11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Oksijen döngüsü hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Oksijenin azalması durumunda solunum azalacağından canlı yaşamı zarar görür.
B
Fotosentez yapan bitkiler atmosfere oksijen sağlar.
C
Atmosferde fazla oksijen olsaydı yangınların oranı daha fazla olurdu.
D
Oksijen karalarda fosil yakıtların ve kireç taşlarının içinde depo edilir.
E
Solunum ve yanma olayları, atmosferdeki oksijeni tüketir.
Soru 2

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-4-Optimized


Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden han­gisinde canlı türü çeşitliliği diğerlerinden fazla­dır?

A
V
B
III
C
I
D
II
E
IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi canlıların dağılışını etki­lemez?

A
iklim koşulları
B
Fay hatlarının dağılışı
C
Yerşekilleri
D
Toprak tipleri
E
Beşeri faaliyetler
Soru 4

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-2-Optimized
Buna göre grafikte sıcaklık ve yağış şartları göste­rilen bölgede yaşayan bitki ve hayvan toplulukları hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yıl boyu yeşil kalabilen geniş yapraklı ağaçlar yaygındır.
B
Bitkilerin ömrü oldukça kısadır.
C
Hayvanların derileri kalın ve yağ depoları fazladır.
D
Yerleşim yoğunluğu az olduğundan doğal yaşam fazla zarar görmemiştir.
E
Otçul hayvanların kış mevsiminde beslenme olanakları kısıtlıdır.
Soru 5

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-3-Optimized
Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden hangi­lerinde, atmosfere karbon salımmı daha fazladır?

A
I ve V
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I ve II
Soru 6

Tundra biyomunda bitki türü ve bu bitkilerle beslenen hayvan türü sayısının az olması, temel olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Yerşekillerinin engebeli, yükseltinin fazla olmasıyla
B
Karaların oranının az olmasıyla
C
Bitki tahribatının ileri düzeyde olmasıyla
D
Kış süresinin çok uzun, sıcaklık ortalamasının düşük olmasıyla
E
Yağış miktarlarının yetersiz olmasıyla
Soru 7

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yaygın olarak görülen çalılık biyomunda, aşağıdaki hay­vanlardan hangisi bulunmaz?

A
Kurt
B
Yılan
C
Tavşan
D
Zürafa
E
Köstebek
Soru 8

Nem oranı ve sıcaklığın yıl boyunca yüksek ol­duğu tropikal yağmur ormanları biyomu hakkın­da, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İri vücutlu hayvan oranı azdır.
B
Geniş yapraklı bitkiler yaygındır.
C
Ekosistem devamlılığı için enerji üreten canlı unsur sayısı fazladır.
D
Bitki çeşitliliği fazladır.
E
Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker.
Soru 9

Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran böl­gelerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyom
B
Hidrosfer
C
Tundra
D
Ekosistem
E
Biyosfer
Soru 10

Madde döngülerinin ciddi oranda kesintiye uğra­ması sonucunda, aşağıdakilerden hangisinin ger­çekleşmesi beklenir?

A
Besin üretimi artar.
B
Canlı türü çeşitliliği artar.
C
Ekosistem işleyişleri zarar görür.
D
Toprak kalınlığı azalır.
E
Buharlaşma şiddeti artar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.