11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Cümlede Anlam konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıf­lanma” söz konusudur?

A
Gençlik günlerimde de zaman zaman yaptıklarımdan utanmış; ama gene de gençlik duygularımı gizleyememiştim.
B
O günlerde ne bayramlar umrumdaydı ne de karabasana dönen toplu şenlikler.
C
Gençliğin getirdiği ani patlamaların orta yaşta yok olması bir yoksulluk değil, tam tersine bir zenginlik sağlıyordu.
D
Yıllardan beri, yaşlanıyorum diye üzülüp orta yaşın güzelliğini, dinginliğini fark edememiş, yılları boşuna geçirmişim.
E
Bugün hoşlanmadığım vurdulu kırdılı filmleri, o zamanlar keyifle seyrederdim.
Soru 2

Kendi dilinizde yazdığınız bir düz yazıyı başka bir dile kolayca çevirebilirsiniz; ama şiiriniz için aynı şeyi yapamazsınız. Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımın­dan bu cümleye en yakındır?

A
Duygu ve düşüncelerin her dilde benzer bir karşılığı vardır.
B
Başka bir dilde düşünmek, duymaktan daha zordur.
C
Yabancı bir dilde, düşünceler duygulardan daha kolay ifade edilebilir.
D
Her dilini, düşüncenin aktarılmasına elverişli bir yapısı vardır.
E
Dil, duygu ve düşünceleri aktarmada etkili bir araçtır.
Soru 3

Dilin değişimini, sadeleşmesini zorlayan top­lumsal koşullar; elbette şiiri de etkiler, biçim­sel değişikliklere uğratır. Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıda- kilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?

A
Bir ulusun dilindeki değişimler, o ulusun toplumsal düzeninden soyutlanamaz.
B
Toplum yaşamını biçimlendiren şartlar, o toplumun dil ve edebiyatını da etkiler.
C
Gelişen ve değişen toplumsal yapının izleri, o toplumun şiirine yansır.
D
Toplumsal düzen, o topluma dönük bir dil kullanmayı gerekli kılar.
E
Her şairin şiir görüşü farklı olduğu için, şiir üslubunda da farklılıkların olması doğaldır.
Soru 4

(I) “Gölgede Kırk Derece”de yer alan, ortak te­ması aşk olan hikâyelerinizi tat alarak oku­dum. (II) Yazılmamış da, sanki bestelenmiş hikâyeler duygusu uyandırdı bende. (III) İnce bir işçilikle üzerinde çalışılmış hepsinin de. (IV) Burada özellikle, “Gölgede Kırk Derece” ile “Adını Anmamaya And içiyorum” adlı hikâye­leri keyifle okuduğumu belirtmeliyim. (V) Bu kitaptaki hikâyelerin bazılarını daha önce der­gilerde görmüştüm.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümle­lerin hangisinde belirtilenler “övgü” niteliği taşımamaktadır?

A
III
B
IV
C
V
D
I
E
II
Soru 5

(I) Okuma eylemi sadece bilgimizi, kültürü­müzü artırmaz; ufkumuzu da genişletir. (II) Bizi insanlık kültürüyle buluşturur. (III) insanları bir­takım çirkinliklerden arındırarak insan güzelli­ğine ulaştırır. (IV) Bu nedenle okuma eylemi pasif bir eylem değildir. (V) Okuru değiştiren, dönüştüren, hayata katan etkin bir eylemdir.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cüm­lelerin hangisinde “okuma” eyleminin bir işlevinden söz edilmemiştir?

A
III
B
II
C
V
D
IV
E
I
Soru 6

(I) Güneşli, sıcak bir havanın insanı ısıttığı erken bir yaz sabahında İzmir’in yeni limanına varmışız bile. (II) Birinci kordonda yürüyor, kendimi yeni bir ülkeye gelmiş gibi hissediyo­rum. (III) Büyük yapıların altında dev mağaza­lar var; Nato karargâhı, Alman ve Yunan konsoloslukları da burada. (IV) Avrupa’daki gibi yaya kaldırımlarının üzerinde taşan renkli, güzel lokantalar dolu. (V) Her gelişimde Türki­ye’nin diğer yerlerinden daha canlı, daha zen­gin görürüm İzmir’i, severim de. (VI) Ama hiçbir insanla bu kentte dostluk kuramadım, insanlar yabancı kaldı bana. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ta­nıtılan şehirde yaşayanlarla ilgili olumsuz bir değerlendirme vardır?

A
V
B
II
C
IV
D
III
E
I
Soru 7

Toplumun genel gidişine uygun davranmayan kişinin başarısızlığa uğrayabileceğini belirt­mek için “……” denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, anlam akışına uygun olarak aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.
B
Korkunun ecele faydası yoktur.
C
Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
D
Ağaç yaprağıyla gürler.
E
Kaynayan kazan kapak tutmaz.
Soru 8

(I) Edebiyat sanatçıları, politik mücadelenin ilk kurbanları olmuştur hep. (II) Başka ülkelerde de, bizde de bu böyle olmuştur. (III) Bizde Pir Sultan Abdal’dan günümüze kadar bunun sa­yısız örnekleri vardır. (IV) Bunlar, yerleşik dü­zenin ilerisine nişan almışlar, sosyal düzeni eleştirmişlerdir. (V) Egemen güçlerle uzlaşmak yerine çatışmışlardır. (VI) Toplum yaşamında uyutucu değil, uyandırıcı bir rol oynamışlardır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümle­lerin hangilerinde ilk cümlede anlatılan du­rumun nedenlerine yer verilmiştir?

A
III., V., VI.
B
IV., V., VI.
C
II., IV., V.
D
III., IV., V.
E
II., III., IV.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Roman, metropolde yaşayan üniversiteli gençlerin şiddete karşı duydukları korkuyu ele almaktadır.
B
Bu yapıtta her bölümün içine bir deneme yerleştirilmiş ve yoğun düşünceler çok iyi aktarılmış.
C
Sanatçı, bu denemelerde, kendine özgü yaşam anlayışını ve yaşama eleştirel bakışını ustaca aktarmış.
D
Yazar, her kurumun karanlık bir yüzü olduğunu okura başarıyla kavratıyor.
E
Şimdiye kadar yazılmış hiçbir romanda böylesine güçlü bir hayal gücü ortaya konmamıştır.
Soru 10

(I) Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşamış, eserler vermiş, Türk edebiyatını o yıllarda etkilemiş yazarların çoğu tanınmıyor. (II) Bugün yazılan öykü ve romanların çoğunun da gelenekle bir bağının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. (III) Belki piyasanın sürekli olarak yeniye ilgisi ol­duğu, kitabın da başka metalardan - tüketilirlik açısından - farksızlaşması gibi nedenlerle açıklanabilir bu bellek kaybı. (IV) Arada bir ba­sılan geçmişin değerleri ise, yayınevlerinin ta­nıtım için yeterli bir çaba göstermemesinden dolayı bir köşede sessiz sedasız okuyucu­sunu bekliyor. (V) Türk edebiyatının geçmişine sahip çıkmak ve bir gelenek yaratmak için ya­yınevleri, yazarlar biraz daha gayretli olmak zorunda. (VI) Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıl­larında yaşamış, eserler vermiş, Türk edebi­yatına damgasını vurmuş yazarların çoğu tozlu raflarda bekliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?

A
IV
B
I
C
II
D
III
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.