11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, büyükbaş hayvancılık­tan elde edilen hayvan başına et verimini yük­seltecek uygulamalar arasında yer almaz?

A
Yem bitkileri ve yem tüketiminin arttırılması
B
Besi (Ahır) hayvancılığına ağırlık verilmesi
C
Erken kesimin engellenmesi
D
Hayvan soylarının ıslah edilmesi
E
Hayvan sayısının arttırılması
Soru 2

Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinden yağ üretilmez?

A
Zeytin
B
Ayçiçeği
C
Yulaf
D
Soya fasulyesi
E
Fındık
Soru 3

Kış sıcaklığının uzun süre 0°C’nin altına düşme­si sebebiyle don olaylarının yaşanması, aşağı­daki tarım ürünlerinden hangisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemez?

A
Muz
B
Buğday
C
Zeytin
D
Turunçgil
E
İncir
Soru 4

Türkiye, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi­nin üretiminde, dünya birincisi değildir?

A
Pirinç
B
Fındık
C
Kayısı
D
İncir
E
Çekirdeksiz üzüm
Soru 5

Doğal bitki örtüsünün çeşitli olduğu, çiçekli bitkilerin ve ormanların yaygın olduğu engebeli yerlerde, arı­cılık faaliyetleri gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi arıcılık faaliyetleri için elverişli sayılmaz?

A
Sivas
B
Konya
C
Muğla
D
Giresun
E
Antalya
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin, tarımsal faaliyetler üzerinde etkisi diğerlerinden azdır?

A
Jeolojik yapı
B
Tarımsal pazarlama ve kredi koşulları
C
Sulama olanakları
D
Tohum ıslahı
E
Bilinçli gübreleme çalışmaları
Soru 7

Ülkemizdeki fındık üretimi ve üretilen yerler hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A
Yalnız Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
B
Güneşli gün sayısının az olduğu, nemli bölge¬lerde yetiştirilir.
C
Üretimi ile sulamanın yaygınlaşması arasında bir ilişki yoktur.
D
Üretimde Türkiye, dünya birincisidir.
E
Kurak geçen yıllarda verim azalır.
Soru 8

Küçükbaş hayvancılığının geliştiği bölgelerde, ge­nel olarak halı ve kilim dokumacılığı da gelişir Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de, halı ve kilim dokumacılığının gelişmiş olma­sı beklenemez?

A
Mersin
B
Tokat
C
Kayseri
D
Giresun
E
Uşak
Soru 9

Pamuk, yüksek yaz sıcaklığı ve kuraklığının görüldü­ğü yerlerde sulama yapılarak yetiştirilebilmektedir. Buna göre, ülkemizde sürdürülen pamuk tarımı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekim alanı artmıştır.
B
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ekim alanı kısıtlıdır.
C
Marmara Bölgesi’nde dokuma sanayisinin gelişmesine bağlı olarak ekimi yaygınlaşmıştır.
D
Karadeniz Bölgesi kıyılarında ekimi yapılamaz.
E
Ege Bölgesi’nin kıyı ovalarında ekilirken iç kesimlerinde ekimi yapılmamaktadır.
Soru 10

Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliği çok fazla olup, ba­zı tarım ürünlerinin ekim alanı oldukça dardır. Buna göre, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin ekim alanı, diğerlerinden dardır?

A
Şekerpancarı, keten
B
Mercimek, tütün
C
Zeytin, fındık
D
Buğday, arpa
E
Çay, muz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.