11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler Arası Etkileşim konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Arası Etkileşim Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak oluşan ileti­şimdeki gelişmeler, ülkeler arasındaki ilişkileri arttır­mıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çı­kardığı bir sonuç değildir?

A
İstihdam alanları genişlemiş ve çeşitlenmiştir.
B
Ülkelerin ticaret hacimleri küçülmüştür.
C
Turizm faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
D
Kültürler arası etkileşim artmıştır.
E
Doğal kaynak kullanımı artmıştır.
Soru 2

Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması, ülke­lerdeki ticari faaliyetlerin yaygınlaşması üzerinde önemli rol oynar. Kanada ve Avustralya kişi başına düşen milli geliri yüksek ülkeler arasında olmasına karşın, küresel ticarette önemli bir pazar alanına sahip olmaması, temel olarak aşağıdakilerden hangi­siyle açıklanabilir?

A
Ana yollara sapa kalmalarıyla
B
Ticaret filolarının yeterince gelişememiş olma¬sıyla
C
Nüfus miktarlarının fazla olmamasıyla
D
Gümrük vergilerinin yüksek olmasıyla
E
İç ticaret yoğunluklarının fazla olmasıyla
Soru 3

Yeryüzünde önemli petrol rezervlerine ve üreti­mine sahip ülkeler göz önüne alındığında, ulus­lararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki dalga­lanmanın aşağıdaki ülkelerden hangisinin eko­nomisini daha fazla etkileyeceğinden söz edile­bilir?

A
Mısır
B
Japonya
C
Venezuela
D
Yunanistan
E
Almanya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir ülke için turizmin yararları arasında gösterilemez?

A
Toplumlar arasında inanç değişimleri görülür.
B
Ülkeler arasında sıcak politik ilişkiler kurulur.
C
Toplumlar arasındaki sosyal ilişkiler gelişir.
D
Yeni iş alanları ve istihdam olanakları oluşur.
E
Doğal ve kültürel çevre koruma altına alınır.
Soru 5

İtalya, İspanya, Türkiye ve Fransa’da kıyı turizmi çok gelişmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklana­bilir?

A
Dağların kıyı çizgisinin hemen ardından ve kıyıya paralel uzanmasıyla
B
Denizyolu ulaşımının gelişmiş olmasıyla
C
Kültür mirasının ve endemik bitki formasyonunun yaygın olmasıyla
D
Güneşlenme süresinin uzun, yazların sıcak ve kurak geçmesiyle
E
Kıyılarda çevre kirliliğinin diğer ülkelere göre daha az olmasıyla
Soru 6

Günümüz ekonomi dünyasında birçok kurum veya kuruluş kendi ülkesi dışındaki ülkelerde yatırım yap­maktadır. Böylece ülkeler ve bölgeler arasındaki ti­caret hızla gelişme göstermektedir. Yukarıda sözü edilen gelişmeye olanak sağla­yan en önemli etken aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Ülkelerin hızla artan nüfusu
B
Değişen iklim koşullarıyla yeryüzünde belli böl¬gelerin üretim dışında kalması
C
Sermaye birikiminde belli ülkeler ile diğerleri arasındaki farkın artması
D
Ulaşım sistemlerindeki teknolojik ve yapısal değişimler
E
Artan dünya nüfusunun dağılımının dengesiz olması
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Türk kültürünün izlerine rastlanmaz?

A
Irak
B
Polonya
C
Mısır
D
Yunanistan
E
Makedonya
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin simgelerin­den biri olamaz?

A
Mevlana
B
Lokum
C
Yağlı güreş
D
Hamam
E
Fes
Soru 9

Aşağıda verilen yedi harikadan hangilerinin Tür­kiye’de olduğu bilinmektedir?

A
Zeus Heykeli - Artemis Tapınağı
B
Kral Mozoles’in Mezarı - Rodos Heykeli
C
Artemis Tapınağı - Kral Mozoles’in Mezarı
D
İskenderiye Feneri - Babil’in Asma Bahçeleri
E
Rodos Heykeli - Zeus heykeli
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli tarım­sal üretim bölgeleri içerisinde yer almaz?

A
Asya Akdeniz Havzası
B
Rusya
C
Amazon Havzası
D
Kuzey Amerika
E
Güney - güneydoğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.