11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Cümlede Anlam konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Cümlede Anlam Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Öyküyle başlayıp romana geçmek, uzun soluklu yapıtlara sahip olma isteğinden kay­naklanır. (II) Kimi usta yazarlar yalnızca öyküyü tercih ederler. (III) Ben, her zaman romana sevdalı olduğumdan edebiyata önce romanla başladım. (IV) Öyküyü sonradan benimseyip yazdım. (V) Yaşamdan kısa bir kesittir öykü.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A
III
B
IV
C
V
D
I
E
II
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilgisi yoktur?

A
Sesi kısılmış da konuyu anlatamamış.
B
Mersin’den döndüğünden haberdar değildik.
C
Erken geleceğinizi düşünmediğim için bir şeyler hazırlamadım.
D
Ovanın suya kavuşması Harran’ı canlandırdı.
E
Çok tatlı olduğu için hurmayı yiyemedi.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “öneri” dile getirilmiştir?

A
Müdür, öğretmenlere: “Veli toplantılarına hepiniz katılın.” dedi.
B
Usta, kalfasına: “Elinizdeki işi hemen bitirin." dedi.
C
Eleştirmen, şairlere: “Şiirde söyleyiş güzelliğine değil, anlama önem vermeli.” dedi.
D
Öğretmen, öğrencilerine: “Tahtaya yazdıklarımı defterlerinize hemen yazın.” dedi.
E
Anne, çocuklarına: “Uykusuz kaldınız, hemen yatın.” dedi.
Soru 4

Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?
Bu parçada vurgulanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölüm
B
Kibirlilik
C
Yoksulluk
D
Eşitlik
E
Cömertlik
Soru 5

(I) Aradan uzun zaman geçmişti görüşmeyeli.(II)Babamın tayini çıkınca biz şehirden ayrıl­mıştık. (III) Benim mahalledeki, okuldaki en yakın arkadaşımdı. (IV) Şimdi yolda görsem tanımazdım onu. (V) Zaman onu da beni de değiştirmişti.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde “koşul gerçekleşse de eylemin gerçekleşme­yeceği” anlamı vardır?

A
III
B
V
C
I
D
IV
E
II
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşı­laştırma yapılmamıştır?

A
Divan edebiyatını şairlerimiz malesef anlayamıyor.
B
Eski edebiyattaki aşk konusu, Tanzimat’la yerini sosyal konulara bırakmıştır.
C
Tanıdığım en zeki insandı Ahmet Bey.
D
Elbette Türkçe daha zevkli bir derstir.
E
Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci yargı ikinci yargının nedeni değildir?

A
Olanları görünce bağırıp çağırmaya başladı.
B
Bizi görünce yolunu değiştirdi.
C
Biz dışarı çıkınca yağmur başladı.
D
Heyecanlanınca söyleyeceklerini de unuttu.
E
Yazıyı okuyamayınca gözlüğünü taktı.
Soru 8
Erken geleceğinizi düşünmediğim için bir şeyler hazırlamadım. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz eleş­tirin, basit bir insanı dost edinmek isterseniz övün. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye an­lamca en yakındır?
A
Gerçek dostluk hiçbir çıkar gözetilmeden kurulabilir.
B
Olgun insanlar eleştiriden, basit insanlar övgüden hoşlanır.
C
insan, dost edinmek için türlü yollara başvurabilir.
D
Basit insanların dostluğuna hiçbir zaman güvenilmez.
E
Olgun insanlar kendilerine yöneltilen eleştirilerden yararlanırlar.
Soru 9

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “kişinin bir işi başkasının yardımıyla yürütemeyeceği, derme çatma bilgilerle başarıya ulaşamaya­cağı” anlamında kullanılmıştır?

A
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
B
Mızrak çuvala girmez.
C
Akıl kişiye sermayedir.
D
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
E
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel de­ğerlendirme söz konusu değildir?

A
Şairin son şiir kitabı, yaşanmış duyguların edebiyatımıza başarılı bir yansımasıdır.
B
Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde yazarın çocukluk yılları anlatılıyor.
C
Bu roman, bir uslüp abidesi olarak karşımıza çıkıyor.
D
Sanatçı, başarısını sözcüklerin günlük anlamını unutturan seziş ve ustalığa borçludur.
E
Sait Faik’i yüreğinin bütün çıplaklığı ile konuşan bir yazar olarak değerlendiriyorum.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.