11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Taklitçilikten uzak ulusal bir edebiyat oluşturmak

II.Şiirde hece ölçüsünü kullanmak

III.Ülke sorunlarını işlemek

IV.Şiiri düz yazıya yaklaştırmak

V.Dilde yalınlığı gözetmek

Yukarıdaki numaralanmış yargıların­dan hangisi Milli Edebiyat Dönemi’yle ilgili değildir?

A
V
B
IV
C
II
D
III
E
I
Soru 2

Nesnelliğin esas olduğu bilimsel yazılar­dır. Milli Edebiyat Dönemi’nin görüşleri bu türle Genç Kalemler dergisinde ifade edilir. Yukarıda açıklaması yapılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Deneme
B
Fıkra
C
Makale
D
Söyleşi
E
Roman
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi öğretici metin özelliklerin­den biri değildir?

A
Halka güç aşılama amacıyla oluşturulur.
B
Bütün türlerde dönemin akımlarının etkisi görülür.
C
Eserler, makale, fıkra, sohbet türünde verilir.
D
Bilimsel nitelikli yazılardır.
E
Şiire göre daha ağır bir dille yazılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat sanatçılarından beklenmeyen bir du­rumdur?

A
Realizm akımını benimsemek
B
Halkın anlayacağı bir dil kullanmak
C
Batı’yı günü gününe takip etmek
D
Yurt sorunlarına değinmek
E
Hece ölçüsünü benimsemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi sanatçılarındandır?

A
Ziya Paşa
B
Halit Ziya Uşaklıgil
C
Ömer Seyfettin
D
Tevfik Fikret
E
Cenap Şahabettin
Soru 6

Aşağıdaki akımlardan hangisinin güç kazanması Milli Edebiyat’ı oluşturur?

A
Realizim
B
Osmanlıcılık
C
Batıcılık
D
Klasisizm
E
Türkçülük
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat sanatçılarından biri değildir?

A
Ziya Gökalp
B
Ali Canip Yöntem
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Ömer Seyfettin
E
Halide Edip Adıvar
Soru 8

…………. dergisinin 11 Nisan 1911 tarihinde dördüncü sayısından itibaren Selanik’te çıkışıyla Milli Edebiyat akımı başlar. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Servet-i Fünun
B
Çocuk Bahçesi
C
Malumat
D
İkdam
E
Genç Kalemler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yan­lışı vardır?

A
Genç Kalemler dergisi Selanik’te yayımlanır.
B
Yeni Lisan makalesi 1911’de Ziya Gökalp tarafından yazılır.
C
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin Milli Edebiyat akımının temsilcileridir.
D
Milli Edebiyat Dönemi’nin başlangıcında Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ses getirir.
E
Milli Edebiyat, Türkçülük akımının güç kazanmasıyla oluşur.
Soru 10

I.Halk söyleyişlerine yer verme

II.Dilde sadeleşme

III.Serbest müstezatı kullanma

IV.Bireysel konuları işleme

V.Aruz ölçüsü kullanma

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi’ne ait­tir?

A
I. ve V.
B
IV. ve V.
C
II. ve III.
D
III. ve IV.
E
I. ve lI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.