11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler 4 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler 4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler 4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki eserlerden hangisi anlat­maya bağlı metin türlerinden biri değildir?

A
Ey Türk Uyan!
B
Kaşağı
C
Nilgün
D
Ankara
E
Kalp Ağrısı
Soru 2

Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nin özelliklerini yan­sıtmaz?

A
Kızıl Elma
B
Yeni Hayat
C
Dicle Önünde
D
Türk Sazı
E
Safahat
Soru 3

Milli edebiyat akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A
Dilin sadeleşmemesini dava olarak ele alınır.
B
Dilin sadeleşmesi dava olarak ele alınır.
C
Milli Mücadale romanların başlıca konusudur.
D
Toplumsal sorunlar üzerinde durulur.
E
İslamcılık görüşü önem kazanır.
Soru 4

Milli Edebiyat Dönemi’nde İslam birli­ği düşüncesini benimseyerek eski na­zım biçimlerini kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halide Edip Adıvar
B
Ahmet Haşim
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Tahsin Nahit
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 5

Milli Edebiyat’ın etkilendiği düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
İslamcılık
C
Romantizm
D
Batıcılık
E
Osmanlıcılık
Soru 6

I. Milliyetçilik düşüncesi

II. Sosyal Sorunlar

III. Kurtuluş Savaşı

Yukarıda numaralanmış konular aşa­ğıdaki edebiyat dönemlerinden hangi­sinde işlenmiştir?

A
Milli edebiyat
B
Fecr-i Âti
C
Tanzimat edebiyatı
D
Edebiyat-ı Cedide
E
Cumhuriyet edebiyatı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat akımının temsilcilerinden biri de­ğildir?

A
Fuat Köprülü
B
Ömer Seyfettin
C
Ziya Gökalp
D
Ali Canip Yöntem
E
Mehmet Âkif Ersoy
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi coşku ve heyecanı dile getiren metin türle­rinden biri değildir?

A
Türk’ün Hukuku
B
Kendi Gök Kubbemiz
C
Safahat
D
Göl Saatleri
E
Türk Sazı
Soru 9

Milli Edebiyat Dönemi’nde Servet-i Fü­nûn ve Fecr-i Âti zevkini sürdüren bazı sanatçılar da eser vermeye devam eder.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sanatçılardan biridir?

A
Yaşar Kemal
B
Ziya Gökalp
C
Ahmet Haşim
D
Ömer Seyfettin
E
Ali Canip Yöntem
Soru 10

“Sanat toplum içindir.” görüşü aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangilerinde görülür?

A
Tanzimat I. Dönem - Milli Edebiyat
B
Tanzimat II. Dönem - Fecr-i Âti
C
Fecr-i Âti - Milli Edebiyat
D
Tanzimat II. Dönem - Servet-i Fünûn
E
Servet-i Fünûn - Fecr-i Âti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.