11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Şehirlerin Fonksiyonları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ekonomik kaynakları arasında, eğitimin payı daha fazla- dır?

A
Paris
B
Roma
C
Oxford
D
Hamburg
E
Tokyo
Soru 2

Şehirleşme hareketleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dünya genelindeki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da vadi kenarlarında kurulmuştur.
B
Gelişmiş ülkelerde, sanayi şehirlerinin oranı da¬ha fazladır.
C
İlk şehirlerin ekonomik fonksiyonu tarımdır.
D
Şehirlerin etki alanı genişliklerini, matematik konumları belirler.
E
Şehirler fonksiyonlarına göre dini, askeri, idari gibi bazı gruplara ayrılır.
Soru 3

Şehirleşme oranının fazla olduğu ülkeler hak­kında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Nitelikli iş gücü oranı düşüktür.
B
Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
C
Kırsal nüfus oranı düşüktür.
D
Endüstriyel faaliyetler gelişmiştir.
E
Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
Soru 4

Aşağıdaki şehirlerin hangisinin ekonomisinde turizm gelirlerinin payı en fazladır?

A
Johannesburg
B
Hamburg
C
Tokyo
D
Mekke
E
Sao Paulo
Soru 5

Ülkemizde şehirleşme oranının en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Marmara - Karadeniz
B
Ege - Doğu Anadolu
C
İç Anadolu - Güneydoğu Anadolu
D
Ege - Karadeniz
E
Marmara - İç Anadolu
Soru 6

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde madencilik ve ulaşım fonksiyonları diğerlerine göre daha fazla öne çıkmaktadır?

A
Antalya
B
Jakarta
C
Lima
D
Johannesburg
E
Londra
Soru 7

I.Bayburt
II.Essen
III.Oxford
IV.New York
V.Nairobi
Yukarıda verilen şehirlerden hangilerinde birin­cil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı da­ha fazladır?

A
III ve V
B
I ve V
C
I ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
Soru 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde oluşacak bir ekonomik çalkantı, diğerlerinden daha geniş alanları etkileyecektir?

A
New York
B
Kopenhang
C
Şam
D
Atina
E
Rio de Janerio
Soru 9

Sanayileşme hareketleriyle birlikte şehir sayısı ve nüfuslarında hızlı yükselmeler görülmüştür.
I.Güney Amerika
II.Asya
III.Avrupa
IV.Kuzey Amerika
V.Afrika
Buna göre endüstriyel faaliyetler, yukarıdaki kı­talardan hangilerinde şehirlerin oranını daha fazla yükseltmiştir?

A
III ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
I ve II
Soru 10

Günümüzde nüfusu 10 milyonu geçen şehirler ara­sında, Tokyo, Bombay, Seul, Mexico City, Rio de Janerio gibi şehirler bulunurken, 2015 yılından itiba­ren Jakarta ve Tahran gibi şehirler de yukarıdaki gruba dahil olacaktır.Buna göre, yukarıda belirtilen şehirlerin nüfus­larının oldukça fazla olması ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?

A
Ülke dışından gelen göçlerin bu şehirlere yönlendirilmesiyle
B
Bulundukları ülkelerin sanayileşmiş olmasıyla
C
Bulundukları ülkelerin ekonomik bakımdan öne çıkan yerleşimleri olmalarıyla
D
Doğum oranlarının yüksek olmasıyla
E
Kişi başına düşen milli gelirlerinin yüksek olmasıyla
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.