11. Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Tanzimat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıda ve­rilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Mustafa Reşit Paşa tarafından okunur.
B
Batı örnek alınarak oluşturulur.
C
Padişahın hak ve yetkilerine bir sınırlama getirilir.
D
Azınlıkların can ve mal güvenliği sağlanır.
E
Halkın isteğiyle hazırlanır.
Soru 2

……….  Tanzimat’ta çıkarılan ilk dergidir…………...Tarafından çıka­rılmıştır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer­lere sırasıyla aşağıdakilerden hangile­ri getirilmelidir?

A
Ceride-i Havadis - Churchill
B
Mirat - Mustafa Refik
C
Diyojen - Teodor Kasap
D
Servet-i Fünun - Ahmet İhsan Tokgöz
E
Mecmua-i Fünun - Münif Paşa
Soru 3

Şinasi tarafından çıkarılan ilk likir ga­zetesi Tasvir-i Efkar daha sonra aşağı­daki sanatçılardan hangisine devredi­lir?

A
Ahmet Mithat
B
Ali Suavi
C
Ziya Paşa
D
Şemsettin Sami
E
Namık Kemal
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevre­sinde gelişen öğretici metinlerden de­ğildir?

A
Makale
B
Söyleşi
C
Deneme
D
Günlük
E
Fıkra
Soru 5

Aşağıdaki gazetelerden hangisi Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır?

A
İkdam
B
İbret
C
Tercüman-ı Hakikat
D
Muhbir
E
Hürriyet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında Ahmet Mithat tarafından çıkarılan bir gazetedir?

A
Hürriyet
B
Muhbir
C
İkdam
D
Tercüman-ı Hakikat
E
İbret
Soru 7

1860 yılında …………. gazetesinin yayımlanması Tanzimat edebiyatının başlangıcını oluşturur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Vekayi-i Tıbbiye
B
Tercüman-ı Ahval
C
Ceride-i Havadis
D
Takvim-i Vakayi
E
Tasvir-i Efkar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın özelliklerinden değildir?

A
Kökten bir değişmeyi savunması
B
Batı’ya yönelişin belgesi olması
C
İlk modern anayasa özelliği taşıması
D
Kamu hukukunun yanı sıra idari ve medeni hukuka yenilik getirmesi
E
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne benzemesi
Soru 9

Aşağıdaki parantez içinde verilen te­rimlerden hangisinin açıklamasında yanlışlık söz konusudur?

A
Hümanizmin etkisiyle Avrupa’da oluşan bilim ve sanat çığırıdır. (Rönesans)
B
İnsanlığın kendini yeniden buluşudur. (Hümanizm)
C
Katolik Kilisesi’nin bozulması nedeniyle Almanya’da başlayan dini alandaki yeniliklerdir. (Reform)
D
Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınarak oluşturulan akımdır. (Romantizm)
E
Osmanlı Devleti’nin yüzünü Batı’ya çevirerek yaptığı düzenlemelerdir. (Tanzimat Fermanı)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk resmi gazetemizdir?

A
Takvim-i Vakayi
B
Tasvir-i Efkar
C
İbret
D
Ceride-i Havadis
E
Tercüman-ı Ahval
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.