11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sanayi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Hammaddelerinin önemli kısmı orman ürünlerin­den sağlanır.
-Üretimin önemli bir bölümü ihracata yöneliktir.
-Ülkemizde genel olarak, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Ankara, Kayseri ve İzmir’de üretimi ya­pılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen sanayi sektörü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlaç
B
Mobilya
C
Cam
D
Kağıt
E
Kereste
Soru 2

Ülkemizde coğrafi koşulların farklılığı nedeniyle sa­nayi tesisleri belirli yerlerde yoğunlaşmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bulunduğu bölgenin önemli sanayi kentlerinden değildir?

A
Samsun
B
Kayseri
C
Gaziantep
D
Antalya
E
İzmit
Soru 3

Aşağıda verilen yerlerden hangisindeki bitkisel yağ fabrikaları, diğerlerinden farklı bir hammad­de kullanmaktadır?

A
Muğla
B
Balıkesir
C
Edirne
D
Hatay
E
Aydın
Soru 4

Türkiye’de çimento, içki, tuğla ve un fabrikaları­nın ülke genelinde yaygın olarak bulunması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Ülkemizde iklim çeşitliliğinin yaygın olması
B
Çalışan işçi sayısının düşük olması
C
Hammaddelerinin her bölgeden temin edilebilmesi
D
Vergi muafiyetlerinin bulunması
E
İhraç edilen ürünlerin üretilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de endüstri fa­aliyetlerinin geliştiğine kanıt olarak gösterile­mez?

A
Nitelikli iş gücü gereksiniminin artması
B
Enerji tüketiminin artması
C
Hammadde gereksiniminin artması
D
Dış ticaret açığının artması
E
Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaşması
Soru 6

Sanayi kuruluşlarının yer seçiminde etkili olan fak­törlerden biri tüketim bölgelerine yakınlık ve ulaşım maliyetlerinin düşük olmasıdır. Buna göre, aşağıdaki sanayi tesislerinden han­gisinin kurulum yerinin belirlenmesinde, ulaşım koşulları öncelikli etken sayılamaz?

A
İzmit’te otomotiv fabrikalarının
B
Mersin’de konserve fabrikalarının
C
Samsun’da bakır fabrikasının
D
İskenderun’da demir-çelik fabrikasının
E
İzmir’de petrol rafinerisinin
Soru 7

Aşağıdaki illerden hangisinde, diğerlerinden farklı bir metali işleyen sanayi kuruluşu bulun­maktadır?

A
Ereğli
B
Sivas
C
Samsun
D
Kırıkkale
E
İskenderun
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, sanayinin geliştiği şe­hirler arasında yer almaz?

A
İzmit
B
Manisa
C
Sinop
D
Adana
E
Gaziantep
Soru 9

Aşağıdaki sanayi şehirlerinden hangisinde, pet­rol rafinerisi, silah fabrikası ve demir - çelik fab­rikası bulunmaktadır?

A
İzmit
B
Karabük
C
Kırıkkale
D
İstanbul
E
Batman
Soru 10

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde pamuklu dokuma işletmelerinin, hammadde bakımından başka bölgelere bağımlı olduğu söylenebilir?

A
Gaziantep
B
Aydın
C
Denizli
D
Adana
E
Bursa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.