11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Demir - çelik fabrikaları istihdamı oranı yüksek ve ekonomik önemi fazla olan sanayi kuruluşlarından­dır. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de demir - çelik fabrikası bulunmaz?

A
İzmit
B
Sivas
C
İskenderun
D
Karabük
E
Zonguldak – Ereğli
Soru 2

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayi tesislerinin az olması;
I.Hammadde kaynaklarının yetersiz olması
II.Enerji temininin zor olması
III.Ulaşım olanaklarının zor olması
gibi özelliklerden hangileriyle açıklanamaz?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

I.İzmit
II.Denizli
III.Gaziantep
IV.Adana
V.Ereğli
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde, tarıma dayalı sanayi tesisleri, diğerlerinden azdır?

A
I ve V
B
I ve III
C
III ve IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

Genel olarak, tarım ürünü işleyen tesislerin yıllık üretim değerlerinde iklim koşullarının etkisi daha belirgindir. Buna göre, aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin üretiminde iklim koşullarının etkisi daha azdır?

A
Aliağa petrol rafinerisinin
B
Konya şeker fabrikasının
C
Edirne’deki yağ fabrikalarının
D
Adana’daki sigara fabrikasının
E
Kars’taki süt fabrikalarının
Soru 5

Benzer faaliyetlerde bulunan işletmelerin birbir­lerine yakın yerlerde bulunmasıyla maaliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artmasına sebep olan, ayrıca sanayileşmenin ortaya çıkaracağı olum­suz etkileri azaltarak planlı kentleşmelere des­tek olan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hammadde temininin ulusal yüz ölçümde yapılması
B
Sanayi tesislerinin akarsu kenarlarına ve kıyı bölgelere kaydırılması
C
Sanayide istihdam edilen işçilerin eğitilerek nitelikli hale getirilmesi
D
Sanayi tesislerinde organik ürün işletmeciliğinin yaygınlaştırılması
E
Organize sanayi bölgelerinin kurulması
Soru 6

Ülkemizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşla­rından hangisinin hammaddesi, genel olarak yurt dışından temin edilir?

A
Petrol rafinerileri
B
Dokuma fabrikaları
C
Bitkisel yağ fabrikaları
D
Demir - çelik fabrikaları
E
Konserve fabrikaları
Soru 7

Hammadde kaynakları dikkate alındığında, ülke­mizde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşların­dan hangisinin, daha çok iç bölgelerde toplandı­ğı söylenebilir?

A
Şeker fabrikaları
B
Konserve fabrikaları
C
Cam fabrikaları
D
Zeytinyağı fabrikaları
E
Kağıt fabrikaları
Soru 8

I. Sermaye birikimi
II.Su kaynakları
III.Pazarlama olanakları
IV.Ulaşım olanakları
V.Yer şekilleri
Yukarıda verilenlerden hangileri, ülkemizde sa­nayi kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde etki­li olan beşeri faktörler arasında yer almaz?

A
I ve II
B
IV ve V
C
I ve III
D
III ve IV
E
II ve V
Soru 9

Marmara Bölgesi’nde, aşağıda sanayi kuruluşla­rından hangisi bulunmaz?

A
Otomotiv fabrikası
B
Tekstil fabrikaları
C
Demir - çelik fabrikaları
D
Petrol rafinerisi
E
İlaç fabrikaları
Soru 10

I.Yalnızca, orman bakımından en zengin bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde bulunur.
II.Su kaynaklarına yakın kurulmuşlardır.
III.Üretimleri ülke ihtiyaçlarını karşılayabilir.
IV.İç bölgelerde azdır.
V.Genel olarak hammaddeye yakın yerlerde kurul­muşlardır.
Ülkemizdeki kağıt fabrikaları hakkında belirtilen yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

A
III ve V
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.