11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Arazi Kullanımı Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Arazi Kullanımı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Arazi Kullanımı Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Arazi Kullanımı Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tabloda, Türkiye arazilerinin eğim derece­leri ile bunların toplam araziler içindeki oranı göste­rilmiştir.
11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-18-Optimized


Tablodaki bilgilerden faydalanılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türkiye’de ovaların oranı dağ ve tepelerden fazladır.
B
Türkiye’de yerşekilleri genel olarak engebellidir.
C
Türkiye’deki akarsular denge profiline ulaşmıştır.
D
Türkiye orta kuşakta yer almaktadır.
E
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
Soru 2

Aşağıdaki yerlerden hangisinde, ekonomik faali­yetler bakımından araziden faydalanma oranı da­ha düşüktür?

A
Samsun
B
Adana
C
Şanlıurfa
D
İzmir
E
Hakkari
Soru 3

Aşağıdaki haritada, Türkiye’deki bazı deltalar göste­rilmiştir.
11.sinif-cografya-dogal-ve-beseri-testleri-17-Optimized
Haritada gösterilen yerlerde arazinin daha çok;
I.Turizm faaliyetleri
II.Tarım faaliyetleri
III.Yerleşme alanı
IV.Hayvancılık faaliyetleri
V.Sanayi faaliyetleri
gibi uygulamalardan hangilerine ayrıldığı söylenemez.

A
II ve IV
B
I ve IV
C
I ve III
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 4

Türkiye’nin dünya üzerinde bulunduğu yerin sağ­ladığı avantajlar arasında, aşağıdakilerden hangi­si ver almaz?

A
Boğazlara sahip olması, ticari faaliyetleri bakımından avantajlı hale getirmiştir.
B
Üç farklı kıtanın arasında yer alması, ulaşım faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.
C
Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişim noktasın da olması, kültürel zenginliğini arttırmıştır.
D
Ortalama yükseltisinin fazla olması ılıman iklimlerin yayılış alanını genişletmiştir.
E
İklim çeşitliliğinin fazla olması, tarım ürünü çeşitliliğini arttırmıştır.
Soru 5

Doğu Anadolu Bölgesi’nde araziden faydalanma oranının oldukça düşük olması üzerinde;
I.Yüzölçümünün büyük olması
II.Fay hatlarının yaygın olması
III.İklim koşullarının elverişsiz olması
IV.Erozyonla verimsizleşmiş arazi oranının fazla ol­ması
V.Ulaşım olanaklarının yeterince gelişmemiş olması
gibi etkenlerden hangilerinin etkili olduğu söyle­nemez?

A
III ve V
B
IV ve V
C
I ve IV
D
II ve IV
E
II ve III
Soru 6

Anadolu, tarih çağlarının başından itibaren birçok farklı kültürün yerleşim alanı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıyı des­teklemek için kullanılamaz?

A
Farklı etnik kimliklerin yaygın olması
B
Nüfus artış hızının yüksek olması
C
Farklı kültürlere ait kalıntıların bulunması
D
Toprakları üzerinde tarih çağları boyunca savaş¬ların yapılması
E
Farklı dinlerin ibadethanelerinin bulunması
Soru 7

I.Yaşam için ideal iklimlerin görüldüğü orta kuşak­ta yer alması
II.Maden çeşitliliği ve rezervlerinin fazla olması
III.Önemli su kaynaklarının bulunması
IV.Tarıma elverişli alanların fazla olması
V.Çevresinin coğrafi şartları sebebiyle saldırılara kapalı olması
gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söy­lenemez?

A
I ve II
B
IV ve V
C
I ve V
D
II ve V
E
III ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu medeniyetleri­nin kültüre! yapıları hakkında bilgi vermez?

A
Sard Sinagogu
B
Sümela Manastırı
C
Milet Amfitiyatrosu
D
Pamukkale travertenleri
E
Süleymaniye Camii
Soru 9

Ülkemizde nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin çoğu, toplam arazinin %8’ini oluşturan ovalar üzerinde yo­ğunlaşmıştır. Buna göre, ülkemizdeki ovaların bu özelliği ka­zanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olma­mıştır?

A
Tarım olanaklarının daha gelişmiş olması
B
Ulaşım olanaklarının daha gelişmiş olması
C
İklim koşullarının daha ılıman olması
D
Matematik konumlarının yaşama daha uygun olması
E
Yerleşilebilir arazi oranının daha yüksek olması
Soru 10

Ülkemizdeki arazi kullanımıyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ülkemizin batısında genel olarak ovalar tarıma, yamaçlar ise sanayi ve yerleşime ayrılmıştır.
B
Volkanik sahalardaki bazı ova ve platolarda, verimli toprakların etkisiyle tarım gelişmiştir.
C
Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bazı ormanlık ve meralık alanlar, turizmin gelişmesine paralel olarak tahrip edilip yerleşime açılmıştır.
D
Karadeniz Bölgesi’ndeki dağlık alanlar, mesire yeri, ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerine ayrılmıştır.
E
Platolar genellikle ekonomik getirisi düşük tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa ayrılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.