11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Tarım Hayvancılık Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kış sıcaklığının uzun süre 0°C’nin altına düşme­si sebebiyle don olaylarının yaşanması, aşağı­daki tarım ürünlerinden hangisinin gelişimini olumsuz yönde etkilemez?

A
Muz
B
Turunçgil
C
İncir
D
Zeytin
E
Buğday
Soru 2

Pamuk, yüksek yaz sıcaklığı ve kuraklığının görüldü­ğü yerlerde sulama yapılarak yetiştirilebilmektedir. Buna göre, ülkemizde sürdürülen pamuk tarımı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ekim alanı kısıtlıdır.
B
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekim alanı artmıştır.
C
Ege Bölgesi’nin kıyı ovalarında ekilirken iç kesimlerinde ekimi yapılmamaktadır.
D
Karadeniz Bölgesi kıyılarında ekimi yapılamaz.
E
Marmara Bölgesi’nde dokuma sanayisinin gelişmesine bağlı olarak ekimi yaygınlaşmıştır.
Soru 3

Türkiye, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi­nin üretiminde, dünya birincisi değildir?

A
Pirinç
B
İncir
C
Fındık
D
Kayısı
E
Çekirdeksiz üzüm
Soru 4

Ülkemizdeki fındık üretimi ve üretilen yerler hakkında belirtilen aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A
Üretimi ile sulamanın yaygınlaşması arasında bir ilişki yoktur.
B
Üretimde Türkiye, dünya birincisidir.
C
Güneşli gün sayısının az olduğu, nemli bölge¬lerde yetiştirilir.
D
Yalnız Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
E
Kurak geçen yıllarda verim azalır.
Soru 5

Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliği çok fazla olup, ba­zı tarım ürünlerinin ekim alanı oldukça dardır. Buna göre, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin ekim alanı, diğerlerinden dardır?

A
Şekerpancarı, keten
B
Zeytin, fındık
C
Buğday, arpa
D
Çay, muz
E
Mercimek, tütün
Soru 6

Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinden yağ üretilmez?

A
Yulaf
B
Zeytin
C
Soya fasulyesi
D
Fındık
E
Ayçiçeği
Soru 7

Küçükbaş hayvancılığının geliştiği bölgelerde, ge­nel olarak halı ve kilim dokumacılığı da gelişir Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisin­de, halı ve kilim dokumacılığının gelişmiş olma­sı beklenemez?

A
Uşak
B
Giresun
C
Mersin
D
Kayseri
E
Tokat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, büyükbaş hayvancılık­tan elde edilen hayvan başına et verimini yük­seltecek uygulamalar arasında yer almaz?

A
Yem bitkileri ve yem tüketiminin arttırılması
B
Hayvan sayısının arttırılması
C
Erken kesimin engellenmesi
D
Hayvan soylarının ıslah edilmesi
E
Besi (Ahır) hayvancılığına ağırlık verilmesi
Soru 9

Doğal bitki örtüsünün çeşitli olduğu, çiçekli bitkilerin ve ormanların yaygın olduğu engebeli yerlerde, arı­cılık faaliyetleri gelişmiştir. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi arıcılık faaliyetleri için elverişli sayılmaz?

A
Muğla
B
Konya
C
Giresun
D
Antalya
E
Sivas
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin, tarımsal faaliyetler üzerinde etkisi diğerlerinden azdır?

A
Bilinçli gübreleme çalışmaları
B
Jeolojik yapı
C
Sulama olanakları
D
Tohum ıslahı
E
Tarımsal pazarlama ve kredi koşulları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.