11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Ülkeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Ülkeler Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İhracatının %25’ini tarıma dayalı ürünlerin oluştur­duğu Hollanda, özellikle yüksek değerli dış satım ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde, Hollanda’nın ihra­catında önemli yer tutan söz konusu ürünler doğru sıralanmıştır?

A
Keten, kenevir ve pamuk
B
Sedir ve kauçuk ağacı
C
Kahve, kakao ve yün
D
Haşhaş, lale soğanı ve yün
E
Sera ürünleri, çiçek soğanları ve peynir
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan’da nüfusun Ganj Ovası, Pencap, Bombay gibi merkezlerde yoğunlaşmış olmasının nedenlerinden biri de­ğildir?

A
Tarihi yerleşim alanlarını barındırması
B
Muson yağmurlarından etkilenmemesi
C
Sulama koşullarının gelişmiş olması
D
Sanayi faaliyetlerinin ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
E
Geniş tarım alanlarının bulunması
Soru 3

Hollanda’nın özellikle Harlem Bölgesi’nde lale vb. çiçek soğanları, sebze seracılığı büyük ölçüde ge­lişmiştir. İklim koşulları dikkate alındığında, Hollanda’da söz konusu tarımsal etkinliğin gelişmesi aşağı- dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Buharlaşma miktarının düşük olmasıyla
B
Yağışların bütün yıl devam etmesiyle
C
Yaz mevsiminin serin geçmesiyle
D
Bulutlu gün süresinin uzun olmasıyla
E
Kış mevsiminin ılık geçmesiyle
Soru 4

Hindistan’da tarımsal üretimin mevsimlere göre iki farklı ekim dönemine ayrılmış olmasına rağmen Hollanda’da aynı tür faaliyetler bütün yıl devam eder. Hollanda’nın bu özelliğe sahip olmasının başlı­ca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulutlu gün sayısının fazla olması
B
Yetiştirilen ürünlerin mevsim seçiciliğinin olma¬ması
C
Tarım alanlarının daha geniş olması
D
Mevsimlerin belirgin olmaması
E
Tarımsal faaliyetlerin genel olarak seralarda yapılması
Soru 5

Hollanda, düz bir ova görünümünde olup, ülke top­raklarının %25’i denizden kazanılmıştır. Polder adı verilen bu topraklarda ekonomik etkinlik olarak ……………gelişmiştir. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanmalıdır?

A
Hayvancılık faaliyetleri
B
Tahıl ve yem bitkileri yetiştiriciliği
C
Liman işletmeciliği
D
Sanayi faaliyetleri
E
Seracılık ve meyve yetiştiriciliği
Soru 6

Hindistan’da tarımsal üretim yağışlı ve kurak mev­simlere göre iki döneme ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, yağışlı dönemde üreti­mi yapılmayan bir tarım ürünüdür?

A
Pirinç
B
Buğday
C
Jüt (Dişi hint keneviri)
D
Yerfıstığı
E
Mısır
Soru 7

Hollanda, tarım alanlarının ülke yüzölçümüne oranı yüksek olan bir ülkedir. Bu durum, ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

A
Tarımda sulama sorununun çözülmüş olması
B
Nüfusun ülke geneline düzenli dağılmış olması
C
Yüzey şekillerinin düz olması
D
Tarımsal üretiminin ekonomik değerinin yüksek olması
E
Ülkede modern tarım tekniklerinin yaygın olması
Soru 8

Hollanda ihracatının %25’ini tarıma dayalı ürünler oluşturmaktadır.
Hollanda’nın bu özelliğe sahip olmasının neden­leri arasında;
I.Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
II.Çok geniş ekim alanlarına sahip olması
III.Üretimini yaptığı tarım ürünlerinin ekonomik de­ğerinin yüksek olması
IV.Aktif nüfusun yarıdan fazlasının tarım sektörün­de çalışması
gibi etkenlerden hangileri bulunmaktadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
I ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan’daki tarım faaliyetleriyle ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Tarımsal üretim büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır.
B
Tarım ürünleri ihracatında dünya sıralamasında birincidir.
C
Çalışan nüfusun %64’ü tarım sektöründedir.
D
Tarımsal üretim iki farklı döneme ayrılmıştır.
E
Tarlaların % 30’undan fazlasında yıldan birden fazla ürün üretilebilmektedir.
Soru 10

Hindistan’da elektrik üretiminde en çok paya sa­hip olan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi­dir?  

A
Doğalgaz
B
Jeotermal enerji
C
Nükleer santraller
D
Hidroelektrik santraller
E
Termik santraller
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.