12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Bilimsel Yazılar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilim, gerçeği değiştirmeden, bozmadan, oldu­ğu gibi ele alır. Bağlantılar kurup yasalar çıkar­tır. Sanatın ise bilim gibi böyle bir zorunluğu yoktur. Bilimde gerçek, değişmezdir, tek za­manlıdır. Sanatta ise tek zamanlılık değil, çok zamanlılık vardır. Bu parçada bilim-sanat ayrımı anlatılırken aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A
Tanımlama
B
Örnekleme
C
Karşılaştırma
D
Tanık gösterme
E
Kanıtlama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi makaledeki "giriş" bölümünün dikkat edilecek özelliklerinden biri değildir?

A
Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınlar değerlendirilmelidir.
B
Makaleyi yazma amacı kısa ve açık olarak belirtilmelidir.
C
Konuyla ilgili yerleşmiş çalışmalardan söz ettiği için geniş zamanda yazılmalıdır.
D
Araştırmanın ana bulguları belirtilmeli; ama ana sonuçlar ortaya konmamalıdır.
E
Araştırmanın yöntemi ve gerekirse bu yöntemin nedeni belirtilmelidir.
Soru 3

………… özgün araştırma sonuçlarını tamamla­yan, yazılmış ve basılmış bir rapordur. Başka bir deyişle bir ilk açıklamanın, potansiyel kulla­nıcıları tarafından entelektüel biçimde değer­lendirilebilen, deneyleri tekrarlanan, bilimsel topluma kısıtlamasız ve ikincil servislerin kont­rolüne açık değişik formlarda sunumudur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Malzeme ve Yöntemler
B
Kısa özet
C
Giriş
D
Başlık
E
Bilimsel makale
Soru 4

Uygun olmayan şekilde başlık verilmiş bir ma­kale, amaçladığı okuyucu kitlesine asla ulaşa­maz üstelik tamamen kaybolabilir. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıya dayanarak bilimsel yazılara başlık koyarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A
Başlıkta yer alacak terimler, makale içeriğinin önemli kısımlarını özetler bir nitelik taşımalıdır.
B
Başlıkların uzun ve özellik belirtmeyen türde olmasına özen gösterilmelidir.
C
Makalenin özüne eşlik eden etiket olarak işe yaramalıdır.
D
Geniş bir kitleye ulaşacağı için kısaltma¬lardan kaçınılmalıdır
E
Anlam bakımından zarar vermemek için sözcükler hatalı sıralanmamalıdır.
Soru 5

I.Yazarlar, varsayımlarını çürütmeye değil,ispat etmeye çalışmalıdır. II.Tartışmada çalışma sonuçlarından deste­ğini almayan hiçbir şey yer almamalıdır. III.Makalenin önceki bölümlerinde söylenen­ler, özellikle sonuçlar tekrarlanmamalıdır. IV.Literatür karşılaştırması yapılırken sadece sonuçları destekleyenler kullanılmamalıdır. V.Literatürdeki çalışmalar yer doldurmak ister gibi anlamsız bir şekilde peş peşe sıralan- mamalıdır. Numaralanmış cümlelerden hangisinde tar­tışma bölümünde dikkat edilecek noktalarla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
V
B
III
C
IV
D
I
E
II
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi makalenin küçül­tülmüş bir biçimi olarak bakılan kısa özetin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Yeni bilgi ve makalede verilmeyen sonuçları verip, kaynak gösterme yapılmalıdır.
B
Bulguları özetlemeli ve ana sonuçları belirtmelidir.
C
Çoğu veya tamamı, yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zamanda yazılmalıdır.
D
Kullanılan metodolojiyi (yöntemi) tanımlamalıdır.
E
Araştırmanın kapsamını ve esas amaçlarını belirtmelidir.
Soru 7

Şimdi ön hazırlıklar yolumuzdan çıkmış olarak makalenin kendisine geliyoruz……………ve…………….               en başta gelmesine karşın, deneyimli yazarların bunları makaleyi yazdıktan sonra hazırladıklarını söylemeliyim. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Bulgular-kısa özet
B
Başlık - kısa özet
C
Kısa özet - giriş
D
Malzemeler - yöntemler
E
Başlık-giriş
Soru 8

"Bilimsel yazımın anahtarının açıklık olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bilimsel yazımda açık­lık talep etmemiz gerekir." diyen birinin bu yargıyı dile getirmesindeki temel gerekçe aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Bir şey ilk söylendiği zaman açıklığın esas olması
B
Açıklığın iletişimin bir karakteristiği olması gerektiği
C
Açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesi
D
Açık bir zihnin açıkça ortaya konmuş bir problemi ele alması
E
Bilimsel yazımlarda yeni bilgi katkısında bulunulması
Soru 9

Bu bölüm, makaleyi çok küçük boyuta sığdır­mak için hazırlanır. Problemi ve diğer bölümleri kısaca belirtebilir ve belirtmelidir. Bilim adam­ları bu bölüm olmaksızın araştırmanın aktif alanlarını incelemekte güncel kalamazlar. Ken­di başına yayımlanacağından kendi kendine yeterli olmalıdır. Yani hiçbir bibliyografi, şekil veya tablo kaynağı ihtiva etmemelidir. Dili oku­yucuya yakın olmalıdır. Bu parçada "bu bölüm" sözüyle aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir?

A
Başlık
B
Kısa Özet
C
Sonuçlar
D
Giriş
E
Malzeme ve Yöntemler
Soru 10

Bilimsel yazım, alıcıya açık bir sinyalin iletil­mesidir. Sinyalin sözcükleri, mümkün olduğu kadar açık, basit ve iyi sıralanmış olmalıdır. Bilimsel yazımda süslemeye yer de gerek de yoktur." diyen biri açıklığın yanı sıra hangi anlatım niteliğinin önemini vurgulamak­tadır?

A
Özgünlük
B
Duruluk
C
Akıcılık
D
Yalınlık
E
Özlülük
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.