11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nesnelliğin esas olduğu bilimsel yazılar­dır. Milli Edebiyat Dönemi’nin görüşleri bu türle Genç Kalemler dergisinde ifade edilir.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Fıkra
B
Deneme
C
Makale
D
Roman
E
Söyleşi
Soru 2

I. Taklitçilikten uzak ulusal bir edebiyat oluşturmak

II. Şiirde hece ölçüsünü kullanmak

III. Ülke sorunlarını işlemek

IV. Şiiri düz yazıya yaklaştırmak

V. Dilde yalınlığı gözetmek

Yukarıdaki numaralanmış yargıların­dan hangisi Milli Edebiyat Dönemi’yle ilgili değildir?

A
V
B
I
C
III
D
II
E
IV
Soru 3

Aşağıdaki akımlardan hangisinin güç kazanması Milli Edebiyat’ı oluşturur?

A
Klasisizm
B
Türkçülük
C
Osmanlıcılık
D
Realizim
E
Batıcılık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yan­lışı vardır?

A
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin Milli Edebiyat akımının temsilcileridir.
B
Milli Edebiyat Dönemi’nin başlangıcında Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ses getirir.
C
Yeni Lisan makalesi 1911’de Ziya Gökalp tarafından yazılır.
D
Genç Kalemler dergisi Selanik’te yayımlanır.
E
Milli Edebiyat, Türkçülük akımının güç kazanmasıyla oluşur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi sanatçılarındandır?

A
Cenap Şahabettin
B
Ömer Seyfettin
C
Tevfik Fikret
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Ziya Paşa
Soru 6

…………. dergisinin 11 Nisan 1911 tarihinde dördüncü sayısından itibaren Selanik’te çıkışıyla Milli Edebiyat akımı başlar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Genç Kalemler
B
Servet-i Fünun
C
Çocuk Bahçesi
D
Malumat
E
İkdam
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi öğretici metin özelliklerin­den biri değildir?

A
Bütün türlerde dönemin akımlarının etkisi görülür.
B
Şiire göre daha ağır bir dille yazılır.
C
Bilimsel nitelikli yazılardır.
D
Eserler, makale, fıkra, sohbet türünde verilir.
E
Halka güç aşılama amacıyla oluşturulur.
Soru 8

I. Halk söyleyişlerine yer verme

II. Dilde sadeleşme

III. Serbest müstezatı kullanma

IV. Bireysel konuları işleme

V. Aruz ölçüsü kullanma

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi’ne ait­tir?

A
IV. ve V.
B
II. ve III.
C
I. ve lI
D
III. ve IV.
E
I. ve V.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat sanatçılarından beklenmeyen bir du­rumdur?

A
Batı’yı günü gününe takip etmek
B
Realizm akımını benimsemek
C
Yurt sorunlarına değinmek
D
Halkın anlayacağı bir dil kullanmak
E
Hece ölçüsünü benimsemek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat sanatçılarından biri değildir?

A
Halide Edip Adıvar
B
Ziya Gökalp
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Ömer Seyfettin
E
Ali Canip Yöntem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.