11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Şehirlerin Fonksiyonları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk şehir yerleşimlerinin ortaya çıkmasında etkili olan temel ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madencilik
B
Turizm
C
Sanayi
D
Tarım
E
Taşımacılık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi beşeri özelliklerine gö­re gruplandıran şehirler arasında yer almaz?

A
Sanayi şehirleri
B
Dini şehirler
C
Kıyı şehirleri
D
Askeri şehirler
E
Finans şehirleri
Soru 3

Aynı kıtada olmalarına karşın Japonya’da şehirleşme oranının Hindistan’a göre belirgin olarak yüksek olması, aşağıdakilerden hangisiyle açık­lanabilir?

A
Japonya’da kalkınma hızının Hindistan’dan yüksek olmasıyla
B
Hindistan’da nüfus artış hızının çok yüksek olma¬sıyla
C
Japonya’da yerleşmeye elverişli arazi oranının daha fazla olmasıyla
D
Hindistan’da dağınık yerleşme tipinin daha fazla tercih edilmesiyle
E
Hindistan’da ülke içi nüfus dağılımının dengesiz olmasıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, nüfusu 10 milyonu aşan şehirler arasında yer almaz?

A
Mexico City
B
New York
C
Bombay
D
Atina
E
Tokyo
Soru 5

Tokyo’nun etki alanı küresel iken, Bakü’nün ge­nel olarak yerel bir alanı etkilemesi, verilen şe­hirlerin temel olarak aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir?

A
Nüfus artış hızı
B
Ulaşım olanakları
C
Yeraltı kaynakları
D
Ekonomik yapı
E
Matematik konum
Soru 6

Şehirler, fonksiyonlarına göre, idari, sanayi, askeri, liman şehirleri gibi gruplara ayrılır.I.JaponyaII.EndonezyaIII.NijeryaIV.AlmanyaBuna göre, yukarıda verilen ülkelerden hangile­rinde sanayi ve ticaret şehirlerinin oranı diğerle­rinden fazladır?

A
I ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II ve IV
Soru 7

Sanayi ve ticaret şehirlerinde nüfus artışını yükselt­meyi hedefleyen politikalar izlenirken, tarım şehirle­rinde genel olarak doğum oranlarının azaltılması yö­nünde politikalar izlenmektedir.Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde iz­lenen politika diğerlerinden farklıdır?

A
Tokyo (Japonya)
B
Essen (Almanya)
C
Paris (Fransa)
D
Delhi (Hindistan)
E
New York (A.B.D)
Soru 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisi, diğerlerine göre tarih boyunca geniş etki alanına sahip olmuş­tur?

A
Essen
B
Roma
C
Tokyo
D
New York
E
Hamburg
Soru 9

Sanayi şehirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Başka şehirlere yoğun olarak göç göndermektedir.
B
İkincil sektörlere ait meslek gruplarının istihdamı fazladır.
C
Nüfusun doğurganlık oranı düşüktür.
D
Çevresiyle olan ulaşım olanakları gelişmiştir.
E
Karbon salınım oranları genel olarak yüksektir.
Soru 10

Şehirlerin etki alanı genişlikleri, sahip oldukları eko­nomik özellikleri ve nüfus miktarlarıyla ilişkilidir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bazı şe­hirler, etki alanı genişliğine göre azalan bir sıra­lamada verilmiştir?

A
İstanbul - Bayburt - Gaziantep
B
Bayburt - Gaziantep - İstanbul
C
Gaziantep - Bayburt - İstanbul
D
Bayburt - İstanbul - Gaziantep
E
İstanbul - Gaziantep - Bayburt
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.