11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ülkemizin doğu kesimleri, metal madenleri bakı­mından batı kesimlerden daha zengindir. Buna göre, aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi ön sıralarda yer almaz?

A
Bor
B
Kurşun
C
Krom
D
Demir
E
Kurşun
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki bakır üre­tim alanlarından birisi değildir?

A
Maden (Elazığ)
B
Küre (Kastamonu)
C
Emet (Kütahya)
D
Çayeli (Rize)
E
Murgul (Artvin)
Soru 3

Artan sanayisi ve nüfusuyla Türkiye, Dünya’nın önemli enerji tüketim bölgeleri arasına girme yolun­dadır. Buna göre, ülkemizdeki enerji üretimi ve tüketi­mi ile ilgili olarak belirtilen aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A
Toplam enerji üretiminde yenilebilir kaynakların payı daha fazladır.
B
Elektrik enerjisi üretiminde en fazla termik santrallerden yararlanılır.
C
Enerji hammaddesi dış alımının fazla olması, dış ticaret açığını arttırmaktadır.
D
Elektrik enerjisi üretiminde Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinin payı fazladır.
E
Batı Anadolu’da enerji tüketimi Doğu Anadolu’dan yüksektir.
Soru 4

Ülkemizde çıkarılan aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarımında Ege ve Marmara bölge­leri ön sırada yer almaktadır?

A
Feldspat
B
Bakır
C
Demir
D
Krom
E
Bor
Soru 5

Ülkemizdeki petrol üretimi ve petro-kimya sanayisi hakkında belirtilen aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A
Üretilen petrolün büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çıkartılır.
B
Ülkemizde çıkarılan petrolün kalitesi düşüktür.
C
Ülkemizdeki petrol yatakları derinde olduğundan, çıkarım maliyetleri yüksektir.
D
Ülkemizde tüketilen petrolün çok büyük bir bölümü, yurt dışından alınmaktadır.
E
İzmit, İzmir, Mersin, Batman ve Kırıkkale’de petrol ile çalışan termik santraller bulunmaktadır.
Soru 6

Türkiye’de bor ve krom işleyen tesis sayısı faz­la olmamasına rağmen, bor ve krom çıkarımının oldukça fazla olması, temel olarak aşağıdakiler- den hangisiyle açıklanabilir?

A
Çıkarımın daha çok ihracata yönelik yapılmasıyla
B
Kullanım alanlarının daralacağı endişesiyle
C
Çıkarılan madenin depolanmasının kolay olmasıyla
D
Çıkarım maliyetinin düşük olmasıyla
E
Çıkarılmayan minerallerin kalitelerinin azalma¬sıyla
Soru 7

Aşağıdaki madenlerden hangisinin, daha çok çıkarıldığı bölgelerin dışında işlendiği söylene­bilir?

A
Volfram
B
Bor
C
Bakır
D
Demir
E
Krom
Soru 8

Hidroelektrik enerji üretimi hakkında belirtilen;
I.Akarsulardan faydalanılır.
II.Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
III.Atmosfere karbon salınımı fazladır.
IV.Enerji üretiminde yer şekilleri ve iklim koşullarının etkisi fazladır.
V.Enerji üretiminde faydalanılan kaynağın uzağına kurulur.
gibi yargılardan hangileri yanlıştır?

A
III ve V
B
II ve IV
C
III ve IV
D
II ve V
E
I ve III
Soru 9

-Ülkemizde bulunmamaktadır.
-Enerji üretiminde uranyum ve toryumdan fayda­lanılmaktadır.
-Dünya genelinde gelişmiş ülkelerde daha fazla bulunmaktadır.
-Türkiye’de, üretimde kullanılacak hammaddeler bulunmaktadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nükleer enerji
B
Jeotermal enerji
C
Hidroelektrik enerji
D
Biyokütie enerjisi
E
Termik enerji
Soru 10

Fosil yakıtların yakılması sonucunda elektrik enerji­si üreten tesislere termik santral denir. Buna göre, aşağıda belirtilen yerlerden hangi­sinde termik santral yoktur?

A
Denizli - Sarayköy
B
İstanbul - Ambarlı
C
Kırklareli - Hamitabat
D
Zonguldak - Çatalağzı
E
Muğla-Yatağan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.