11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hindistan’da sanayi kuruluşları eski teknoloji ile üre­tim yapmalarına rağmen Dünya pazarları ile reka­bet edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enerji üretiminin fazla olması
B
İş gücünün ucuz olması
C
Ulaşımın gelişmiş olması
D
Tarımsal üretimin fazla olması
E
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın iklimin ge­nel özellikleri arasında gösterilemez?

A
Ülkenin güneyine doğru sıcaklıklar azalır.
B
Ülke genelinde muson iklimi etkilidir.
C
En fazla yağış yaz döneminde düşer.
D
Racastan bölgesinde çöl iklimine rastlanır.
E
En fazla yağış alan yeri Çerrapunchi’dir.
Soru 3

Hindistan’ın nüfus özellikleri ile verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A
Nüfusun %80’ini kırsal alanda yaşar.
B
Kuzeybatı kesimi tenha nüfuslanmıştır.
C
Dünya’nın en kalabalık ikinci ülkesidir.
D
Okuma - yazma nüfus oranı azdır.
E
Katı bir nüfus politikası izlenmektedir.
Soru 4

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Hindis­tan’da plantasyonu yapılan tarım ürünlerinden biridir?

A
Kauçuk
B
Pamuk
C
Pirinç
D
Tütün
E
Susam
Soru 5

1930 yılından bugüne kadar Hindistan’da nüfus dört kat artmıştır. Hindistan’daki bu nüfus artı­şında; I.Sağlık hizmetlerinin gelişmesi II.Ölüm oranlarının düşmesi III.Beslenme olanaklanının artması yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A
I,II ve III
B
II ve III
C
I ve Il
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 6

Aşağıdaki bitki örtülerinden hangisine Hindis­tan’da rastlanmaz?

A
Tundra
B
Bozkır
C
Kurakçıl bitkiler
D
Savan
E
Geniş yapraklı orman
Soru 7

Hindistan, Dünya’da en fazla büyükbaş hayvan sa­yısına sahip olmasına rağmen bu potansiyelini ye­terince değerlendirememektedir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Hayvan soylarının kalitesiz olmasıyla
B
Halkın dini inancınca kutsal olmasıyla
C
Otlak ve çayırların kalitesizliğiyle
D
Mera alanalarının az olmasıyla
E
Uygulanan hayvancılık yöntemiyle
Soru 8

Hindistan’da yapılan tarım etkinlikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Mevsim düzeni iki çeşit tarıma olanak sağlar.
B
Pirinç ve buğday üretiminde önde gelen ülkeler¬dendir.
C
Tarım ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.
D
Tarım ürünlerinden alınan verim yüksektir.
E
Tarımsal üretim tüketimi karşılamaz.
Soru 9

Hindistan’daki akarsuların debisi yazın artarken kış döneminde azalması aşağıdakilerden hangi­siyle açıklanabilir?

A
Akarsu havzasındaki barajlarla
B
Kışın yağışların kar şeklinde düşmesiyle
C
Yatak eğimlerinin fazla olmasıyla
D
Yazın buharlaşmanın artmasıyla
E
Yazların yağışlı ve kışların kurak geçmesiyle
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan nüfusunun özelliklerinden biri değildir?

A
Doğum oranı düşüktür.
B
Ortalama yaşam süresi kısadır.
C
Şehirleşme oranı düşüktür.
D
Faal nüfus oranı azdır.
E
Genç nüfus oranı fazladır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.