11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-4 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğal kaynaklar bakımından fakir olup geliş­mişlik seviyesi yüksek olan ülkeler ile ilgili ola­rak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Üretim çeşitliliği azdır.
B
Hammadde ve enerji dış alımı fazladır.
C
Üretiminde yıllık dalgalanmalar fazladır.
D
Dağıtım sistemleri gelişmemiştir.
E
Dış ticareti gelişmemiştir.
Soru 2

Doğal kaynaklar bakımından fakir olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Ekonomik yönden dışa bağımlılığı fazladır.
B
Halkın satın alma gücü yüksektir.
C
Nüfus artış hızı düşüktür.
D
Sanayisi gelişmemiştir.
E
Kurak iklim koşulları etkilidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, üretim, tüketim ve da­ğıtım faaliyetlerinin gelişmesine yönelik çalış­malardan değildir?

A
İletişim hizmetlerinin gelişmesi
B
Teknoloji kullanımının artması
C
Sanayi tesislerinin belli bölgelerde yoğunlaşması
D
Modern pazarlama tekniklerinin yaygınlaşması
E
Nitelikli işgücü oranının artması
Soru 4

İnsanlığın başından itibaren var olan doğal kay­naklar, günümüzdeki önemlerine aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ulaşmışlardır?

A
Yerleşik yaşama geçiş
B
Sanayi devrimi
C
Tarımın başlangıcı
D
Nüfus patlamaları
E
II. Dünya savaşı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yer altı kaynakları bakı­mından zengin olmasına karşın yeterince geli- şemeyen ülkelerden değildir?

A
Irak
B
Azerbaycan
C
Nijerya
D
Kuveyt
E
Kanada
Soru 6

Son yüzyıl içinde tüketimin küresel çapta artış göstermesi üzerinde aşağıdakilerden hangisi et­kili olmamıştır?

A
Dağıtım olanaklarının yaygınlaşması
B
Ekonomik ürün çeşitliliğinin artması
C
insanların satın alma gücünün artması
D
Üretim maliyetlerinin artması
E
Nüfusun artması
Soru 7

-Maden şirketlerinin, kendi ülkeleri dışında arama ve çıkarma faaliyetleri gerçekleştirmesi
-Tarım ürünlerinin ana vatanları dışında da üretil­mesi
-Modern sanayi ürünü üreticilerinin yabancı ülkeler­de de tanıtım ve satış yapmayı amaçlaması
Yukarıda belirtilen olayların ana nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkelerin ekonomik sınırlarının zayıflaması
B
Üretim çeşitliliğinin artması
C
Hizmet üretiminin kolay olması
D
Dağıtım sistemlerinin gelişmemesi
E
Tüketimin fazla olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, kullanımı sonucunda azalarak tükenen, dolayısıyla yenilenemeyen doğal kaynaklardan biridir?

A
Jeotermal enerji
B
Güneş
C
Akarsular
D
Doğalgaz
E
Dalga gücü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden değildir?

A
iletişim faaliyetleri
B
Üretim ve tüketim faaliyetleri
C
Ulaştırma aracı nitelikleri
D
Pazarlama teknikleri
E
Dağıtım bölgeleri arasındaki uzaklık
Soru 10

Su, toprak, bitkiler ve madenler gibi doğal kay­nakların doğru kullanılması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A
Sektörel çeşitlilik artar.
B
Ekonomik büyüme sağlanır.
C
İstihdam olanakları oluşur.
D
Üretim faaliyetleri devam eder.
E
Ekolojik devamlılık bozulur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.