11. Sınıf Dil ve Anlatım Paragraf Yorumu Testleri-4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Paragraf Yorumu konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Dil ve Anlatım Paragraf Yorumu Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Paragraf Yorumu Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Lâkin insanoğlu zoru değil, kolayı sever. Ha­tırlamayı değil, unutmayı benimser. Yarınlarda yaşamaktansa bugünlerde cebini doldurmayı marifet sayar. Ve aldıkça almak mümkünse hiç vermemek insanoğlunun bugünkü gibi dünkü hayatının da başta gelen alışkanlığıdır. Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki/erden hangisidir?

A
İnsanın maddeye olan esareti
B
insanın yaşadığı anı değerlendirmesi
C
insanoğlunun menfaatlerine düşkünlüğü
D
İnsanın kolay olanı sevmesi
E
insanın düşünmekten kaçışı
Soru 2

Bir gün, psikoloji dersinde öğrencilerimden rastgele on kişiyi ayağa kaldırdım. Yüzlerini sı­nıfın kapı tarafındaki duvara dönmelerini söy­ledim. Sonra: “Sınıfın kaç penceresinin olduğunu, yazı tahtasında nelerin yazılı oldu­ğunu bana söyleyin" dedim. Aldığım cevap­lardan ancak bir tanesi doğruydu. Yukarıdaki paragrafın sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Bu da onların derse ilgisiz kaldıklarını gösteriyordu.
B
Tabi ki buna çok kızmıştım.
C
Demek ki bakmak başka şeydir, görmek başka şey.
D
Diğerleri dersi dinlememişlerdi.
E
Ama ben dokuzundan da doğru cevap beklerdim.
Soru 3

“Her sanatkâr gibi o da sanatının ilk yıllarında tesirlere karşı hem fazlaca açık, hem de mal­zemesi, zevki ve usuller bakımından müda­fasızdır. Çünkü, eserden esere atlayarak kültür vasıtasıyla kendi kendini yaratma yo­lunda merhalelerden geçmektedir. Bu sebeple yazar, hiçleri, fikirleri ve dünya görüşü yönün­den yerli ve yabancı kaynaklara bağlıdır. Parçadaki altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen nedir?

A
Sanatçı kişiliğini oluştururken bazı aşamalardan geçmesi
B
Yerli ve yabancı kaynaklardan örnek arayışı
C
insanın kendini arayışı
D
Kendisiyle olan iç kavgaları
E
Yeterli olmadığını kabullenişi
Soru 4

Kendi yazılarımda bile her zaman, ilk duydu­ğum, düşündüğüm şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba derim; değiştiririm çok defa ve yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan değersiz bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider, bir gelirim: Düşünce her zaman ileri götürmüyor beni; bir o yana, bir bu yana yalpalıyor, gelişigüzel. Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Duygu Yoğunluğu
B
Plansız Yazım
C
İnsanın Durumu
D
Duygu Tutarsızlığı
E
Fikirlerin Değişkenliği
Soru 5

Bir kültürün bir nesilden ötekine iletilmesinde en önemli ortam ailedir. Hiçbir kimse, çevre­sinden aldığı kültürün niteliklerinden kaçıp kurtulamaz ve onu tamamen aşamaz. Kültü­rün genç nesillere aktarılmasında ailenin ye­gâne vasıta olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bugünün kültüründe geçmişin izleri vardır.
B
Kültür aktarımında aile ve çevre en önemli faktörlerdir.
C
Nesiller arasındaki kültür iletişiminde aile tek etkendir.
D
Kültür genç nesillere mutlaka aktarılmalıdır.
E
Her fert çevresindeki kültürün etkisindedir.
Soru 6

Bunlardan başka, boş kalan saatlerinde ne yapacağını şaşırır. Sahi o saatlerde ne yapar? Eziyetsiz yemek ve refah, insan havsalasını yavaş yavaş baş aşağı eder. Böyle bir insan, dünyayı “hiçlik” içinde bir “hiç” görür ve bir eğlence olarak değerlendirir. Hiçbir şeyden sarsılmayan, ürpermeyen, korkmayan, eksik­lik ve korku duygusunu yitirmiş, yaptığı işte hedefi olmayan biri için yaşamın da yaptığı işte hedefi olmayan biri için yaşamın da an­lamı kalmaz. İyi ama ne için yaşadığı da belli değildir? Yaşamada boşluk, dünyada yalnız­lık, varlığın anlamsızlaşması, insan varlığının felsefesizliği ve bakışında somutlaşan her şeyin hiçliği... Ne korkunç! Parçada anlatılan insan için aşağıdaki yar­gılardan hangisi çıkartılamaz?

A
Yaptığı işte herhangi bir amacı olmayan.
B
Dünyayı “hiçlik” içinde görür.
C
Müreffeh bir hayat yaşayan.
D
Hayatta korku ve ürperti duymayan.
E
Şüpheleri ve soruları olan.
Soru 7

Ölüm ardıma düşüp de yorulma Var git ölüm, bir zamanda yine gel Akıbet alırsın, komazsın beni Var git ölüm, bir zamanda yine gel Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşamın güzelliği
B
Yaşama isteği
C
Ölümün güzelliği
D
Ölüm çağrısı
E
Ölümü isteme
Soru 8

Çok kez düşünmüşümdür: Acaba niçin sa­vaşlarda kendi, ölümümüz de, başkalarının ölümü de bize evlerimizdeki ölümden çok daha az korkunç gelir? Öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlarla dolardı. Acaba niçin ölüm her yerde aynı olduğu halde köylüler ve fakir insanlar ona çok daha metin bir ruhla katlanırlar? Ben öyle sanıyorum ki bizi korkutan ölümden çok bizim, cenaze alaylarıyla, asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç haldir... Çocuklar sevdiklerini bile maske takmış görünce korkarlar. Biz de öyle, insanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çı­karıp atmalıyız. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuklar ölümden daha çok korkarlar.
B
Ölümü daha da korkunçlaştıran ona verdiğimiz bazı hallerdir.
C
Başkalarının ölümü insanlar pek etkilemez
D
Öyle gerçekler vardır ki maskelerle gizlenilmiştir
E
Köylüler ve fakir insanlar ölüme karşı daha metindirler.
Soru 9

Sabah saatlerindeki ruhaniliği, kalbimiz ne kadar dünya ile kararsa gene duyarız. Dua etmek, içimizi Tanrı için bezemek, ellerimizi bu duru aydınlığa daldırarak, yüzümüzü, kolları­mızı, ayaklarımızı onunla yıkayarak arınmak, gökyüzüne yönelerek, en sıcak iştiyaklarımızı dile getirmek isteriz. Ne kadar çaresiz, yoksul olursak olalım, bu saatler mutlaka zenginleş­tirdiğimiz saatlerdir. Ne kadar topraksı, katı olursak olalım bu saatler hafiflediğimiz, insan olduğumuz saatlerdir, ihtiyaçlarımız bizi ne derece oyalarsa, dikkatlerimiz eşya ile olup bi­tenlere ne kadar dağılsa, bu saatler kendimize geldiğimiz hakikatımıza yaklaştığımız saatler­dir. Bu saatler bizim ışığa uyandığımız saat­lerdir. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini dile getirmektedir?

A
Sabah saatlerinin insanı dertlerinden uzaklaştırması
B
Erken saatlerde zihin ve beden canlılığımız.
C
Sabah saatlerinin insan ruhundaki olumlu etkisi.
D
insanların erken saatleri daha çok sevdiği
E
Sabahları, olayları daha güzel tahlil edişimiz.
Soru 10

Kürsüde konuşanlar bilir: Konuşurken duy­dukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli an­larımızda nasıl benimser, ne candan, ne taşkın savunuruz. Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Kalabalık karşısında konuşulurken heyecan duyulur.
B
Duygular mantığa hükmedebilir.
C
Şartlara göre düşünce değiştirebiliriz.
D
Öfkelenince düşünmeden hareket ederiz.
E
Birşeye bazen inanır; bazen de inanmayabiliriz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.