11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Madenler ve Enerji Kaynakları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Artan sanayisi ve nüfusuyla Türkiye, Dünya’nın önemli enerji tüketim bölgeleri arasına girme yolun­dadır. Buna göre, ülkemizdeki enerji üretimi ve tüketi­mi ile ilgili olarak belirtilen aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A
Enerji hammaddesi dış alımının fazla olması, dış ticaret açığını arttırmaktadır.
B
Batı Anadolu’da enerji tüketimi Doğu Anadolu’dan yüksektir.
C
Elektrik enerjisi üretiminde Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinin payı fazladır.
D
Toplam enerji üretiminde yenilebilir kaynakların payı daha fazladır.
E
Elektrik enerjisi üretiminde en fazla termik santrallerden yararlanılır.
Soru 2

-Ülkemizde bulunmamaktadır.
-Enerji üretiminde uranyum ve toryumdan fayda­lanılmaktadır.
-Dünya genelinde gelişmiş ülkelerde daha fazla bulunmaktadır.
-Türkiye’de, üretimde kullanılacak hammaddeler bulunmaktadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeotermal enerji
B
Nükleer enerji
C
Termik enerji
D
Hidroelektrik enerji
E
Biyokütie enerjisi
Soru 3

Hidroelektrik enerji üretimi hakkında belirtilen;
I.Akarsulardan faydalanılır.
II.Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
III.Atmosfere karbon salınımı fazladır.
IV.Enerji üretiminde yer şekilleri ve iklim koşullarının etkisi fazladır.
V.Enerji üretiminde faydalanılan kaynağın uzağına kurulur.
gibi yargılardan hangileri yanlıştır?

A
II ve IV
B
III ve V
C
II ve V
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 4

Ülkemizin doğu kesimleri, metal madenleri bakı­mından batı kesimlerden daha zengindir. Buna göre, aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi ön sıralarda yer almaz?

A
Kurşun
B
Demir
C
Krom
D
Kurşun
E
Bor
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki bakır üre­tim alanlarından birisi değildir?

A
Küre (Kastamonu)
B
Murgul (Artvin)
C
Emet (Kütahya)
D
Çayeli (Rize)
E
Maden (Elazığ)
Soru 6

Türkiye’de bor ve krom işleyen tesis sayısı faz­la olmamasına rağmen, bor ve krom çıkarımının oldukça fazla olması, temel olarak aşağıdakiler- den hangisiyle açıklanabilir?

A
Çıkarım maliyetinin düşük olmasıyla
B
Çıkarılan madenin depolanmasının kolay olmasıyla
C
Çıkarılmayan minerallerin kalitelerinin azalma¬sıyla
D
Çıkarımın daha çok ihracata yönelik yapılmasıyla
E
Kullanım alanlarının daralacağı endişesiyle
Soru 7

Fosil yakıtların yakılması sonucunda elektrik enerji­si üreten tesislere termik santral denir. Buna göre, aşağıda belirtilen yerlerden hangi­sinde termik santral yoktur?

A
Denizli - Sarayköy
B
Zonguldak - Çatalağzı
C
İstanbul - Ambarlı
D
Muğla-Yatağan
E
Kırklareli - Hamitabat
Soru 8

Aşağıdaki madenlerden hangisinin, daha çok çıkarıldığı bölgelerin dışında işlendiği söylene­bilir?

A
Bor
B
Demir
C
Krom
D
Bakır
E
Volfram
Soru 9

Ülkemizde çıkarılan aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarımında Ege ve Marmara bölge­leri ön sırada yer almaktadır?

A
Feldspat
B
Bor
C
Krom
D
Demir
E
Bakır
Soru 10

Ülkemizdeki petrol üretimi ve petro-kimya sanayisi hakkında belirtilen aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A
İzmit, İzmir, Mersin, Batman ve Kırıkkale’de petrol ile çalışan termik santraller bulunmaktadır.
B
Ülkemizde tüketilen petrolün çok büyük bir bölümü, yurt dışından alınmaktadır.
C
Ülkemizdeki petrol yatakları derinde olduğundan, çıkarım maliyetleri yüksektir.
D
Üretilen petrolün büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çıkartılır.
E
Ülkemizde çıkarılan petrolün kalitesi düşüktür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.