11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki akımlardan hangisinin güç kazanması Milli Edebiyat’ı oluşturur?

A
Batıcılık
B
Realizim
C
Türkçülük
D
Osmanlıcılık
E
Klasisizm
Soru 2

Nesnelliğin esas olduğu bilimsel yazılar­dır. Milli Edebiyat Dönemi’nin görüşleri bu türle Genç Kalemler dergisinde ifade edilir. Yukarıda açıklaması yapılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Makale
B
Deneme
C
Roman
D
Fıkra
E
Söyleşi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yan­lışı vardır?

A
Yeni Lisan makalesi 1911’de Ziya Gökalp tarafından yazılır.
B
Milli Edebiyat Dönemi’nin başlangıcında Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ses getirir.
C
Milli Edebiyat, Türkçülük akımının güç kazanmasıyla oluşur.
D
Genç Kalemler dergisi Selanik’te yayımlanır.
E
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin Milli Edebiyat akımının temsilcileridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat sanatçılarından biri değildir?

A
Halide Edip Adıvar
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Ziya Gökalp
D
Ömer Seyfettin
E
Ali Canip Yöntem
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat sanatçılarından beklenmeyen bir du­rumdur?

A
Hece ölçüsünü benimsemek
B
Realizm akımını benimsemek
C
Batı’yı günü gününe takip etmek
D
Halkın anlayacağı bir dil kullanmak
E
Yurt sorunlarına değinmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi sanatçılarındandır?

A
Ömer Seyfettin
B
Ziya Paşa
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Cenap Şahabettin
E
Tevfik Fikret
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi öğretici metin özelliklerin­den biri değildir?

A
Bilimsel nitelikli yazılardır.
B
Eserler, makale, fıkra, sohbet türünde verilir.
C
Bütün türlerde dönemin akımlarının etkisi görülür.
D
Şiire göre daha ağır bir dille yazılır.
E
Halka güç aşılama amacıyla oluşturulur.
Soru 8

I.Halk söyleyişlerine yer verme

II.Dilde sadeleşme

III.Serbest müstezatı kullanma

IV.Bireysel konuları işleme

V.Aruz ölçüsü kullanma

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi’ne ait­tir?

A
III. ve IV.
B
IV. ve V.
C
I. ve lI
D
II. ve III.
E
I. ve V.
Soru 9

…………. dergisinin 11 Nisan 1911 tarihinde dördüncü sayısından itibaren Selanik’te çıkışıyla Milli Edebiyat akımı başlar. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Servet-i Fünun
B
İkdam
C
Malumat
D
Çocuk Bahçesi
E
Genç Kalemler
Soru 10

I. Taklitçilikten uzak ulusal bir edebiyat oluşturmak

II.Şiirde hece ölçüsünü kullanmak

III.Ülke sorunlarını işlemek

IV.Şiiri düz yazıya yaklaştırmak

V.Dilde yalınlığı gözetmek

Yukarıdaki numaralanmış yargıların­dan hangisi Milli Edebiyat Dönemi’yle ilgili değildir?

A
I
B
III
C
II
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.