11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Bozuklukları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Anlatım Bozuklukları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Bozuklukları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Bozuklukları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Rus edebiyatında kendine özgü bir yeri olan A. Çehov’un tüm öyküleri Cem Yayınevi tara­fından yayımlandı. (II) Çehov’un yapıtlarının 1900’lerden itibaren yabancı dillere çevrildi­ğini görüyoruz. (III) Ülkemiz okuru, Çehov’un ilk çevirilerine 1935’te rastlıyor. (IV) Çevirisini Mehmet Özgül’ün yaptığı Çehov öykülerine zaman ayırmanızı ve mutlaka okumanızı öne­riyoruz. (V) Emin olun kİ zamanınızı boşa har­camış olmayacaksınız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A
III
B
II
C
V
D
IV
E
I
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A
Yaşadığı kentin güzelliklerini saymakla bitiremiyordu.
B
Bakanlar kurulu, yarın öğleden sonra toplanacakmış.
C
Söylediklerinize inandım sanıyorsanız, aldanıyorsunuz.
D
Bu antolojide Halk şiirinin en güzel örnekleri bir araya getirilmiş.
E
Çocuklar masal kitaplarından hoşlanır gerçek dostları gibi bağlanırlar.
Soru 3

“Dört beş çocuk, ağaçtaki erikleri koparmak için uğraşıp duruyorlardı.” cümlesindeki an­latım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A
“için” yerine “amacıyla” getirilerek
B
“duruyorlardı” sözcüğündeki çoğul eki atılarak
C
“uğraşıp” yerine “dolaşıp” getirilerek
D
“koparmak” yerine “toplamak” getirilerek
E
“erikleri” yerine “eriği” getirilerek
Soru 4

Kıbrıs ve Ege sorununa bu anlayışla bakmak ve değerlendirmek gerekir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıda- kilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Tamlama yanlışlığı
B
Yüklemin III. tekil kişili olması
C
Çelişen sözlere yer verilmesi
D
Nesne eksikliği
E
Dolaylı tümleç eksikliği
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A
Don Kişot’un yazarı Cervantes’in Kuzey Afrika’da Osmanlılaraara karşı savaştığını biliyor muydunuz?
B
Don Kişot, İspanyol edebiyatının başyapıtlarından biri sayılabilir.
C
Don Kişot’u bu kadar sevdiren, biraz da onun çevresindeki kahramanlardır.
D
Bir öğrenci “Bu Donkişot, çok saçma bir roman!” dese, ne yapardınız?
E
İnsan, Donkişot’u okurken çoğu kez roman kahramanını seviyor, ara sıra da acımadan edemiyor.
Soru 6

Cansız varlıkların ya da soyut kavramların ço­ğulları özne olduğunda cümlenin yüklemi tekil olur. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyul­madığı için anlatım bozuktur?

A
Bu ayrılık nihayet sona ermiş, ikisi de mutluluğa kavuşmuştu.
B
Volkanik alanlar buğday tarımı için çok elverişlidir.
C
Romanın bu baskısı da kısa sürede tükendi.
D
Yolcular: “Bu vapur gelmezse ne yaparız?” diye endişeleniyorlardı.
E
Böyle düşünceler, bu zamana kadar hiç kimseye yarar sağlamamışlardır.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özneleri farklı olan eylemleri ortak özneye bağla­maktan kaynaklanan bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A
Kanser ilaçlarının fiyatları her geçen gün artıyor; alınmaz oluyor.
B
Bu romanı önce ben okuyayım, sonra sana vereyim.
C
Bu yapıt ilk kez 1946’da yayımlandı ve daha sonra birçok kez basıldı.
D
Yakında bu yasa meclisten çıkacak ve birçok insan bundan yararlanacak.
E
Geçen yıl Efes yöresini gezdik, tarihi yapıtlara hayran kaldık.
Soru 8

Bir insanın düşündüğü ile yazdıkları arasında her zaman ilişki olmayabilir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A
“her” yerine “hiçbir” sözcüğü getirilerek
B
“Bir” sözcüğü cümleden atılarak
C
“olmayabilir” yerine “olmaz” sözcüğü getirilerek
D
“düşündüğü” yerine “düşündükleri” sözcüğü getirilerek
E
“yazdıkları” sözcüğüne “-ın” eki getirile¬rek
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta­lama eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği vardır?

A
Toplum sorunlarını konu ediniyorum.
B
Toplum sorunları çözüm bekliyor.
C
Toplum sorunlarını iyi bilmiyor.
D
Toplum sorunlarına herkes çareler düşünmeli.
E
Toplum sorunlarına öteden beri ilgi duyu¬yoruz.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A
İstanbul’a gelir gelmez İstanbul’da kalacak bir yer bulmak için kolları sıvadı.
B
Kimseyi suçlamaya hakkın yok, sen istedin böyle olmasını!
C
Güçlü bir yazardı, çok iyi bilirdi sözcükleri kullanmayı.
D
Bahçe kapısını kapatmayı unutmayın, demişti babam.
E
Okula yeni gelen bu çocukları yakından tanımak, sohbet etmek istiyordu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.