11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Cümlede Anlam konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yaşam öyle değişken, öyle canlı ki düşün­düklerimi yazıya aktarmada sözcükler bile ye­tersiz kalıyor.” cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

A
Sözcük dağarcığının yetersizliği, yanlış algılamalara neden olabilir.
B
Sözcüklerin çağrışımsal anlamları, yaşam zenginliğini yansıtır.
C
Yaşantının değişmesi, sözcük dağarcığının zenginleşmesini sağlar.
D
Yaşanan güzellikler, söze döküldüğü anda değersizleşir.
E
Yazılanlar, anlatılmak isteneni her zaman tam olarak iletemez.
Soru 2

(1)Bizde gezi yazılarının ilk örneklerini Evliya Çelebi vermiş. (2) Bu çizgiyi A. Haşim’den I. Habip Sevük’e, oradan da Çetin Altan’a kadar uzatsak da doyurucu bir birikime ulaşamıyo­ruz. (3) Bu alandaki az gelişmişliğimizin ne­deni, uzun yıllar kapalı ekonomi içinde sıkışmış olmamızdır. (4) Bunun sonucunda az gezmiş, az merak eden bir toplum olmuşuz. (5) Gezi yazısı yaratmanın yolunu kapamışız.
Yukarıdaki paragrafta, gezi yazılarında ye­terli birikime ulaşamayışımızın gerekçesi hangi cümlede açıklanmıştır?

A
1
B
2
C
4
D
3
E
5
Soru 3

(I) Her edebiyatçı gibi ben de önce şiir dene­meleri yaptım. (II) Sonra şiiri bırakıp hikâye ve roman yazmaya başladım. (III) Şiirin ufukları bana dar geldi, beni tatmin etmedi çünkü. (IV) Yazı yazmaya başladığım zaman kimseden teşvik görmedim. (V) Tersine engellemelerle karşılaştım. (VI) İlk engellemeler de ailemden geldi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri neden - sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır?

A
I. ve II.
B
III. ve IV.
C
II. ve III.
D
IV. ve V.
E
V. ve VI.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geleceğe dönük bir istek dile getirilmiştir?

A
Bak, ne güzel kanat açmış bulutlar ufukların ötesine doğru.
B
Sizin olsun artık ün de, para da, gösterişli yaşamlar!..
C
Bugüne kadar sağlığımızın kıymetini bilemedik, en önemli şeymiş sağlık!
D
Benim gözüm sakin, rahat geçirilecek bir ihtiyarlıkta.
E
İstanbul’un müzelerini, camilerini defalarca gezdim, bu yapıtı ortaya koydum.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geleceğe dönük bir istek dile getirilmiştir?

A
İstanbul’un müzelerini, camilerini defalarca gezdim, bu yapıtı ortaya koydum.
B
Bugüne kadar sağlığımızın kıymetini bilemedik, en önemli şeymiş sağlık!
C
Bak, ne güzel kanat açmış bulutlar ufukların ötesine doğru.
D
Benim gözüm sakin, rahat geçirilecek bir ihtiyarlıkta.
E
Sizin olsun artık ün de, para da, gösterişli yaşamlar!..
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A
Bu antolojide Fransız, İngiliz ve Amerikan edebiyatının 20. yüzyıldaki şiir örnekleri yer almış.
B
Sanat dünyasında doruklara oturmuş, aşılamayacak sanatçılar vardır.
C
Yazma gücü yetersiz kişiler, duygu ve düşüncelerini ortaya koyamaz.
D
Olayları ve durumları bir masal dünyasına sokarak anlatıyor; ama doğrusu güzel anlatıyor.
E
Bir anlatı, neyi anlatırsa anlatsın, kanla ve gözyaşıyla değil mürekkeple yazılır.
Soru 7

“Yaşam öyle değişken, öyle canlı ki düşün­düklerimi yazıya aktarmada sözcükler bile ye­tersiz kalıyor.” cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

A
Yaşanan güzellikler, söze döküldüğü anda değersizleşir.
B
Yazılanlar, anlatılmak isteneni her zaman tam olarak iletemez.
C
Sözcük dağarcığının yetersizliği, yanlış algılamalara neden olabilir.
D
Yaşantının değişmesi, sözcük dağarcığının zenginleşmesini sağlar.
E
Sözcüklerin çağrışımsal anlamları, yaşam zenginliğini yansıtır.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin kendisine yönelik eleştirisi daha ağır bas­maktadır?

A
Herkesin düştüğü hataya düşmemeye gayret ediyorum.
B
O zamanlar insanların niçin yalan söylediğini anlayamazdım.
C
Çocuk yaşlarda kimsesiz kalmanın acısını yaşıyordum.
D
Doğruyu yanlışı ayırt edemediğim için çevremdeki insanları iyi tanıyamadım.
E
Çocukken tozlu yollarda, yamalı pantolonumla koştururdum.
Soru 9

(I) Yüz sekiz sayfalık kitapta iki bölüm ve dok­san altı şiir var. (II) Şairin eski ve yeni şiirleri arasında belirgin farklılıklar görülüyor. (III) Bu sanatçının beslendiği kaynaklar belli; ancak bunları yeterince kaynaştırdığı söylenemez. (IV) Genç şairden öncelikle kafiye tuzağından kurtulmasını bekliyoruz. (V) Yazdıkları üzerinde tekrar düşünmesini, belki şiir yazmaktan çok, okumasını, kendisi için yararlı görüyoruz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren olumsuz eleştiriye yer verilmiştir?

A
I
B
IV
C
V
D
II
E
III
Soru 10

(I) İkinci Yeni şairleri Türk şiirine, değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyiş getirmeyi amaçlamışlardı. (II) Ortak özellikleri, dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, söz dizimini zorlamak ve değiştirmekti. (III) Şiiri her şeyi anlatabilme sanatı olarak gören bu şairler, dilde yeni bir iç ses arayışına girdiler. (IV) Şi­irde öykü öğesini dışlayarak imgeye, hayal gücüne ve duyguya önem verdiler; soyut ses uyarlamalarına başvurdular. (V) Daha çok, bi­reyin toplumdaki yalnızlığı, sıkıntıları, çevreyle uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi, sözü edilen şairlerin üslubuyla ilgili değildir?

A
III
B
IV
C
V
D
II
E
I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.