11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-1 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Cümlede Anlam konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Bizim edebiyatımız şiirden yana zengindir. (II) Güzel Türkçemizin korunmasında halk ozanlarının payı büyüktür. (III) Yalın dilleriyle Türkçenin arılığını korumuşlardır. (IV) Medrese aydınları anlaşılmaz bir dil kullanırken, halk ozanları kendi dilini konuşmuş onunla eserler vermiştir. (V) Halk ozanı duygusunu açık ve yalın bir söyleyişle dile getirmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

A
II
B
III
C
V
D
I
E
IV
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde düşsel öğeler yoktur?

A
Yaz kış, yeşil bir saksı pencerende Bahçende akasyalar açardı baharla
B
Ağaçlar seninle üşür yolun ortasında Çiçekler sen varsın diye gülümsermiş
C
Bacalarda tütüyorum yanıp için için Sonra kar diye yere düşüyorum
D
Diyorlar ki, mevsimlerin en güzeli yazdır, Bence kışın yanakları daha beyazdır.
E
Çınar ağacı üşür yolun ortasında Gurbet elde ben üşürüm kimsesiz
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde bir yakınma söz konusudur?

A
Bakma otuzu aştığıma Gönlüm hâlâ yirmisindedir.
B
Şu yalan dünyaya geldim geleli Severim kır atı, bir de güzeli
C
Fesleğen kokusu dağılıyor Öptüğüm parmak uçlarından
D
Seyyah oldu gezdim gurbet elleri Canıma kâr etti yeter ayrılık
E
Açılan her çiçekte Boy atar umutlarım
Soru 4

(I) Aşk-ı Memnu, Halit Ziya’nın en başarılı ro­manıdır. (II) 19. yüzyılın sonunda yazılmış ve ilk baskısı 1900’de yapılmıştır. (II) Bana göre ilk gerçek Türk romanıdır Aşk-ı Memnu. (IV) Çünkü aradan seksen yılı aşkın bir süre geç­tiği halde bugün de zevkle okunmaktadır.(V) Bu eser için zamanın yıkıcı gücüne dayanmayı başarabilmiş, ender romanlardan biridir, diye­bilirim.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde öznel bir değer­lendirme yoktur?

A
I
B
II
C
IV
D
III
E
V
Soru 5

Tanzimat edebiyatı sanatçılarının ne yaptıkla­rından çok, ne yapmak istedikleri önemlidir. Halk için yazmışlardır; ama halk kökenli ola­mamışlardır. Bu parçada geçen “halk için yazmak; ama halk kökenli olamamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk şiirine tutkun olmak
B
Halkın duygu ve düşüncesini gereği gibi yansıtamamak
C
Etkileyici bir sanatçı olamamak
D
Belirli konu ve kalıpların dışına çıkmamak
E
Halkın dilini kullanmamak
Soru 6

(I) Büyüleyici bir şehir olan Semerkant’ta, Ti­mur’un eşi ve çocukları için yaptırdığı mezar­lığa gittim. (II) Mezarlığa uzun ve geniş basamaklı bir merdivenden çıkılıyordu. (III) Burada, bir zamanlar, büyük bir uygarlık ku­rulduğu hemen anlaşılıyor. (IV) Semerkant’a kadar gelmişken yine Timur’un yaptırdığı yıkık camiyi görmeden gitmek olur muydu hiç? (V) Gördüklerim karşısında etkilenmedim desem yalan olur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde bir durumu fırsat bilme anlamı var­dır?

A
II
B
IV
C
V
D
III
E
I
Soru 7

(I) Kısa cümleler, yalın söyleyişlerle dolu bir yapıt bu. (II) Hiçbir yerinde gereksiz bir söze rastlanmıyor. (III) Köy yaşamını bundan daha yalın, daha çarpıcı anlatan bir yapıt bulunur mu bilmem. (IV) Birçok eleştirmen böylesi ki­tapları yetersiz bulabilir. (V) Ancak, bu eleştir­menlerin önyargılı olmaması gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi söz konusu yapıtın içeriğiyle ilgili bilgi vermektedir?

A
III
B
IV
C
II
D
I
E
V
Soru 8

“Kim ki verebileceği bir fikri yoktur, uzun uzun konuşur.” cümlesiyle anlatılmak istenene en yakın cümle aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Düşünce üretmek, söz üretmekten daha zordur.
B
Düşüncelerini aktarmak isteyen kişi, gereksiz konuşmaz.
C
Konuşmalarda özdeyişlerden, atasözlerinden yararlanmak gerekir.
D
Çok konuşanlar, dinleyenler üzerinde olumsuz bir etki bırakırlar.
E
Uzun açıklamalar ancak karmaşık fikirlerin anlatılması içindir.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde “bir durumu kabullenme” dile getirilmemiş­tir?

A
Geçti, istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni
B
Yetişir koştum aşkın peşi sıra Bitirdi beni bu içki, bu kumar
C
Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış
D
Beklemek boş, aramak yersizmiş Gayrı yollardan ayırdım gözümü
E
Yalnız sen değilsin hasret çeken Her yolun sonunda bekleyenler var
Soru 10

(I) Bence edebiyat bütün türleriyle masalla başlar, masalla biter. (II) Masal, türler içinde en çok şiire yakındır. (III) Unutmadığımız, umutlarımızı, korkularımızı taşıyan yeni insan­lar, hayvanlar yaratır masal. (IV) Biz, masal okurken ya da dinlerken hayali yolculuklar ya­parız. (V) Özellikle çocukların dünyasında apayrı bir yeri vardır masalın.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde “masalın değişik yazınsal türlerin kay­nağı” olduğundan söz edilmektedir?

A
III
B
V
C
I
D
II
E
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.