11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testleri 2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Tazminat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin anı türünde yazılmış bir eseri yoktur?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Muallim Naci
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Şinasi
Soru 2

Aşağıdaki eserlerden hangisi eleştiri niteliğinde yazılmıştır?

A
Küçük Şeyler
B
Kıssadan Hisse
C
Zafername
D
Şerare
E
Magosa Anıları
Soru 3

Yaşar Kemal, köylülere bir roman malze­mesi olarak değil; yaşayan, iç dünyası olan insanlar diye bakar. Şematizmden kurtulmuş bu çok yanlı bakışı, bizim Türk köylüsü hakkındaki bilgimizi zenginleşti­rir.

Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

A
Mektup
B
Günlük
C
Makale
D
Sohbet
E
Eleştiri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi deneme türü­nün özelliği değildir?

A
Hoş vakit geçirtmenin amaçlanması
B
Yorum içermesi
C
Kanıtlamanın olmaması
D
Senli benli bir dilin kullanılması
E
Günlük konularda yazılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri tü­ründe verilmiş bir örnek değildir?

A
Zemzeme
B
Tahrib-i Harabat
C
Seyahat Jurnali
D
Demdeme
E
Takip
Soru 6

Şair ve yazar. 1829’da İstanbul’da doğ­du. 1880’de Adana’da öldü. Bayezit Rüştiyesi’ni bitirdi. Sadaret Mektubi Kalemi’ne girdi. Reşit Paşa’nın aracılığıyla katip göreviyle saraya alındı. Ali Paşa sadrazam olunca saraydan uzaklaştırıl­dı.

Yukarıdaki parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden alınmış olabi­lir?

A
Otobiyografi
B
Anı
C
Günlük
D
Roman
E
Biyografi
Soru 7

Gezi türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa’da Bir Cevelan - Ahmet Mithat
B
Hac Yolunda - Cenap Şahabettin
C
Seyahatname - Evliya Çelebi
D
Seyahat Jurnali - Direktör Ali Bey
E
Miratü’l Memalik - Şeydi Ali Reis
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Namık Ke­mal’in çıkardığı gazetelerden biri de­ğildir?

A
Hürriyet
B
Muhbir
C
Hadika
D
İbret
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 9

-Fıkra

-Deneme

-Söyleşi

Aşağıdakilerden hangisi bu üç öğreti­ci metin türü için ortak özelliktir?

A
Nesnel bir üslup kullanılır.
B
Her konuda yazılır.
C
Okuyucuyu yönlendirir.
D
Yoruma dayanır.
E
Sonuca ulaşılır.
Soru 10

………………  türünün ilk örneği, Di­rektör Ali Bey’in yazdığı Seyahat Jurnali’dir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir?

A
Günlük
B
Mektup
C
Bibliyografya
D
Fıkra
E
Deneme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.