11. Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz – Online)

11. Sınıf Tanzimat Dönemi Edebiyatı konulu online test olarak sizlere 10 tane soru hazırladık. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak sizlere şimdiden başarılar dileriz.

11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11.Sınıf Edebiyat Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Testler(Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki gazetelerden hangisi Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır?

A
Muhbir
B
Hürriyet
C
İkdam
D
Tercüman-ı Hakikat
E
İbret
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ilk resmi gazetemizdir?

A
İbret
B
Tercüman-ı Ahval
C
Ceride-i Havadis
D
Tasvir-i Efkar
E
Takvim-i Vakayi
Soru 3

Şinasi tarafından çıkarılan ilk likir ga­zetesi Tasvir-i Efkar daha sonra aşağı­daki sanatçılardan hangisine devredi­lir?

A
Ali Suavi
B
Namık Kemal
C
Şemsettin Sami
D
Ahmet Mithat
E
Ziya Paşa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevre­sinde gelişen öğretici metinlerden de­ğildir?

A
Fıkra
B
Makale
C
Günlük
D
Deneme
E
Söyleşi
Soru 5

Aşağıdaki parantez içinde verilen te­rimlerden hangisinin açıklamasında yanlışlık söz konusudur?

A
Osmanlı Devleti’nin yüzünü Batı’ya çevirerek yaptığı düzenlemelerdir. (Tanzimat Fermanı)
B
İnsanlığın kendini yeniden buluşudur. (Hümanizm)
C
Hümanizmin etkisiyle Avrupa’da oluşan bilim ve sanat çığırıdır. (Rönesans)
D
Katolik Kilisesi’nin bozulması nedeniyle Almanya’da başlayan dini alandaki yeniliklerdir. (Reform)
E
Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınarak oluşturulan akımdır. (Romantizm)
Soru 6

Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıda ve­rilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Batı örnek alınarak oluşturulur.
B
Azınlıkların can ve mal güvenliği sağlanır.
C
Halkın isteğiyle hazırlanır.
D
Padişahın hak ve yetkilerine bir sınırlama getirilir.
E
Mustafa Reşit Paşa tarafından okunur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında Ahmet Mithat tarafından çıkarılan bir gazetedir?

A
Hürriyet
B
Tercüman-ı Hakikat
C
Muhbir
D
İbret
E
İkdam
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın özelliklerinden değildir?

A
Batı’ya yönelişin belgesi olması
B
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne benzemesi
C
İlk modern anayasa özelliği taşıması
D
Kamu hukukunun yanı sıra idari ve medeni hukuka yenilik getirmesi
E
Kökten bir değişmeyi savunması
Soru 9

1860 yılında …………. gazetesinin yayımlanması Tanzimat edebiyatının başlangıcını oluşturur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tasvir-i Efkar
B
Vekayi-i Tıbbiye
C
Ceride-i Havadis
D
Tercüman-ı Ahval
E
Takvim-i Vakayi
Soru 10

……….  Tanzimat’ta çıkarılan ilk dergidir…………...Tarafından çıka­rılmıştır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer­lere sırasıyla aşağıdakilerden hangile­ri getirilmelidir?

A
Mecmua-i Fünun - Münif Paşa
B
Diyojen - Teodor Kasap
C
Servet-i Fünun - Ahmet İhsan Tokgöz
D
Ceride-i Havadis - Churchill
E
Mirat - Mustafa Refik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.