11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Atıkların geri dönüştürülmesi
II.Orman oranının azaltılması
III.Çayır ve meraların yerleşime açılması
IV.Dalga ve gel-git enerjisinden elektrik üretilmesi
V.Aşırı fosil yakıt tüketilmesi
Yukarıda verilen olgulardan hangileri bitki ve hayvan çeşitliliği üzerinde olumsuz etki yap­maz?

A
I ve IV
B
I ve II
C
II ve V
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 2

Ekosistemlerin işleyişi içinde, okyanusların önemlipayları vardır.Aşağıdakilerden hangisi, okyanusların faydala­rından değildir?

A
Isının taşınmasına yardımcı olur.
B
Aerosolleri oluşturup yağışlarla karaların gübrelenmesini sağlar.
C
Buharlaşmaya kaynak sağlayarak nemin bir kısmını oluşturur.
D
Canlı yaşamın oluşmasını ve barınmasını sağlar.
E
Meteorları çekerek karalara çarpmasını engeller.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik çeşitliliği teh­dit eden insan kaynaklı olaylardan değildir?

A
Meraların aşırı otlatılması
B
Volkanik faaliyetlerin bazı bölgeleri lavlarla örtmesi
C
Sanayi atıklarının doğaya arıtılmadan bırakılması
D
Erozyonla mücadelenin yetersiz yapılması
E
Orman yangınlarının önlenememesi
Soru 4

Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamak zorundadır ve bu olaya adaptasyon adı verilir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi adaptasyo­na örnek olarak gösterilemez?

A
Bazı çöl bitkilerinin gövdelerinde su depolaya¬bilmesi
B
Yaz kuraklığının belirgin olduğu Akdeniz iklimindeki bitkilerin yapraklarının tüylü olması
C
Meraların azaltılması sonucunda hayvanların doğal yaşam bölgelerinin daraltılması
D
Ekvatoral bölgedeki ağaçların geniş yapraklı olması
E
Kutuplara yakın biyomlardaki hayvanların kalın derili ve uzun tüylü olması
Soru 5

Ekosistemlerin en önemli cansız unsurlarından biri­si azottur.
I.Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde
II.Canlıların ölüp çürüdükleri yerlerde
III.Yerşekillerinin engebelli olduğu yerlerde
IV.Büyük su kütlelerine yakın yerlerde
Buna göre, yukarıda belirtilen yerlerden hangi­lerinde azot oranı daha fazladır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsünün aşa­malarından değildir?

A
Buharlaşma
B
Beslenme
C
Yıldırımlar
D
Ayrışma
E
Nitrifikasyon
Soru 7

Yağmur ormanları biyomunu oluşturan bitki ve hayvan toplulukları;
I.Düşük sıcaklık
II.Yüksek nem oranı
III.Yüksek sıcaklık
IV.Düşük nem oranı
gibi özelliklerin hangilerinden olumsuz etkilenir?

A
II ve III
B
I ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve IV
Soru 8

Topraktaki azotun yeşil bitkiler tarafından kul­lanılabilecek hale gelmesine neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil tüketiciler
B
Mikroorganizmalar
C
Otçullar
D
Etçiller
E
Hayvanlar
Soru 9

Ekosistemlerin işleyişinde kullanılan enerjinin büyük bölümü aşağıdakilerden hangisi tarafın­dan tüketilir?

A
Ot ve etle beslenen hayvanlar
B
Etle beslenen hayvanlar
C
Bitkiler
D
Ayrıştırıcılar
E
Otla beslenen hayvanlar
Soru 10

Bitkiler fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondiok­siti alarak geriye oksijen verir.Buna göre, bitki örtüsünün tahribi sonucunda atmosfere salman oksijen miktarının azalmasıy­la öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçek­leşmesi beklenir?

A
Canlı yaşamın zarar görmesi
B
Topraktaki azot miktarının artması
C
Deniz seviyesinin alçalması
D
Yağış miktarının artması
E
Canlı türü sayısının artması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.