11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-5 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ekosistem ve Madde Döngüsü konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ekosistem ve Madde Döngüsü Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Enerji akışı ve besin zinciri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Enerji akışı bir döngü şeklinde devam ederek süreklilik oluşturur.
B
Enerjinin bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.
C
Bitkiler, topraktaki inorganik maddeleri ve Güneş enerjisini kullanarak besin elde eder.
D
ikincil tüketici miktarı birincil tüketici miktarından azdır.
E
Enerji akışının her aşamasında aktarılan enerji miktarı azalır.
Soru 2

Madde ve döngüleri hakkında belirtilen aşağıda­ki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Madde döngülerinin zarar gördüğü durumlarda ekosistem işleyişleri de zarar görür.
B
Bütün döngüler sadece atmosfer ve litosfer arasında gerçekleşir.
C
Beşeri müdaheleler sonucunda bazı döngüler zarar görür.
D
Toprak ve havadan alınan inorganik maddeler yeniden toprağa ve havaya verilir.
E
Ekosistemin devamlılığı için madde döngülerine ihtiyaç vardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, doğal sistemlerin işle­yişine zarar veren beşeri faaliyetlerden birisi de­ğildir?

A
Göl ve bataklıkların kurutulması
B
Yanlış tarım uygulamaları
C
Mera ve çayırlıkların tahrip edilmesi
D
Sanayi atıklarının denizlere boşaltılması
E
Yıldırım ve şimşeklerle ormanların yanması
Soru 4

3-Optimized


Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen akar­su vadisi üzerinde işaretlenmiş bölgelerden hangisinde, hidroelektrik potansiyel daha fazladır?

A
V
B
III
C
II
D
IV
E
I
Soru 5

Enerji akışı ve besin zincirinde Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek besin ve orga­nik maddeler oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlar
B
Bitkiler
C
Hayvanlar
D
Toprak
E
Ayrıştırıcılar
Soru 6

Aşağıdaki genel iklim özellikleri verilen yerler­den hangisinde, birincil beslenme seviyesini oluşturan tür çeşitliliği daha fazladır?

A
Soğuk ve nemli
B
Soğuk ve kurak
C
Ilıman ve kurak
D
Sıcak ve nemli
E
Sıcak ve kurak
Soru 7

Litosfer ve daha çok hidrosferdeki suyun buharla­şıp, yağış olarak litosfer ve hidrosfere dönmesi ola­yına su döngüsü adı verilir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir bölgede­ki su döngüsüne zarar verir?

A
Aşırı fosil yakıt tüketimi
B
Göl ve bataklıkların kurutulması
C
Biyosferdeki canlı sayısının azalması
D
Orman alanlarının genişletilmesi
E
Kıyı turizminin yaygınlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin devam­lılığı için oluşturulan enerjiyi tüketen unsurlar­dan değildir

A
Kaplan
B
Otlar
C
Atmaca
D
Tavuk
E
Keçi
Soru 9

Enerji akışı sisteminde, üreticilerin fazla olduğu yer­lerde tüketiciler de fazla olmaktadır.
Buna göre,
I.Ekvator iklim
II.Karasal iklim
III.Muson iklimi
IV.Tundra iklimi
V.Çöl iklimi
gibi iklimlerden hangilerinde tüketici canlı sayı­sı ve türü daha fazladır?

A
III ve V
B
III ve IV
C
II ve V
D
I ve IV
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.