11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Şehirlerin Fonksiyonları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Şehirlerin Fonksiyonları Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişme süre­cinde aldığı göçlerin içinde, başka ülkelerden ge­lenlerin oranı daha fazladır?

A
Roma
B
Delhi
C
Essen
D
İstanbul
E
Şangay
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yerel etkiye sahip şehirler arasında yer alır?

A
Tokyo
B
Roma
C
Mekke
D
Manila
E
istanbul
Soru 3

Dünya genelinde son yüzyılda en hızlı gelişen şehirlerin Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi yerlerde olması, belirtilen yerlerin aşağıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Tarımsal üretimde paylarının yüksek olmasıyla
B
Sağlık hizmetlerinin yoğun ve gelişmiş olmasıyla
C
Ulaşım olanaklarının gelişmiş ve okyanusa kıyı¬larının olmasıyla
D
Endüstriyel üretim ve ticaretin yoğun olmasıyla
E
Yerleşim alanlarının geniş olmasıyla
Soru 4

Şehirlerin, binlerce yıldır var olmalarına karşın, yerleşim alanlarının, nüfuslarının ve sayılarının son yıllarda hızla artması, aşağıdakilerden hangi­si sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Turizm faaliyetlerinin artması
B
Uluslararası göçlerin başlaması
C
Ticaret faaliyetlerinin doğması
D
Yerleşik yaşama geçilmesi
E
Sanayi devrimi
Soru 5

Dünya’nın en büyük şehirlerinin bulunduğu yerler hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde bulunurlar.
B
Tüm ekonomik faaliyetler fazla gelişmiştir.
C
Genel olarak ana karaların merkezinde bulunurlar
D
Bir ya da birkaç fonksiyon bakımından bulundukları bölgede önemli etkileri vardır
E
Yüzölçümleri bulundukları ülkenin diğer şehirlerinden büyüktür
Soru 6

Dünyadaki ilk şehirleşme hareketlerinde birincil eko­nomik faaliyetler daha etkili olmuşken, günümüz şe­hirlerinde daha çok ikincil ve üçüncül ekonomik faali­yetler etkili olmaktadır.Buna göre, şehirleşme süreci hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
İlk şehir yerleşmelerinin nüfus miktarları daha azdır.
B
Şehir sayısının artışına paralel olarak şehirler arası etkileşim azalmıştır.
C
Sanayi devrimiyle beraber şehir fonksiyonu çeşitliliği artmıştır.
D
Endüstrileşmeye bağlı olarak şehirlerin etki alanları genişlemiştir.
E
Süreç içinde şehir sayıları sürekli olarak artmıştır.
Soru 7

Mekke bulunduğu ülkede eski zamanlardan beri önemli bir şehirken, Essen günümüze daha yakın bir zamanda önemli bir şehir haline gelmiştir.Buna göre, Mekke ve Essen’in yukarıda anlatılan özellikleri bakımından farklılık göstermesi, aşağı- dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Nüfus yoğunluklarının farklı olmasıyla
B
Sahip oldukları fonksiyonun farklı olmasıyla
C
İklim tiplerinin farklı olmasıyla
D
Coğrafi konumlarının farklı olmasıyla
E
Ticaret kapasitelerinin farklı olmasıyla
Soru 8

Ülkemizin en önemli sanayi tesisleri arasında yer alan Ereğli Demir Çelik Fabrikası, kömür yataklarının varlığına paralel olarak kuruluşuyla beraber, bulun­duğu şehri hızla geliştirmiş ve kalabalıklaştırmıştır.Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişimi, Ereğ­li’nin gelişimine daha fazla benzemektedir?

A
New York
B
Roma
C
Marsilya
D
Essen
E
Tokyo
Soru 9

Aşağıdaki şehirlerden hangisi önemli bir liman şehri değildir?

A
Marsilya
B
Amsterdam
C
Essen
D
Hamburg
E
İzmir
Soru 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi, diğerlerinden son­ra gelişmiş olup ve geçmişten günümüze tarihi önemini koruyan şehirlerden değildir?

A
Essen
B
Mekke
C
İstanbul
D
Kudüs
E
Roma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.