11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-2


Yukarıdaki grafikte, aylık sıcaklık ve yağış de­ğerleri gösterilen bölgede yaygın olan biyom aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ilıman çayırlar
B
Tropikal yağmur ormanları
C
Savan
D
Tundra
E
Çalılık
Soru 2

Sıcaklık ve nemin fazla olduğu biyomlarda flora ve fauna çeşitliliği fazladır.
11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-1
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş böl­gelerden hangisinde bitki ve hayvan türü çeşit­liliği daha fazladır?

A
II
B
IV
C
V
D
III
E
I
Soru 3

Ekosistemler, canlı ve cansız unsurlar arasındaki etkileşimin oluşturduğu düzenlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekosistem işleyişine örnek olarak gösterilemez?

A
Derin fay kırılmalarının oluştuğu okyanus dibi depremleriyle, etkili tsunamilerin ortaya çıkması
B
Aşırı avlanmanın yapıldığı yıllarda yada bölgelerde, bazı böcek türlerinin çoğalması
C
Doğal bitki örtüsünün gür ve çeşitli olduğu yerlerde, hayvan çeşitliliğinin de fazla olması
D
Denizdeki bazı balıkların başka balıklarla beslenmesi
E
Ölmüş bir hayvanın vücudunda bulunan karbon ve azot gibi inorganik maddelerin, ayrıştırıcılar tarafından toprağa karıştırılması
Soru 4

I.Yaprak döken orman biyomu
II.Tundra biyomu
III.Savan biyomu
IV.Çöl biyomu
V.Çalılık biyomu
Yukarıda verilen biyomlardan hangilerinde, can­lı türü çeşitliliği daha azdır?

A
IV ve V
B
I ve II
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 5

Biyomlar, kendi içlerinde kara ve su biyomları ol­mak üzere gruplara ayrılır.Kara biyomların sınıflandırılmasında temel olarak, aşağıdaki etkenlerden hangisi dikkate alınmaktadır?

A
Toprak yapısı
B
Bitki örtüsü
C
Matematik konum
D
Canlı sayısı
E
Yerşekilleri özellikleri
Soru 6

Su tutma kapasitesi yüksek olan dikenli bitkile­rin yaygın olduğu ve deve, yılan, fare, örümcek, karınca gibi hayvanların bulunduğu biyom, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savan
B
Tundra
C
Yağmur ormanı
D
Maki
E
Çöl
Soru 7

Dünyadaki bütün ekosistemlerin canlı ve cansız tür­leri bulunmaktadır.
I.Bitki
II.Sıcaklık
III.Mikroorganizma
IV.Karbondioksit
V.Mantarlar (Ayrıştırıcılar)
Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri, ekosistemleri oluşturan canlı çevre unsurları arasında yer almaz?

A
I ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 8

Birbirine benzer bitki ve hayvanların bir arada yaşa­dığı bölgelere biyom denir.Buna göre, biyomların bitki ve hayvan türlerini belirleyen temel faktör, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Beşeri faaliyetler
B
Jeolojik yapı
C
İklim koşullan
D
Toprak yapısı
E
Matematik konum
Soru 9

Sınırları belli olan bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde olan canlı ve cansız varlıkların oluş­turduğu yaşam düzenin……………denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Litosfer
B
Ekosistem
C
Resif
D
Maki
E
Biyom
Soru 10

Sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu tropikal kuşakta yaygındır.- Genel bitki türü uzun boylu otlardan oluşur.- Aslan, zebra, zürafa gibi iri vücutlu hayvanlar yaygındır.Yukarıdaki bazı özellikleri verilen biyom, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Savan biyomu
B
Tundra biyomu
C
Ilıman çayır biyomu
D
Çalılık biyomu
E
Tropikal yağmur ormanları biyomu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.