11.Sınıf Edebiyat Servet i Fünün Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Testleri 2 (Test Çöz – Online)

11.Sınıf Edebiyat Servet i Fünün Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Servet i Fünün Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Testleri 2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Servet i Fünün Edebiyatı ve Fecri Ati Topluluğu Testleri 2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanatçı özellikle fıkra, anı ve makalele­riyle tanınır. “Gecelerim, Şehir Mektupla­rı, Gülüp Ağladıklarım” eserlerinden ba­zılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Falih Rıfkı Atay
B
Ahmet Mithat
C
Süleyman Nazif
D
Ahmet Rasim
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru 2

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Mürebbiye” adlı eserinin türü ve etkilendiği edebi akım aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Deneme – Klasisizm
B
Roman - Romantizm
C
Roman - Natüralizm
D
Roman - Realizm
E
Hikâye - Realizm
Soru 3

Ahmet Rasim’in “Hamamcı Ülfet” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
tiyatro
B
roman
C
öykü
D
anı
E
fıkra
Soru 4

Hem parnasizm hem sembolizmden etkilenen Servet-i Fünûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Nazif
B
Cenap Şahabettin
C
Tevfik Fikret
D
Ahmet Haşim
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ortak özelliği değildir?

A
Olayın akışını kesip bilgi vermek
B
Sadece roman ve hikâye türünde eser vermek
C
Günlük konuşma dilini kullanmak
D
Toplumsal konularda yazmak
E
Halk topluluklarını eğitmeyi amaçlamak
Soru 6

………….. romancıları teknik bakım­dan hatalarından kurtulurlar ve modern bir tekniğe sahip olurlar. Olaylar tama­mıyla İstanbul'da geçer. Gözlem önemli yer tutar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Cumhuriyet
B
Fecr-i Âti
C
Servet-i Fünûn
D
Milli Edebiyat
E
Tanzimat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Serveî-i Fünûn sanatçılarının karamsar olmaları­nın ve bireysel konular işlemelerinin bir nedenidir?

A
Aydın bir çevrede yetişmeleri
B
Gazetenin önemini yitirmesi
C
Fransız edebiyatından etkilenmeleri
D
II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi
E
Çok eğitimli olmaları
Soru 8

I. İki Hödüğün Seyahati

II. Gulyabani

III. Nimetşinas

IV. Katil Buse

V. Şık Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın

Yukarıdaki numaralanmış eserlerinden hangileri türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A
I. ve IV.
B
I. ve II.
C
I. ve V.
D
II. ve III.
E
IV. ve V.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Ağır bir dil kullanmak
B
Bireysel konular işlemek
C
Siyasi konulardan uzak durmak
D
Tiyatro tekniğinde ilerlemek
E
Dergiciliğe önem vermek
Soru 10

Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinde Türk edebiyatı batılı bir ni­telik kazanır?

A
Fecr-i Âti Dönemi
B
Cumhuriyet Dönemi
C
Servet-i Fünûn Dönemi
D
Tanzimat Dönemi
E
Milli Edebiyat Dönemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.