11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Cümlede Anlam konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Okuma eylemi sadece bilgimizi, kültürü­müzü artırmaz; ufkumuzu da genişletir. (II) Bizi insanlık kültürüyle buluşturur. (III) insanları bir­takım çirkinliklerden arındırarak insan güzelli­ğine ulaştırır. (IV) Bu nedenle okuma eylemi pasif bir eylem değildir. (V) Okuru değiştiren, dönüştüren, hayata katan etkin bir eylemdir.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cüm­lelerin hangisinde “okuma” eyleminin bir işlevinden söz edilmemiştir?

A
I
B
IV
C
V
D
II
E
III
Soru 2

(I) “Gölgede Kırk Derece”de yer alan, ortak te­ması aşk olan hikâyelerinizi tat alarak oku­dum. (II) Yazılmamış da, sanki bestelenmiş hikâyeler duygusu uyandırdı bende. (III) İnce bir işçilikle üzerinde çalışılmış hepsinin de. (IV) Burada özellikle, “Gölgede Kırk Derece” ile “Adını Anmamaya And içiyorum” adlı hikâye­leri keyifle okuduğumu belirtmeliyim. (V) Bu kitaptaki hikâyelerin bazılarını daha önce der­gilerde görmüştüm.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümle­lerin hangisinde belirtilenler “övgü” niteliği taşımamaktadır?

A
III
B
I
C
V
D
II
E
IV
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Sanatçı, bu denemelerde, kendine özgü yaşam anlayışını ve yaşama eleştirel bakışını ustaca aktarmış.
B
Şimdiye kadar yazılmış hiçbir romanda böylesine güçlü bir hayal gücü ortaya konmamıştır.
C
Bu yapıtta her bölümün içine bir deneme yerleştirilmiş ve yoğun düşünceler çok iyi aktarılmış.
D
Yazar, her kurumun karanlık bir yüzü olduğunu okura başarıyla kavratıyor.
E
Roman, metropolde yaşayan üniversiteli gençlerin şiddete karşı duydukları korkuyu ele almaktadır.
Soru 4

Toplumun genel gidişine uygun davranmayan kişinin başarısızlığa uğrayabileceğini belirt­mek için “……” denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, anlam akışına uygun olarak aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
B
Ağaç yaprağıyla gürler.
C
Kaynayan kazan kapak tutmaz.
D
Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.
E
Korkunun ecele faydası yoktur.
Soru 5

Dilin değişimini, sadeleşmesini zorlayan top­lumsal koşullar; elbette şiiri de etkiler, biçim­sel değişikliklere uğratır. Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıda- kilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?

A
Gelişen ve değişen toplumsal yapının izleri, o toplumun şiirine yansır.
B
Bir ulusun dilindeki değişimler, o ulusun toplumsal düzeninden soyutlanamaz.
C
Toplum yaşamını biçimlendiren şartlar, o toplumun dil ve edebiyatını da etkiler.
D
Her şairin şiir görüşü farklı olduğu için, şiir üslubunda da farklılıkların olması doğaldır.
E
Toplumsal düzen, o topluma dönük bir dil kullanmayı gerekli kılar.
Soru 6

(I) Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşamış, eserler vermiş, Türk edebiyatını o yıllarda etkilemiş yazarların çoğu tanınmıyor. (II) Bugün yazılan öykü ve romanların çoğunun da gelenekle bir bağının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. (III) Belki piyasanın sürekli olarak yeniye ilgisi ol­duğu, kitabın da başka metalardan - tüketilirlik açısından - farksızlaşması gibi nedenlerle açıklanabilir bu bellek kaybı. (IV) Arada bir ba­sılan geçmişin değerleri ise, yayınevlerinin ta­nıtım için yeterli bir çaba göstermemesinden dolayı bir köşede sessiz sedasız okuyucu­sunu bekliyor. (V) Türk edebiyatının geçmişine sahip çıkmak ve bir gelenek yaratmak için ya­yınevleri, yazarlar biraz daha gayretli olmak zorunda. (VI) Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıl­larında yaşamış, eserler vermiş, Türk edebi­yatına damgasını vurmuş yazarların çoğu tozlu raflarda bekliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?

A
I
B
V
C
IV
D
III
E
II
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıf­lanma” söz konusudur?

A
Gençliğin getirdiği ani patlamaların orta yaşta yok olması bir yoksulluk değil, tam tersine bir zenginlik sağlıyordu.
B
Bugün hoşlanmadığım vurdulu kırdılı filmleri, o zamanlar keyifle seyrederdim.
C
Gençlik günlerimde de zaman zaman yaptıklarımdan utanmış; ama gene de gençlik duygularımı gizleyememiştim.
D
O günlerde ne bayramlar umrumdaydı ne de karabasana dönen toplu şenlikler.
E
Yıllardan beri, yaşlanıyorum diye üzülüp orta yaşın güzelliğini, dinginliğini fark edememiş, yılları boşuna geçirmişim.
Soru 8

(I) Güneşli, sıcak bir havanın insanı ısıttığı erken bir yaz sabahında İzmir’in yeni limanına varmışız bile. (II) Birinci kordonda yürüyor, kendimi yeni bir ülkeye gelmiş gibi hissediyo­rum. (III) Büyük yapıların altında dev mağaza­lar var; Nato karargâhı, Alman ve Yunan konsoloslukları da burada. (IV) Avrupa’daki gibi yaya kaldırımlarının üzerinde taşan renkli, güzel lokantalar dolu. (V) Her gelişimde Türki­ye’nin diğer yerlerinden daha canlı, daha zen­gin görürüm İzmir’i, severim de. (VI) Ama hiçbir insanla bu kentte dostluk kuramadım, insanlar yabancı kaldı bana. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ta­nıtılan şehirde yaşayanlarla ilgili olumsuz bir değerlendirme vardır?

A
I
B
III
C
II
D
IV
E
V
Soru 9

Kendi dilinizde yazdığınız bir düz yazıyı başka bir dile kolayca çevirebilirsiniz; ama şiiriniz için aynı şeyi yapamazsınız. Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımın­dan bu cümleye en yakındır?

A
Duygu ve düşüncelerin her dilde benzer bir karşılığı vardır.
B
Başka bir dilde düşünmek, duymaktan daha zordur.
C
Dil, duygu ve düşünceleri aktarmada etkili bir araçtır.
D
Yabancı bir dilde, düşünceler duygulardan daha kolay ifade edilebilir.
E
Her dilini, düşüncenin aktarılmasına elverişli bir yapısı vardır.
Soru 10

(I) Edebiyat sanatçıları, politik mücadelenin ilk kurbanları olmuştur hep. (II) Başka ülkelerde de, bizde de bu böyle olmuştur. (III) Bizde Pir Sultan Abdal’dan günümüze kadar bunun sa­yısız örnekleri vardır. (IV) Bunlar, yerleşik dü­zenin ilerisine nişan almışlar, sosyal düzeni eleştirmişlerdir. (V) Egemen güçlerle uzlaşmak yerine çatışmışlardır. (VI) Toplum yaşamında uyutucu değil, uyandırıcı bir rol oynamışlardır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümle­lerin hangilerinde ilk cümlede anlatılan du­rumun nedenlerine yer verilmiştir?

A
II., IV., V.
B
III., V., VI.
C
IV., V., VI.
D
II., III., IV.
E
III., IV., V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.