11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yaygın olarak görülen çalılık biyomunda, aşağıdaki hay­vanlardan hangisi bulunmaz?

A
Tavşan
B
Kurt
C
Köstebek
D
Zürafa
E
Yılan
Soru 2

Nem oranı ve sıcaklığın yıl boyunca yüksek ol­duğu tropikal yağmur ormanları biyomu hakkın­da, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ekosistem devamlılığı için enerji üreten canlı unsur sayısı fazladır.
B
Geniş yapraklı bitkiler yaygındır.
C
Bitki çeşitliliği fazladır.
D
İri vücutlu hayvan oranı azdır.
E
Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker.
Soru 3

Tundra biyomunda bitki türü ve bu bitkilerle beslenen hayvan türü sayısının az olması, temel olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Kış süresinin çok uzun, sıcaklık ortalamasının düşük olmasıyla
B
Yerşekillerinin engebeli, yükseltinin fazla olmasıyla
C
Yağış miktarlarının yetersiz olmasıyla
D
Karaların oranının az olmasıyla
E
Bitki tahribatının ileri düzeyde olmasıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi canlıların dağılışını etki­lemez?

A
Yerşekilleri
B
Fay hatlarının dağılışı
C
iklim koşulları
D
Toprak tipleri
E
Beşeri faaliyetler
Soru 5

Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran böl­gelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tundra
B
Biyom
C
Ekosistem
D
Hidrosfer
E
Biyosfer
Soru 6

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-4-Optimized


Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden han­gisinde canlı türü çeşitliliği diğerlerinden fazla­dır?

A
I
B
IV
C
III
D
V
E
II
Soru 7

Oksijen döngüsü hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Solunum ve yanma olayları, atmosferdeki oksijeni tüketir.
B
Fotosentez yapan bitkiler atmosfere oksijen sağlar.
C
Oksijen karalarda fosil yakıtların ve kireç taşlarının içinde depo edilir.
D
Atmosferde fazla oksijen olsaydı yangınların oranı daha fazla olurdu.
E
Oksijenin azalması durumunda solunum azalacağından canlı yaşamı zarar görür.
Soru 8

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-3-Optimized
Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden hangi­lerinde, atmosfere karbon salımmı daha fazladır?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve V
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 9

Madde döngülerinin ciddi oranda kesintiye uğra­ması sonucunda, aşağıdakilerden hangisinin ger­çekleşmesi beklenir?

A
Canlı türü çeşitliliği artar.
B
Buharlaşma şiddeti artar.
C
Besin üretimi artar.
D
Ekosistem işleyişleri zarar görür.
E
Toprak kalınlığı azalır.
Soru 10

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-2-Optimized
Buna göre grafikte sıcaklık ve yağış şartları göste­rilen bölgede yaşayan bitki ve hayvan toplulukları hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Otçul hayvanların kış mevsiminde beslenme olanakları kısıtlıdır.
B
Yıl boyu yeşil kalabilen geniş yapraklı ağaçlar yaygındır.
C
Bitkilerin ömrü oldukça kısadır.
D
Yerleşim yoğunluğu az olduğundan doğal yaşam fazla zarar görmemiştir.
E
Hayvanların derileri kalın ve yağ depoları fazladır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.