11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Yöntemleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Anlatım Yöntemleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Yöntemleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Anlatım Yöntemleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

John Steinbeck, Yaşar Kemal ve Amin Maalouf gibi yazarları okurken, dünyanın sağladığı sonsuz olanaklar dizisi içerisinde bir düş ge­zisine çıkar ve evreni, evrenin içerisindeki ak­törleri başka bir gözle değerlendirebiliriz. John Steinbeck’in kitaplarında, endüstri öncesi Amerika’nın büyük değişimleriyle, yeni çağı haber veren büyük dönüşümlerle, renksiz ki­şilikleri büyük kahraman ya da canavarlara dönüştüğü ilginç masalsı kahramanlarla kar­şılaşırız. Yaşar Kemal ise, Çukurova’nın bere­ketli ve acı dolu topraklarından kopan o bin bir efsane ile yüklü yaşamını, yoksulluk ve acıyı, hastalık ve güçsüzlüğü, zulmü, haksız­lığı, arka plandan çıldırmış verimlilikteki do­ğaya uygun muhteşem bir dille anlatır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A
Tanımlama
B
Tanık gösterme
C
Tartışma
D
Karşılaştırma
E
Örnekleme
Soru 2

“Bu çocuk gerçekten çok zeki, fakat bir de şu yalan söyleme alışkanlığı olmasa!” cümle­siyle aşağıdakilerden hangisi arasında an­latımda başvurulan yol bakımından bir benzerlik vardır?

A
Hemen her hafta, bir bahane uydurup müdürden izin istiyor, bizim işimizi de zorlaştırıyor.
B
Bestecinin son eseri sanat dünyasında beklemenin de üzerinde bir ilgi görünce, herkes onunla tanışmak istiyor.
C
Şirketin başındaki bu adam olmasa, işlerin iyi gideceğini hiç sanmıyorum.
D
Hayatım boyunca çok çeşitli kişilerle çalıştım, bunun kadar dürüst birini hiç görmedim.
E
Yazar, üsluba önem vermiyor ama dili yanlışsız kullanıyor.
Soru 3

Bu bölgedeki bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar, kirli, pistir. Kokudan yanına yakla­şılmaz. Çürümüş saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışınsa çarşaf gibi açılır. Bataklıklar geçildikten sonra tekrar sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı ışıl ışıl dır. Bire kırk, bire elli vermeye hazırlanmıştır. Sıcacık, yumuşacıktır. Bu mevsimde ara sıra karga sesleri duyarsınız bu düzlüklerde gezi­nirken. Bu parçanın anlatımında hangi duyu orga­nıyla ilgili ayrıntıya ver verilmemiştir?

A
Koklama
B
İşitme
C
Görme
D
Dokunma
E
Tatma
Soru 4

Eski İstanbul dendiğinde... Benim çocuklu­ğumda Türkiye’nin nüfusu 15 milyondu, İs­tanbul’un nüfusu da 750 bin... Karaköy Köprüsü’nden Kadıköy’e kalkan vapurlarla, Haliç’e kalkan vapurlar İstanbul’u iki zıt dün­yaya ayırırdı: Kadıköy vapurlarına tüketimde çağdaşlaşmış fötr şapkalı erkeklerle, son moda giyimli genç hanımlar binerlerdi. Haliç vapurlarına ise eli sepetli, yoksul giyimli genç insanlarla; takkeli, beyaz sakallı İhtiyarlar ve siyah çarşaflı ama peçesiz kadıncıklar... Ka­dıköy vapurlarının yolcuları, genellikle üst düzey ailelerin bireyleriydi... Bürokratik kesi­min çocuklarıydılar yani... Haliç vapurlarının yolcuları ise “ayak takımı” da sayılan halkın kendisiydi. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşıtlıklara yer verilerek düşünceler pekiştirilmiştir.
B
Karşılaştırmalara yer verilmiştir.
C
Anlatım birinci kişinin ağzından yapılmıştır.
D
Tartışmacı bir yolla kanıların değiştirilmesi amaçlanmıştır.
E
Oyküleyici bir anlatım benimsenmiştir.
Soru 5

Tarihi şahsiyetler; sanatçılar, fikir ve bilim adamlarından farklı olarak, içinde bulunulan siyasal yapının temellerinin atılmasında belir­leyici olmuş kişilerdir. Bu anlamda Picasso veya Einstein tarihi şahsiyet değil, XX. yüzyı­lın önemli bir sanatçısı ve bilim adamıdır. Buna karşılık George Washington, Charles de Ga­ulle, Mahatma Gandhi tarihi şahsiyetlerdir. Esas olarak kendi toplumları içinde anlamı olan şahsiyetlerdir bunlar. Bu parçanın anlatımında ağır basan yön­temler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Alıntılama - tanımlama
B
Öyküleme - betimleme
C
Örnekleme - karşılaştırma
D
Tanımlama - örnekleme
E
Açıklama - öyküleme
Soru 6

Saçlarına takmış bir mor menekşe
Gözlerinde neşe, kalbinde neşe
Yüzünü çevirmiş doğan güneşe
Bir bahar çiçeği şu Rodoplu kız
Bu dörtlüğün anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yorum gerektiren söyleyişler yoktur.
B
Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanılmıştır.
C
Birbirini çağrıştıran sözcüklerden yararlanılmıştır.
D
Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
E
Uyaklı sözcüklere yer verilmiştir.
Soru 7

Siyah şemsiyesini açınca serin akşam Yıldızlar köy üstüne uzattı kollarını Bu dizelerde “akşam” ve “yıldız” kavramlarına insan kişiliği kazandırılmıştır. Böyle bir anlatım yolu aşağıdakilerin han­gisinde vardır?

A
Soğuk rüzgâr esiyor başımın üstünde Nasırlı ellerim üşüse de
B
Ne güzel dağ köyü, ne güzel Evler, ağaçlar ne güzel
C
Bir şarkı tutturdu kuşlar sabah üstüne Bahar tomurcukları yeşil dallarda
D
Koyun meler, kuzu meler Sular hendeğine dolar
E
Her sabah bakarım köye tepeden Köylü kızlar tütün kırmaya koşar
Soru 8

İnsanlar, yaşamları boyunca sergiledikleri temel davranışların önemli bir bölümünü yine okul öncesi dönemde kazanıyorlar. Okul ön­cesi eğitimden yararlananlar, sonraki eğitim kademelerinde ve yaşamda yararlanmayan­lara göre çok daha başarılı oluyorlar. Okul ön­cesi eğitim, Avrupa ülkelerinin çoğunda zorunlu. Okullaşma oranı da yüzde 90 ile 100 arasında değişiyor. ABD, Japonya, Rusya, Çin ve daha pek çok ülkelerde yine çok üst dü­zeylerde. Peki okul öncesi eğitim dünyada bu kadar önemli ve yaygınsa Türkiye’deki ko­numu ne? Rakamlar korkunç! Türkiye gene- yüzde 6.4 yani her yüz çocuktan ancak 6's okul öncesi eğitimden yararlanabiliyor. Böl­gelere göre bakıldığında ise ortaya çok daha vahim bir tablo çıkıyor, işte veriler: Karadenız 4.4, Doğu Anadolu 2.3, Güneydoğu Anadolu 2.8, Akdeniz 7, Marmara 7, Ege 10, iç Ana­dolu 7... Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerde' hangisine ver verilmemiştir?

A
Örnekleme
B
Mübalağa
C
Okuyucuyu bilgilendirme
D
Karşılaştırma
E
Tanımlamalara yer verme
Soru 9

İnsanoğlunun mutluluk arkasından koştuğunu sanırlar, oysaki asıl ereği sevinç, şu filozofla­rın söylediği, bilmekten doğan sevinçtir. Pas­cal: “Evren, kişiyi ezse de kişi evrenden uludur; ezildiğini, evrenin üstünlüğünü bilir; evren ise bunu bilmez” diyor. Kişilerin en ür­keğine, canını en sevenine bakın, en yılınç, en öldürücü doğruları öğrenmek dileğini onda bile bulursunuz. Bu parçada yazarın Pascal’dan bir alıntı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
insanın hür olmasının önemini belirtme
B
Yazarın kendi görüşünü inandırıcı kılma
C
Yazısına akıcılık kazandırma
D
Anlatımına çekicilik kazandırma
E
Okuyucusuna farklı bakış açısı sunabilme
Soru 10

insanların geçmişle bağlarını koparmamış ol­malarının en güzel örneklerini teşkil eden tarihi roman olgusu, tüm dünyada olduğu gibi ül­kemizde de kendini kabul ettirmiş ve ayrıca bu arada anı - roman denilen bir edebiyat türü de varlığını hissettirmeye başlamıştır. Bu ko­nudaki çalışmaların en güzellerini Ayşe Kulin vermektedir. Onun “Sevdalinka” ile başlattığı anı - roman yazarlığı, daha geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve baskı adedi kısa bir sürede yirmileri geçen “Füreya” ile doruk noktasına ulaşmıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yön­temlerden hangisine başvurulmuştur?

A
Karşılaştırma
B
Tanık gösterme
C
Öyküleme
D
Örnekleme
E
Tanımlama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.