11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Nüfus Politikaları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tabloda, beş farklı ülkenin 1950 ve 2000 yıllarındaki nüfusları verilmiştir.
11.sinif-cografya-nufus-politikilari-testleri-7-Optimized


Tabloda belirtilen ülkelerden hangisinde nüfus artış hızının diğerlerinden yüksek olduğu söyle­nebilir?

A
IV
B
I
C
V
D
III
E
II
Soru 2

11.sinif-cografya-nufus-politikilari-testleri-11-Optimized
Buna göre, haritada işaretlenmiş yerlerden han­gilerinin ülke nüfusunun artmasındaki etkisi di­ğerlerinden azdır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
III ve V
D
II ve V
E
II ve III
Soru 3

Ülkemizde kırsal yerleşmelerin fazla olduğu yerler­de doğum oranlarının daha yüksek olmasına kar­şın kentlerde nüfus artış hızının kırlardan fazla ol­ması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Kırlarda ölüm oranlarının fazla olmasıyla
B
Nüfusun cinsiyet dağılımının dengeli olmamasıyla
C
Kırdan kentlere doğru yoğun göçlerin yaşanmasıyla
D
Dış göç gönderme oranının fazla olmasıyla
E
Kentlerde bebek ölüm oranlarının daha az olma¬sıyla
Soru 4

Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar iz­leyen bir ülke ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Enerji tüketimi fazladır.
B
Üretimin tüketimi karşılama oranı yüksektir.
C
Nitelikli işgücü gereksinimi fazladır.
D
İşçi ücretleri yüksektir.
E
Ülke dışına göç verir.
Soru 5

Aşağıdaki tabloda, üç farklı ülkede nüfusun yaş grup­larına göre dağılışı gösterilmektedir.
11.sinif-cografya-nufus-politikilari-testleri-9-Optimized
Tablodaki bilgilerden faydalanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
II. ülkede demografik yatırım ihtiyacı daha fazladır.
B
I. ülkede işsizlik oranı daha az, işçi ücretleri da¬ha yüksektir.
C
II. ülkede nüfus artış hızı diğerlerinden düşüktür.
D
I. ülkede ortalama yaşam süresi daha uzundur.
E
III. ülkede doğum oranı II. ülkeden azdır.
Soru 6

11.sinif-cografya-nufus-politikilari-testleri-10-Optimized
Bir ülkede nüfusun yaş dağılımını gösteren piramit­lerde son 20 yıl içinde aşağıda gösterilen şekilde de­ğişiklikler olmuştur.
Buna göre, belirtilen ülkede;
I.Doğum oranı azalmıştır.
II.Bebek ölümleri artmıştır.
III.Erkek nüfus oranı artmıştır.
IV.Yaşlı ölümleri azalmıştır.
V.Bağımlı nüfus artmıştır.
gibi olgulardan hangilerinin oluştuğu söylenebilir?

A
I ve lI
B
III ve V
C
I ve IV
D
III ve VI
E
HEPSİ
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının düş­mesinin olumsuz sonuçları arasında yer almaz?

A
Doğal kaynak tasarrufu artar.
B
Yaşlı nüfus oranı artar.
C
işçi ücretleri artar.
D
Nüfusun dinamizmi azalır,
E
Nüfusun cinsiyet dengesi bozulabilir.
Soru 8

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, hızlı nüfus ar- tışı ve yüksek işsizlik oranından kaynaklanan iş­çi ücretlerinin düşüklüğü, üretim maliyetlerini daha fazla azaltmaktadır?

A
Fransa
B
Çin
C
Avusturya
D
Japonya
E
Kanada
Soru 9

Milli geliri sürekli olarak artmasına karşın, kişi ba­şına düşen milli geliri aynı hızla artmayan bir ülke­de, belirtilen sorunun ortadan kalkması için ;
I.Nüfusun ülke içindeki dağılımının dengelenmesi
II.Ölüm oranlarının artırılmasına yönelik politikalar uygulanması
III.İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerin üretim payının arttırılması
IV.Nüfus artış hızının azaltılması
V.Ülke yüzölçümünün genişletilmesi
gibi uygulamalardan hangilerinin gerçekleştiril­mesi, doğru politikalar arasında yer almaktadır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve IV
D
II ve III
E
IV ve V
Soru 10

Doğal nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler ile ilgi­li olarak belirtilen;
I.Doğum oranları fazladır.
II.Sanayinin istihdamdaki payı azdır.
III.Bağımlı nüfus oranı azdır.
IV.Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur.
V.Genç nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız V
B
I ve lI
C
I ve IV
D
III ve V
E
III ve VI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.