11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İzmir ve çevresinde yetiştirilen üzüm, incir gibi tarım ürünleri geçmişten günümüze giderek artan bir üre­tim oranına sahiptir. Bu durumun başlıca nedeni, üretim bölgesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?

A
İklim koşullarının her geçen yıl üretim artışını olanaklı hale getirecek şekilde değişmesi
B
Tarım alanlarının her geçen gün genişlemesi
C
Ürünlerin deniz ve kara ulaşımı ile daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştırılabiliyor olmas
D
Yakın çevresinde sanayi faaliyetlerinin artması
E
Hayvan sayısının azalması sonucunda tarımın öneminin artması
Soru 2

Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler bu de­ğerlerini ekonomiye yansıtmış, ekonomik anlamda gelişmişlerdir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıdaki tanım­lamaya uygun olamaz?

A
Rusya
B
Hollanda
C
Almanya
D
Japonya
E
A.B.D
Soru 3

Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham­maddesinin elde edilmesinde iklim koşullarının belirleyici etkisinden söz edilemez?

A
Termik elektrik santralleri
B
Tütün mamülleri
C
Şeker sanayisi
D
Pamuklu dokuma
E
Salça ve konserve
Soru 4

Doğal kaynaklar yenilenebilen, yenilenemeyen ve belli şartlar altında yenilenebilenler olmak üzere üç grupta incelenir. Aşağıdakilerden hangisi, belli şartlar altında kendini yenileyebilen doğal kaynaklardan biri değildir?

A
Toprak
B
Hava
C
Orman
D
Jeotermal enerji
E
Su
Soru 5

Önceki yüzyıllarda üretim aşamasından ürünlerin tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürenin uzun ol­ması nedeniyle bazı mamul maddelerin üretim böl­gelerinden uzaklara taşınması mümkün olmuyordu. Fakat gelişen teknoloji sayesinde bu sorunlar gide­rilmiş oldu. Buna göre, yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin dağıtımında en az etkili olmuştur?

A
Et ve süt ürünlerinin
B
Balıkçılık ürünlerinin
C
Meyve ve sebzelerin
D
Yağlı tohumlu bitkilerinin
E
Pamuğun
Soru 6

İnsanlık var oluşundan bugüne kadar doğal kaynak­lardan sürekli olarak yararlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde faydalanılan doğal kaynak niteliği ve faydalanma biçimi diğerlerin­den farklıdır?

A
Petrolün, ulaşım sektörünün vazgeçilmez değeri olması
B
Madenlerin eritilerek sanayide kullanılması
C
Kömürün metalin eritilmesinde kullanılması
D
Doğalgazın konutların ısıtılmasında kullanılması
E
Toprağın üzerinde tarımsal faaliyetlerin yapılması
Soru 7

Bazı ülkeler doğal kaynaklar bakımından yetersiz olmalarına rağmen, yüksek ekonomik gelişmişlik seviyesini yakalamışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında; I.Güçlü sermaye birikimi II.Etnik türdeşlik III.Yüksek teknoloji sahibi olmak IV.Gelişmiş ulaşım olanaklarına sahip olmak gibi faktörlerden hangilerinin var olması gerek­liliği yoktur?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız IV
E
II ve IV
Soru 8

Bazı tarımsal ürünlerin sağlıklı bir şekilde pazarlara ulaştırılması için özel teknoloji ile donatılmış ulaşım araçları geliştirilmiştir. Böylece ürünler bozulmadan tüketiciye daha kolay ulaştırılabilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için söz konusu araçların kullanılmasına gerek yoktur?

A
Domates
B
Buğday
C
Üzüm
D
İncir
E
Şeftali
Soru 9

Ekonomik faaliyet türleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisinin daha çok üretimi etkile­yen faktörlerden biri olduğu söylenebilir?

A
Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaş¬tırılması
B
Geniş ve verimli tarım alanlarının bulunması
C
Temel ihtiyaçların karşılanması
D
Modern pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi
E
Tanıtım ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaştı¬rılması
Soru 10

Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerler­de üretim, dağıtım, tüketim ilişkisi içerisinde aşağıdakilerden hangisinin fazla olduğundan söz edilebilir?

A
Tarım alanlarının
B
Tüketici nüfusun
C
Hammadde dağıtımının
D
Sanayi faaliyetlerinin
E
Yol yapım masrafının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.