11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

…………. dergisinin 11 Nisan 1911 tarihinde dördüncü sayısından itibaren Selanik’te çıkışıyla Milli Edebiyat akımı başlar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Çocuk Bahçesi
B
Servet-i Fünun
C
Genç Kalemler
D
Malumat
E
İkdam
Soru 2

Aşağıdaki akımlardan hangisinin güç kazanması Milli Edebiyat’ı oluşturur?

A
Batıcılık
B
Türkçülük
C
Osmanlıcılık
D
Realizim
E
Klasisizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi öğretici metin özelliklerin­den biri değildir?

A
Bilimsel nitelikli yazılardır.
B
Halka güç aşılama amacıyla oluşturulur.
C
Eserler, makale, fıkra, sohbet türünde verilir.
D
Şiire göre daha ağır bir dille yazılır.
E
Bütün türlerde dönemin akımlarının etkisi görülür.
Soru 4

Nesnelliğin esas olduğu bilimsel yazılar­dır. Milli Edebiyat Dönemi’nin görüşleri bu türle Genç Kalemler dergisinde ifade edilir.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Söyleşi
B
Makale
C
Fıkra
D
Deneme
E
Roman
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat sanatçılarından beklenmeyen bir du­rumdur?

A
Hece ölçüsünü benimsemek
B
Batı’yı günü gününe takip etmek
C
Yurt sorunlarına değinmek
D
Realizm akımını benimsemek
E
Halkın anlayacağı bir dil kullanmak
Soru 6

I. Taklitçilikten uzak ulusal bir edebiyat oluşturmak

II. Şiirde hece ölçüsünü kullanmak

III. Ülke sorunlarını işlemek

IV. Şiiri düz yazıya yaklaştırmak

V. Dilde yalınlığı gözetmek

Yukarıdaki numaralanmış yargıların­dan hangisi Milli Edebiyat Dönemi’yle ilgili değildir?

A
III
B
IV
C
II
D
V
E
I
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat sanatçılarından biri değildir?

A
Ziya Gökalp
B
Ömer Seyfettin
C
Halide Edip Adıvar
D
Mehmet Akif Ersoy
E
Ali Canip Yöntem
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebi­yat Dönemi sanatçılarındandır?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Ömer Seyfettin
D
Ziya Paşa
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yan­lışı vardır?

A
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin Milli Edebiyat akımının temsilcileridir.
B
Milli Edebiyat, Türkçülük akımının güç kazanmasıyla oluşur.
C
Genç Kalemler dergisi Selanik’te yayımlanır.
D
Milli Edebiyat Dönemi’nin başlangıcında Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ses getirir.
E
Yeni Lisan makalesi 1911’de Ziya Gökalp tarafından yazılır.
Soru 10

I. Halk söyleyişlerine yer verme

II. Dilde sadeleşme

III. Serbest müstezatı kullanma

IV. Bireysel konuları işleme

V. Aruz ölçüsü kullanma

Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Milli Edebiyat Dönemi’ne ait­tir?

A
III. ve IV.
B
IV. ve V.
C
II. ve III.
D
I. ve lI
E
I. ve V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.