11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-6-Optimized


Tuzluluk oranının fazla olduğu sıcak denizlerde can­lı türü sayısı daha fazladır.
Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden han­gisinde canlı türü çeşitliliği diğerlerinden fazla­dır?

A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi azot, su veya karbon döngülerinin aşamalarından değildir?

A
Azotun nitrifikasyona uğraması
B
Bitkilerin fotosentez yapması
C
Fosil yakıt tüketimi ve solunumun gerçekleşmesi Hava kütlelerinin yatay yönde yer değiştirmesi
D
Ölen bitki ve canlıların bünyelerindeki karbon, ayrıştırıcılar tarafından tekrar toprağa karıştırılır.
E
Su buharının yağış oluşumu ile yere düşmesi
Soru 3

Karbon döngüsü hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Bitki örtüsünün cılız olduğu sanayileşmiş bölgelerde havadaki karbon miktarı daha fazladır.
B
Ekosistemleri oluşturan atmosfer ve litosferde karbon bulunurken, hidrosferde karbon bulunmaz.
C
Atmosferdeki karbon azalırsa fotosentez azalacağından ekosistem işleyişi durur.
D
Karbon döngüsünün bozulması sonucunda küresel ısınma olabilir.
E
Ölen bitki ve canlıların bünyelerindeki karbon, ayrıştırıcılar tarafından tekrar toprağa karıştırılır.
Soru 4

Beşeri faaliyetler sonucunda atmosferdeki kar­bon miktarı arttığında, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A
Fosil yakıt oluşumunun hızlanması
B
Fotosentezin azalması
C
Buharlaşma ve yağışın azalması
D
Solunumun artması
E
Küresel ısınma
Soru 5

Hayvanlar, barınma, beslenme ve üreme şartlarının uygun olduğu yerlerde yaşar.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşadıkları bölgeleri veya yaşam şekillerini değiş­tirmelerinde etkili olan faktörlerden değildir?

A
Sıcaklık ortalamalarının yükselmesi
B
Açılan kanallarla bazı denizlerin birbirine bağlanması
C
Bazı bölgelerin yağış rejimlerinin uzun yıllar içinde değişmesi
D
Tahribat sonucunda doğal bitki örtülerinin değişmesi
E
Dünya’nın Güneş’le arasındaki uzaklığın değişmesi
Soru 6

Çöl biyomu
I.Kömür, petrol ve doğalgazda
II.Şimşek ve yıldırımlarda
III.Kabuklu deniz canlılarında
IV.Kireç taşlarının içinde
V.Su moleküllerinin yapısında
Yukarıda belirtilenlerden hangilerinde karbon bulunmaz?

A
I ve II
B
III ve V
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve V
Soru 7

Aşağıdaki tabloda, bazı biyomlarda bulunan bitki ve hayvanlar eşleştirilmiştir.
11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-5-Optimized
Tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisinin yan­lış olduğu söylenebilir?

A
III
B
I
C
V
D
IV
E
II
Soru 8

Atmosferdeki karbon, yoğun olarak fotosentez yo­luyla alınıp tekrar döngüye katılmaktadır.Buna göre, aşağıdaki biyomlardan hangisinin yaygın olduğu bölgelerde, havadan karbon alı­mı daha fazla olmaktadır?

A
Tropikal yağmur ormanları biyomu
B
Ilıman çayır biyomu
C
Tropikal yağmur ormanları biyomu
D
Tundra biyomu
E
Çöl biyomu
Soru 9

Günümüzde beşeri faaliyetler sonucunda atmosfer­deki karbon miktarı artmakta, dolayısıyla karbon dön­güsü bozulmaktadır.
I.Göllerin ve bataklıkların kurutulması
II.Ormanların hızla tahrip edilmesi
III.Canlı türünün azalması
IV.Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi
V.Fosil yakıt tüketiminin artması
Yukarıda verilenlerden hangileri, atmosferdeki karbon oranının artmasında daha fazla etkili ol­maktadır?

A
II ve IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
IV ve V
E
II ve V
Soru 10

I.Fotosentez
II.Fosil yakıt tüketimi
III.Solunum
IV.Kireç taşlarının çözünmesi
V.Deniz kabuklarının oluşması
Yukarıda belirtilen olaylardan hangileri sonu­cunda, atmosfere karbon salınmaz?

A
I ve IV
B
I ve V
C
I ve II
D
IV ve V
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.