11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Hammadde Üretim ve Pazar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğada kendiliğinden oluşan ve meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün olmadı­ğı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak ifade edilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal kay­nak olarak değerlendirilemez?

A
Denizli - Sarayköy jeotermali
B
Zonguldak’taki taşkömürü yatakları
C
Pamukkale travertenleri
D
Doğu Karadeniz ormanları
E
Tarımsal ürünler
Soru 2

Sanayileşmiş ülkelerde hayvanlar, yetiştirildikleri yerlerde kesilip paketlenerek ve büyük ölçüde, don­durularak pazara yollanır. Buna göre, yukarıda anlatılan faaliyetlerin yürü­tüldüğü bir tesisin Türkiye’de aşağıdaki kentler­den hangisinde kurulması beklenir?

A
Sakarya
B
Kars
C
Muğla
D
Adana
E
Samsun
Soru 3

Farklı ekonomik etkinliklerin gelişmesi, bölgeler arasındaki üretim, dağıtım ve tüketim koşullarının gelişmesine neden olur. Buna göre, aşağıda verilen illerde yetiştirilen ta­rım ürünleri dikkate alındığında, hangi iki yer arasında tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi beklenmez?

A
Antalya - Kastamonu
B
Adana - Aydın
C
Rize - Tekirdağ
D
İzmir-Erzurum
E
Bursa - Ankara
Soru 4

Günümüzde en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrolün üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri­nin birbiriyle örtüşmemesi, uluslararası ticareti dola­yısıyla da bazı boğaz ve kanalları stratejik hale ge­tirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi petrolün taşınmasında tankerlerin kullandığı önemli boğaz veya kanal­lardan biri değildir?

A
Cebelitarık boğazı
B
Süveyş kanalı
C
İstanbul Boğazı
D
Bab-ül Mendep boğazı
E
Bering boğazı
Soru 5

Üretim, dağıtım ve tüketim unsurlarını etkileyen fak­törlerden bazıları beşeri yapıyla ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisinde beşeri faktörlerin daha çok dağıtım aşamasındaki etkisinden söz edilmiştir?

A
Yeterli sermaye birikiminin sağlanması
B
Modern pazarlama tekniklerinin gelişmesi
C
Nitelikli işgücü kaynaklarının artması
D
Yüksek gelir düzeyine sahip nüfusun artması
E
Her gün değişen ve gelişen modanın önemsenmesi
Soru 6

Sanayi tesislerinin kurulum yerleri belirlenirken bir takım özellikler ön plana çıkar. Aşağıdakilerden hangisinin, sanayi tesislerinin kurulum yerinin belirlenmesindeki etkisi diğer­lerine göre daha azdır?

A
Artimetik nüfus yoğunluğunun fazla olması
B
Enerji ihtiyacının karşılanabiliyor olması
C
Hammaddeye erişimin kolay olması
D
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E
Pazarlama olanaklarının elverişli olması
Soru 7

Türkiye’de tarım ürünleri ticaretinin en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılıyor olması, temel olarak aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle açık­lanabilir?

A
Üretim miktarının yüksek olması
B
İletişim teknolojisinin gelişmiş olması
C
Tüketici nüfusun fazla olması
D
Morfolojik görüntünün alçak ve düz olması
E
Dağıtım olanaklarının elverişli olması
Soru 8

Türkiye ve komşularının coğrafi özellikleri dik­kate alındığında aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Suriye’ye göre Türkiye’de hidroelektrik üretimi daha fazladır.
B
Yoğun bir petrol üretimi yapmasa da Türkiye ham petrolü rafine eder.
C
Azerbaycan’daki doğalgaz üretimi Türkiye üzerinden dağıtılmaktadır.
D
Komşu ülkeleri içerisinde fındık üretimini en fazla Türkiye yapar.
E
Yunanistan’dan üretilen pamuk Türkiye’de dokunarak İran’a satılır.
Soru 9

Yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım olanaklarını belirgin olarak etkiler. Buna göre, doğal koşulları dikkate alındığında hangi iki kent arasında yapılacak karayolu veya demir yolu yapım maliyeti diğerlerine göre daha düşük olacaktır?

A
Diyarbakır - Gaziantep
B
Artvin - Ağrı
C
Kütahya - Bolu
D
Antalya - Konya
E
Kahramanmaraş - Sivas
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi tüketimin üretimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceğine örnek oluşturmaz?

A
Kuş gribi vb. hastalıklar nedeniyle beyaz et üre¬timi durma noktasına gelmiştir.
B
Gelişen teknolojiyle beraber bor gibi madenlerin tüketim alanları genişlemiştir.
C
Ekmek ihtiyacının artması buğdayı dünya çapında çok ekilen bir ürün haline getirmiştir.
D
Ulaşım teknolojilerinin gelişmesi sonucunda balıkçılık faaliyetlerinin artması
E
Talebin artması, kahveyi anavatanı dışında üretilen bir tarım ürünü yapmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.