet üretiminin kolay olması
B
Dağıtım sistemlerinin gelişmemesi
C
Ülkelerin ekonomik sınırlarının zayıflaması
D
Tüketimin fazla olması
E
Üretim çeşitliliğinin artması
Soru 10

Su, toprak, bitkiler ve madenler gibi doğal kay­nakların doğru kullanılması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A
Ekonomik büyüme sağlanır.
B
Üretim faaliyetleri devam eder.
C
Sektörel çeşitlilik artar.
D
İstihdam olanakları oluşur.
E
Ekolojik devamlılık bozulur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.