11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hindistan’da sanayi kuruluşları eski teknoloji ile üre­tim yapmalarına rağmen Dünya pazarları ile reka­bet edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaşımın gelişmiş olması
B
İş gücünün ucuz olması
C
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
D
Tarımsal üretimin fazla olması
E
Enerji üretiminin fazla olması
Soru 2

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Hindis­tan’da plantasyonu yapılan tarım ürünlerinden biridir?

A
Tütün
B
Pamuk
C
Kauçuk
D
Susam
E
Pirinç
Soru 3

1930 yılından bugüne kadar Hindistan’da nüfus dört kat artmıştır. Hindistan’daki bu nüfus artı­şında; I.Sağlık hizmetlerinin gelişmesi II.Ölüm oranlarının düşmesi III.Beslenme olanaklanının artması yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve Il
D
I,II ve III
E
I ve III
Soru 4

Hindistan, Dünya’da en fazla büyükbaş hayvan sa­yısına sahip olmasına rağmen bu potansiyelini ye­terince değerlendirememektedir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Otlak ve çayırların kalitesizliğiyle
B
Mera alanalarının az olmasıyla
C
Halkın dini inancınca kutsal olmasıyla
D
Uygulanan hayvancılık yöntemiyle
E
Hayvan soylarının kalitesiz olmasıyla
Soru 5

Hindistan’daki akarsuların debisi yazın artarken kış döneminde azalması aşağıdakilerden hangi­siyle açıklanabilir?

A
Kışın yağışların kar şeklinde düşmesiyle
B
Yatak eğimlerinin fazla olmasıyla
C
Akarsu havzasındaki barajlarla
D
Yazın buharlaşmanın artmasıyla
E
Yazların yağışlı ve kışların kurak geçmesiyle
Soru 6

Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisine Hindis­tan’da rastlanmaz?

A
Tundra
B
Bozkır
C
Savan
D
Kurakçıl bitkiler
E
Geniş yapraklı orman
Soru 7

Hindistan’ın nüfus özellikleri ile verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A
Okuma - yazma nüfus oranı azdır.
B
Dünya’nın en kalabalık ikinci ülkesidir.
C
Kuzeybatı kesimi tenha nüfuslanmıştır.
D
Katı bir nüfus politikası izlenmektedir.
E
Nüfusun %80’ini kırsal alanda yaşar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan nüfusunun özelliklerinden biri değildir?

A
Genç nüfus oranı fazladır.
B
Ortalama yaşam süresi kısadır.
C
Doğum oranı düşüktür.
D
Şehirleşme oranı düşüktür.
E
Faal nüfus oranı azdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın iklimin ge­nel özellikleri arasında gösterilemez?

A
Ülke genelinde muson iklimi etkilidir.
B
En fazla yağış yaz döneminde düşer.
C
Ülkenin güneyine doğru sıcaklıklar azalır.
D
Racastan bölgesinde çöl iklimine rastlanır.
E
En fazla yağış alan yeri Çerrapunchi’dir.
Soru 10

Hindistan’da yapılan tarım etkinlikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tarımsal üretim tüketimi karşılamaz.
B
Tarım ürünlerinden alınan verim yüksektir.
C
Tarım ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.
D
Pirinç ve buğday üretiminde önde gelen ülkeler¬dendir.
E
Mevsim düzeni iki çeşit tarıma olanak sağlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.