11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri 3 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri 3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri 3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli Edebiyat Dönemi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi düşünce akımlarının etkisi görülür.
B
Sade, anlaşılır, süssüz bir dil kullanılır.
C
Aşk, özlem, aydın kesimin aile yaşantısı gibi temalar işlenir.
D
Sade, anlaşılır, süssüz bir dil kullanılır.
E
Sade şiir, saf şiir, manzum hikâye gibi türlerde eser verilir.
Soru 2

Ülkedeki ve farklı coğrafyalarda yaşa­yan insanların Türk kimliğinde birleş­mesi düşüncesinin öncüsü aşağıdaki sanatçılardan hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Tevfik Fikret
C
Ömer Seyfettin
D
Mehmet Akif Ersoy
E
Abdullah Cevdet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının temsilcilerinden biridir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Halide Edip Adıvar
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Tevfik Fikret
E
Ali Canip Yöntem
Soru 4

…………….yolundaki ilk örnekler, kuşkusuz akımı başlatanlarca verilir. İlke­ler belirlidir. Dilde yalınlık,halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma ve hece öl­çüsü, konu seçiminde yerlilik. Çok önem­li bir yenilik de daha yüzyılın başında Mehmet Emin Yurdakul’un gerçekleştir­diği şiirin İstanbul dışına çıkması, Anado­lu’ya açılması olgusudur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Batıcılık
B
Milli Edebiyat
C
Fecr-i Âti
D
Cumhuriyet Edebiyatı
E
İslamcılık
Soru 5

Dilde sadeleşme hareketi Genç Ka­lemler dergisinde Yeni Lisan makale­siyle aşağıdaki edebiyat dönemlerin­den hangisinde yer almıştır?

A
Servet-i Fünûn
B
Fecr-i Âti
C
Milli Edebiyat
D
Tanzimat
E
Cumhuriyet
Soru 6

Sanatçının roman, hikâye, mensur şiir türünde yazdığı eserlerinin dışında Veda, Sağanak, Mağara adında tiyatro eserleri de vardır.

Yukarıda eserlerinden bazıları verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Aka Gündüz
D
Halide Edip Adıvar
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat ilkelerine bağlı yazarların ortak özelliği değildir?

A
Sade bir dille yazma
B
Şiirde hece ölçüsü kullanma
C
Ulusal kaynaklara dönme
D
Yerli yaşamı yansıtma
E
Klasisizm ve realizmin etkisinde olma
Soru 8

I. Kurtuluş Savaşı, milliyetçilik, sosyal sorunlar üzerinde durulur.

II. Dilin sadeleşmesi dava olarak ele alı­nır.

III. Milli kaynaklardan yararlanılır.

IV. Roman ve hikâye dışında eser veril­mez.

V. Hem hece hem aruz ölçüsü kullanılır.

Milli Edebiyat’ın özellikleriyle ilgili yu­karıdaki numaralanmış yargıların han­gilerinde bilgi yanlışı vardır?

A
I. ve II.
B
IV. ve V.
C
III. ve IV.
D
ll.ve V
E
II. ve III.
Soru 9

Tiyatro eserleri yerli olma özelliğini koru­maktadır. Şinasi’nin açtığı töre komedisi çığırını devam ettirir. Oynanan ilk oyunu Köprülüler’dir.

Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat tiyat­rocusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Halit Fahri Ozansoy
D
Musahipzade Celâl
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 10

Mahçupluk İmtihanı, Deli, Maske ve Ruh, Özyurt... Milli Edebiyat Dönemi’nin tiyat­ro eserleridir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yuka­rıdaki eserlerle ilişkilendirilemez?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Ömer Seyfettin
C
Halide Edip Adıvar
D
Halit Fahri Ozansoy
E
Reşat Nuri Güntekin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.