11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Şehirlerin Fonksiyonları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkemizin en önemli sanayi tesisleri arasında yer alan Ereğli Demir Çelik Fabrikası, kömür yataklarının varlığına paralel olarak kuruluşuyla beraber, bulun­duğu şehri hızla geliştirmiş ve kalabalıklaştırmıştır.Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişimi, Ereğ­li’nin gelişimine daha fazla benzemektedir?

A
New York
B
Roma
C
Tokyo
D
Essen
E
Marsilya
Soru 2

Aşağıdaki şehirlerden hangisi önemli bir liman şehri değildir?

A
İzmir
B
Essen
C
Marsilya
D
Hamburg
E
Amsterdam
Soru 3

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişme süre­cinde aldığı göçlerin içinde, başka ülkelerden ge­lenlerin oranı daha fazladır?

A
Şangay
B
Roma
C
İstanbul
D
Delhi
E
Essen
Soru 4

Aşağıdaki şehirlerden hangisi, diğerlerinden son­ra gelişmiş olup ve geçmişten günümüze tarihi önemini koruyan şehirlerden değildir?

A
Mekke
B
İstanbul
C
Kudüs
D
Roma
E
Essen
Soru 5

Dünya genelinde son yüzyılda en hızlı gelişen şehirlerin Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi yerlerde olması, belirtilen yerlerin aşağıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Endüstriyel üretim ve ticaretin yoğun olmasıyla
B
Sağlık hizmetlerinin yoğun ve gelişmiş olmasıyla
C
Yerleşim alanlarının geniş olmasıyla
D
Tarımsal üretimde paylarının yüksek olmasıyla
E
Ulaşım olanaklarının gelişmiş ve okyanusa kıyı¬larının olmasıyla
Soru 6

Mekke bulunduğu ülkede eski zamanlardan beri önemli bir şehirken, Essen günümüze daha yakın bir zamanda önemli bir şehir haline gelmiştir.Buna göre, Mekke ve Essen’in yukarıda anlatılan özellikleri bakımından farklılık göstermesi, aşağı- dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Sahip oldukları fonksiyonun farklı olmasıyla
B
Coğrafi konumlarının farklı olmasıyla
C
İklim tiplerinin farklı olmasıyla
D
Nüfus yoğunluklarının farklı olmasıyla
E
Ticaret kapasitelerinin farklı olmasıyla
Soru 7

Dünyadaki ilk şehirleşme hareketlerinde birincil eko­nomik faaliyetler daha etkili olmuşken, günümüz şe­hirlerinde daha çok ikincil ve üçüncül ekonomik faali­yetler etkili olmaktadır.Buna göre, şehirleşme süreci hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Şehir sayısının artışına paralel olarak şehirler arası etkileşim azalmıştır.
B
Endüstrileşmeye bağlı olarak şehirlerin etki alanları genişlemiştir.
C
İlk şehir yerleşmelerinin nüfus miktarları daha azdır.
D
Sanayi devrimiyle beraber şehir fonksiyonu çeşitliliği artmıştır.
E
Süreç içinde şehir sayıları sürekli olarak artmıştır.
Soru 8

Dünya’nın en büyük şehirlerinin bulunduğu yerler hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde bulunurlar.
B
Yüzölçümleri bulundukları ülkenin diğer şehirlerinden büyüktür
C
Bir ya da birkaç fonksiyon bakımından bulundukları bölgede önemli etkileri vardır
D
Genel olarak ana karaların merkezinde bulunurlar
E
Tüm ekonomik faaliyetler fazla gelişmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yerel etkiye sahip şehirler arasında yer alır?

A
Mekke
B
Manila
C
Roma
D
Tokyo
E
istanbul
Soru 10

Şehirlerin, binlerce yıldır var olmalarına karşın, yerleşim alanlarının, nüfuslarının ve sayılarının son yıllarda hızla artması, aşağıdakilerden hangi­si sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Uluslararası göçlerin başlaması
B
Ticaret faaliyetlerinin doğması
C
Yerleşik yaşama geçilmesi
D
Sanayi devrimi
E
Turizm faaliyetlerinin artması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.