11. Sınıf Edebiyat Servet-i Fünün Dönemi Testler(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Servet-i Fünün Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11. Sınıf Edebiyat Servet-i Fünün Edebiyatı(Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Edebiyat Servet-i Fünün Edebiyatı(Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

—- dergisi, tenlerin serveti anlamını taşır. Derginin başına —- getirilir ve yeni ede­biyat kuşağı oluşur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer­lere sırasıyla aşağıdakilerden hangile­ri getirilmelidir?

A
İkdam - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B
Servet-i Fünûn - Tevfik Fikret
C
Genç Kalemler - Müfit Ratip
D
Fecr-i Âti - Ahmet Haşim
E
Servet-i Fünûn - Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tan­zimat sonrası Türk edebiyatında ılımlı görüş taşıyan sanatçılardan biridir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Hacı İbrahim Efendi
C
Muallim Naci
D
Süleyman Nazif
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların bireysel konuları işlemesi­nin nedenidir?

A
İstanbul dışına çıkamamak
B
Batı zevkiyle yetişmiş olmak
C
İyi eğitim görmek
D
Batılı yaşam biçimini sürdürmeye eğilimli olmak
E
Dönemin yasaklarından toplumsal konuda yazamamak
Soru 4

Servet-i Fünûn edebiyatına zemin ha­zırlayan eski-yeni çatışmasına neden olan sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci
B
Şinasi - Ziya Paşa
C
Namık Kemal - Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat - Hüseyin Cahit Yalçın
E
Namık Kemal - Tevfik Fikret
Soru 5

Servet-i Fünûn Dönemi'nde gazetenin yerini dergiler alır. Bu dönemde yayımla­nan belli başlı dergiler Servet-i Fünûn, Mirsat, Malumat, Mektep, Maarif, Hazi- ne-i Fünûn'dur. Bu dergilerin en önemlisi ise —- çıkardığı Servet-i Fünûn dergisi­dir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli­dir?

A
Tevfik Fikret'in
B
Muallim Naci'nin
C
Hüseyin Cahit Yalçın'ın
D
Ahmet İhsan Tokgöz'ün
E
Ahmet Şuayp'in
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fü­nûn edebiyatçılarının özelliklerinden biri değildir?

A
Tiyatro türüne önem verirler.
B
Aruz ölçüsü kullanmaya devam ederler.
C
Batı nazım biçimleri yanında serbest müstezat kullanırlar.
D
Oldukça ağır bir dille yazarlar.
E
Şiiri düz yazıya yaklaştırırlar.
Soru 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Ser­vet-i Fünûn edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Cenap Şahabettin
C
Mehmet Rauf
D
Ahmet Şuayp
E
Muallim Naci
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fü­nûn edebiyatında anı türüne örnektir?

A
Hac Yolunda
B
Tamat
C
Aşk-ı Memnu
D
Kırk Yıl
E
Promete
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn topluluğunun edebi anlayışı ile bağdaşmaz?

A
Batı, günü gününe takip edilir.
B
Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılır.
C
Toplumsal konulardan uzak durulur.
D
Sanat için sanat anlayışı benimsenir.
E
Divan edebiyatı nazım biçimleriyle şiirler oluşturulur.
Soru 10

Servet-i Fünûn dergisinin kapatılması­na neden olan makale aşağıdakilerden hangisidir?    

A
Edebiyat ve Hukuk
B
Yeni Lisan
C
Mukaddime
D
Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir
E
Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.