11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-5 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-5 (Test Ç

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi Ve Doğal Kaynaklar Testleri-5 (Test Ç adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ambalajlama sistemlerinin ve soğutmalı taşıtla­rın yaygınlaşması sonucunda Erzurum - Kars Bölümü’ndeki et ve süt üretiminin artması, üre­tim üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisiy­le açıklanabilir?

A
Tanıtım organizasyonlarının gelişmesinin
B
Tüketimin artmasının
C
Üretim dalgalanmasının azalmasının
D
Ürün yelpazesinin genişlemesinin
E
Dağıtım sistemlerinin gelişmesinin
Soru 2

Doğal kaynaklar yenilenebilenler, yenilenemeyenler ve belli şartlarda yenilenebilenler olmak üzere üç gruba ayrılır. Aşağıdaki endüstriyel faaliyetlerden hangisi, belli şartlar altında kendini yenileyebilen doğal kaynakların kullanımına yönelik  çalışmaktadır?

A
Otomotiv sanayisi
B
Petrol rafinerileri
C
Makine sanayisi
D
Kağıt endüstrisi
E
Demir - çelik sanayisi
Soru 3

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, doğrudan doğal kaynak kullanımına örnek olabilir?

A
Boğaziçi Köprüsü’nde kıtalar arası ulaşımın sağlanması
B
Süt ürünleri endüstrisinin gelişmesi
C
Rüzgâr tribünleriyle elektrik üretilmesi
D
Suudi Arabistan’da inanç turizminin gelişmesi
E
Yağlı tohum bitkilerinden enerji üretilmesi
Soru 4

Küresel ticaretin gelişmesinde en önemli etkenler­den olan dağıtım sistemlerinin gelişmesi, tüketimi fazla olan ürünlerin üretimini de arttırmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretimi, tüketiminin artması nedeniyle daha fazla artmaktadır?

A
Balık
B
Linyit
C
Buğday
D
Volfram
E
Kahve
Soru 5

Küresel ticaretin en önemli unsurları olan üretim, tü­ketim ve dağıtımın gelişmesi sonucunda, sosyal ve ekonomik yapıda bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bahsedilen değişiklik­ler arasında yer almaz?

A
Modern pazarlama teknikleri gelişir.
B
Sektörel etkileşim artar.
C
Küresel döviz dolaşımı artar.
D
Tarımsal bağımlılık azalır
E
Yeni iş alanları oluşur.
Soru 6

Endüstriyel çalışmalarda kullanılan kaynaklar birbi­rinden farklı olabilir. Buna göre, aşağıdaki endüstriyel faaliyetlerden hangisinin gelişmesine bağlı olarak maden ge­reksiniminin daha fazla arttığı söylenebilir?

A
Konserve
B
Otomotiv
C
Dokuma
D
Kağıt
E
ilaç
Soru 7

Doğal kaynaklardan bazıları bitkisel ve hayvansal maddelerin yer altında depolanarak değişime uğra­masıyla oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki doğal kaynaklardan hangi­sinin oluşumunda yukarıdaki olaylar etkili olma­mıştır?

A
Taşkömürü
B
Doğalgaz
C
Petrol
D
Linyit
E
Uranyum
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetlerini et­kileyen beşeri unsurlar arasında yer almaz?

A
İklim koşulları
B
Sermaye birikimi
C
Tarımsal çalışmalar
D
İş gücü kaynakları
E
Teknolojik gelişmeler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, diğer dördünün sonu­cudur?

A
Doğal kaynakların öneminin artması
B
Ticaretin küreselleşmeye başlaması
C
Nüfus yoğunluğunun artması
D
Enerji tüketiminin artması
E
Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.