11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Yalnızca, orman bakımından en zengin bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde bulunur.
II.Su kaynaklarına yakın kurulmuşlardır.
III.Üretimleri ülke ihtiyaçlarını karşılayabilir.
IV.İç bölgelerde azdır.
V.Genel olarak hammaddeye yakın yerlerde kurul­muşlardır.
Ülkemizdeki kağıt fabrikaları hakkında belirtilen yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

A
I ve III
B
III ve V
C
III ve IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2

I.İzmit
II.Denizli
III.Gaziantep
IV.Adana
V.Ereğli
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde, tarıma dayalı sanayi tesisleri, diğerlerinden azdır?

A
I ve V
B
I ve II
C
III ve IV
D
II ve III
E
I ve III
Soru 3

Hammadde kaynakları dikkate alındığında, ülke­mizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşların­dan hangisinin, daha çok iç bölgelerde toplandı­ğı söylenebilir?

A
Zeytinyağı fabrikaları
B
Cam fabrikaları
C
Şeker fabrikaları
D
Kağıt fabrikaları
E
Konserve fabrikaları
Soru 4

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayi tesislerinin az olması;
I.Hammadde kaynaklarının yetersiz olması
II.Enerji temininin zor olması
III.Ulaşım olanaklarının zor olması
gibi özelliklerden hangileriyle açıklanamaz?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 5

Demir - çelik fabrikaları istihdamı oranı yüksek ve ekonomik önemi fazla olan sanayi kuruluşlarından­dır. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de demir - çelik fabrikası bulunmaz?

A
Sivas
B
İzmit
C
Karabük
D
Zonguldak – Ereğli
E
İskenderun
Soru 6

I. Sermaye birikimi
II.Su kaynakları
III.Pazarlama olanakları
IV.Ulaşım olanakları
V.Yer şekilleri
Yukarıda verilenlerden hangileri, ülkemizde sa­nayi kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde etki­li olan beşeri faktörler arasında yer almaz?

A
III ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve V
E
IV ve V
Soru 7

Ülkemizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşla­rından hangisinin hammaddesi, genel olarak yurt dışından temin edilir?

A
Demir - çelik fabrikaları
B
Dokuma fabrikaları
C
Petrol rafinerileri
D
Konserve fabrikaları
E
Bitkisel yağ fabrikaları
Soru 8

Benzer faaliyetlerde bulunan işletmelerin birbir­lerine yakın yerlerde bulunmasıyla maaliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artmasına sebep olan, ayrıca sanayileşmenin ortaya çıkaracağı olum­suz etkileri azaltarak planlı kentleşmelere des­tek olan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hammadde temininin ulusal yüz ölçümde yapılması
B
Sanayi tesislerinin akarsu kenarlarına ve kıyı bölgelere kaydırılması
C
Organize sanayi bölgelerinin kurulması
D
Sanayi tesislerinde organik ürün işletmeciliğinin yaygınlaştırılması
E
Sanayide istihdam edilen işçilerin eğitilerek nitelikli hale getirilmesi
Soru 9

Marmara Bölgesi’nde, aşağıda sanayi kuruluşla­rından hangisi bulunmaz?

A
Demir - çelik fabrikaları
B
Tekstil fabrikaları
C
Petrol rafinerisi
D
İlaç fabrikaları
E
Otomotiv fabrikası
Soru 10

Genel olarak, tarım ürünü işleyen tesislerin yıllık üretim değerlerinde iklim koşullarının etkisi daha belirgindir. Buna göre, aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin üretiminde iklim koşullarının etkisi daha azdır?

A
Edirne’deki yağ fabrikalarının
B
Adana’daki sigara fabrikasının
C
Aliağa petrol rafinerisinin
D
Konya şeker fabrikasının
E
Kars’taki süt fabrikalarının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.