11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sektörel Dağılım Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Sektörel Dağılım konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sektörel Dağılım Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Sektörel Dağılım Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Türkiye bulunduğu bölgeye göre zengin su ya­taklarına sahiptir.
-Türkiye boğazlara sahip olduğu için deniz taşı­macılığında önemli bir konumdadır.
-Türkiye önemli petrol ve doğalgaz üretim bölge­leri ile tüketim bölgelerinin arasında yer almak­tadır.
Yukarıda verilen Türkiye ekonomisini olumlu et­kileyen faktörler, Türkiye’nin aşağıdaki özellik­lerinden hangisiyle açıklanabilir?

A
Jeomorfolojik özellikleriyle
B
Beşeri özellikleriyle
C
Jeolojik yapısıyla
D
Coğrafi konumuyla
E
Klimatolojik özellikleriyle
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ekonomisini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörler­den değildir?

A
Yüzölçümü
B
Coğrafi konum
C
İklim koşulları
D
Yeryüzü şekilleri
E
Nüfus yapısı
Soru 3

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılan kazılarda farklı medeniyetlere ait birçok eserin bulunması tari­hin eski çağlarından bugüne birçok medeniyete yurt olduğunu göstermektedir. Buna göre aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin Anadolu’da eser bıraktığı söylenemez?

A
Urartu
B
Hitit
C
Babil
D
Frigya
E
Troya
Soru 4

Bir bölgede iklim çeşitliliğinin fazla olması, yetiştiri­len tarım ürünü çeşitliliğinin de fazla olmasını sağlar. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yetiştirilen tarım ürünü çeşidi, diğerlerinden faz­ladır?

A
İç Anadolu Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
E
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 5

Türkiye arazisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dağlar genelde doğu batı - yönlü uzanır.
B
Arazinin yaklaşık 3/2’si sarp alanlardan oluşur.
C
Arazinin çoğunluğu tarımda makine kullanımına uygundur.
D
Hidroelektrik potansiyeli genelde yüksektir.
E
Ortalama yükseltisi oldukça fazladır.
Soru 6

Türkiye’de yer şekillerinin engebeli ve ortalama yükseltinin fazla olmasının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Eğimli arazilerdeki akarsuların hızlı akması, hidroelektrik potansiyelini yükseltmiştir.
B
Yüksek ve eğimli dağların bulunması, kış turizminin gelişmesine olanak sağlamıştır.
C
Engebeli arazinin yaygın olması tarım alanlarını kısıtlamıştır.
D
Yükseltinin fazla olduğu bölgelerde gözlenen düşük kış sıcaklığı, zaman zaman ulaşım faaliyetlerini aksatmaktadır.
E
Yer şekillerinin sade olduğu delta ovaları, önemli maden bölgelerini oluşturmuştur.
Soru 7

İklim koşullarının ekonomiye etkisiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Erzurum Kars Bölümü’nde yaz yağışlarının fazla olması sebebiyle, büyükbaş hayvanların besleneceği çayırlar oluşmuştur.
B
Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle metalürji işletmeleri yaygınlaşmıştır.
C
Karadeniz Bölgesi’nde yağış miktarının fazla olması, ormancılık faaliyetlerini yaygınlaştırmıştı'
D
Yazların sıcak ve kurak geçmesi, Ege Bölgesi’nde turizm faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.
E
Akdeniz Bölgesi’nde kışların ılık geçmesi seracılık faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır.
Soru 8

Türkiye’de arazi kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
iç bölgelerde kuraklığa dayanıklı ürünler yetiştirilir.
B
Kıyı bölgelerdeki deltalar verimli tarım arazileridir.
C
Yüksek ve engebeli araziler ekonomik değer taşımaz.
D
Fay hatlarının bulunduğu alanlarda sıcak su kay¬nakları fazladır.
E
Uzun boylu çayırların yaygın olduğu alanlarda büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Soru 9

Ülkemizin Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi, Ege, Akdeniz kıyılarıyla Güney Marmara’da Akde­niz iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklimler etkili olmaktadır. Buna göre, Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda etkili olmaktadır?

A
Maden çeşitliliğinin artmasında
B
Ulaşım faaliyetlerinin gelişmesinde
C
Turizm gelirlerinin artmasında
D
Sanayi ürünü çeşitliliğinin fazla olmasında
E
Tarım ürünü çeşitliliğinin artmasında
Soru 10

1929 yılında Dünya’da yaşanan ekonomik krizden Türkiye’de dahil birçok ülke etkilenmiştir. Türkiye bu ekonomik bunalımdan çıkmak için ve iktisadi geniş­lemeyi sağlamak için çeşitli tedbirler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında gösterilemez?

A
Merkez Bankası kurulmuş
B
Türk parasını koruma kanunu çıkarılmış
C
İhracatı denetleyen düzenlemeler getirilmiş
D
İthalata kota uygulaması başlatılmış
E
Serbest ekonomi politikasına geçilmiş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.