11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Beşeri faaliyetler sonucunda atmosferdeki kar­bon miktarı arttığında, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A
Buharlaşma ve yağışın azalması
B
Fotosentezin azalması
C
Solunumun artması
D
Fosil yakıt oluşumunun hızlanması
E
Küresel ısınma
Soru 2

I.Fotosentez
II.Fosil yakıt tüketimi
III.Solunum
IV.Kireç taşlarının çözünmesi
V.Deniz kabuklarının oluşması
Yukarıda belirtilen olaylardan hangileri sonu­cunda, atmosfere karbon salınmaz?

A
IV ve V
B
II ve III
C
I ve IV
D
I ve V
E
I ve II
Soru 3

Hayvanlar, barınma, beslenme ve üreme şartlarının uygun olduğu yerlerde yaşar.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşadıkları bölgeleri veya yaşam şekillerini değiş­tirmelerinde etkili olan faktörlerden değildir?

A
Açılan kanallarla bazı denizlerin birbirine bağlanması
B
Sıcaklık ortalamalarının yükselmesi
C
Bazı bölgelerin yağış rejimlerinin uzun yıllar içinde değişmesi
D
Tahribat sonucunda doğal bitki örtülerinin değişmesi
E
Dünya’nın Güneş’le arasındaki uzaklığın değişmesi
Soru 4

Atmosferdeki karbon, yoğun olarak fotosentez yo­luyla alınıp tekrar döngüye katılmaktadır.Buna göre, aşağıdaki biyomlardan hangisinin yaygın olduğu bölgelerde, havadan karbon alı­mı daha fazla olmaktadır?

A
Ilıman çayır biyomu
B
Çöl biyomu
C
Tundra biyomu
D
Tropikal yağmur ormanları biyomu
E
Tropikal yağmur ormanları biyomu
Soru 5

Çöl biyomu
I.Kömür, petrol ve doğalgazda
II.Şimşek ve yıldırımlarda
III.Kabuklu deniz canlılarında
IV.Kireç taşlarının içinde
V.Su moleküllerinin yapısında
Yukarıda belirtilenlerden hangilerinde karbon bulunmaz?

A
II ve V
B
II ve III
C
III ve V
D
I ve IV
E
I ve II
Soru 6

Karbon döngüsü hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Ölen bitki ve canlıların bünyelerindeki karbon, ayrıştırıcılar tarafından tekrar toprağa karıştırılır.
B
Bitki örtüsünün cılız olduğu sanayileşmiş bölgelerde havadaki karbon miktarı daha fazladır.
C
Atmosferdeki karbon azalırsa fotosentez azalacağından ekosistem işleyişi durur.
D
Ekosistemleri oluşturan atmosfer ve litosferde karbon bulunurken, hidrosferde karbon bulunmaz.
E
Karbon döngüsünün bozulması sonucunda küresel ısınma olabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi azot, su veya karbon döngülerinin aşamalarından değildir?

A
Bitkilerin fotosentez yapması
B
Azotun nitrifikasyona uğraması
C
Su buharının yağış oluşumu ile yere düşmesi
D
Ölen bitki ve canlıların bünyelerindeki karbon, ayrıştırıcılar tarafından tekrar toprağa karıştırılır.
E
Fosil yakıt tüketimi ve solunumun gerçekleşmesi Hava kütlelerinin yatay yönde yer değiştirmesi
Soru 8

Aşağıdaki tabloda, bazı biyomlarda bulunan bitki ve hayvanlar eşleştirilmiştir.
11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-5-Optimized


Tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisinin yan­lış olduğu söylenebilir?

A
II
B
I
C
IV
D
V
E
III
Soru 9

Günümüzde beşeri faaliyetler sonucunda atmosfer­deki karbon miktarı artmakta, dolayısıyla karbon dön­güsü bozulmaktadır.
I.Göllerin ve bataklıkların kurutulması
II.Ormanların hızla tahrip edilmesi
III.Canlı türünün azalması
IV.Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi
V.Fosil yakıt tüketiminin artması
Yukarıda verilenlerden hangileri, atmosferdeki karbon oranının artmasında daha fazla etkili ol­maktadır?

A
III ve IV
B
IV ve V
C
II ve IV
D
I ve II
E
II ve V
Soru 10

11.sinif-cografya-ekosistem-testleri-6-Optimized
Tuzluluk oranının fazla olduğu sıcak denizlerde can­lı türü sayısı daha fazladır.
Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden han­gisinde canlı türü çeşitliliği diğerlerinden fazla­dır?

A
I
B
II
C
V
D
III
E
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.