12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Bilimsel Yazılar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Her şeyi kapsamak, hiçbir şeyi dışlamamak zorlaması, bir kimsenin sınırsız bilgiye sahip olduğunu göstermez; kişinin ayrım yapamadı­ğını gösterir." sözü ile aşağıdakilerden han­gisi desteklenmiştir?

A
Sonuçlar, bulgular sürekli geçmiş zamanda verilmelidir.
B
Aynı deneyi yüz kere, sonuçlarda önemli bir fark olmaksızın yapmak yerine örnek veriler sunulmalıdır.
C
Reaksiyonu etkilemiş gözükmeyen değişkenlerin tablolaştırılması veya sunulması gerekmez.
D
Sonuçları tarif etmede istatistik kullanlıyorsa, bunların anlamlı istatistikler olması gerekir.
E
Yazarın dünyaya sunduğu yeni bilgiyi kapsayan bölüm sonuçtadır.
Soru 2

Bilimsel yazılarda bu bölümü oluştururken her sözcüğü dikkatle inceleyiniz. Anlatacaklarınızı yüz sözcükle anlatabiliyorsanız asla iki yüz sözcük kullanmayınız. Bunu yaparken ilgili ma­kalenin küçültülmüş bir bölümünü oluşturduğu­nuzu unutmayınız. Öyle ki okuyucu bu bölümü okuyunca dokümanı bütünüyle okumaya ge­reksinim duyup duymayacağı konusunda karar verebilsin. Bu parçadaki "bu bölüm" sözüyle aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir?

A
Giriş
B
Kısa özet
C
Başlık
D
Malzeme ve yöntemler
E
Sonuç
Soru 3

-Bu konuyu niçin seçtiniz ve bu konu neden önemlidir? -Problem nedir ve siz, problemi çözmek için nasıl hareket ettiniz? -Çözüm sonucunda neleri elde ettiniz? Yukarıda, sorulara aranan yanıtlar bir bi­limsel makalenin hangi bölümünde bulu­nabilir?

A
Malzemeler
B
Giriş
C
Yöntem
D
Kısa özet
E
Bulgular
Soru 4

Günlükler, yaşandıkça yazıldığı için anılardan daha çok gerçeklik payı içerir. İnsan, günlükte öz yaşam öyküsünü günü gününe yazmış gibidir; öz yaşam öyküsünün iyi ve kötü yanlarını göstermiştir. Kişiliğini; yaşadığını gizlemeden olduğu gibi ortaya koymuştur günlüğünde. Oysa anıda geçmişe bugünden bakmaktadır kişi. Bu parçada yazar, düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullanmıştır?

A
Tanımlama
B
Tanık gösterme
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
E
Örnekleme
Soru 5

"Nihayet (son); iyi yazım, iyi müzik gibi uyumlu bir zirve noktasına sahiptir. Pek çok makale, etkisinin çoğunu, tartışmanın berrak akışı bir delta şeklinde dağıldığı için kaybeder." sözü bir bilimsel yazıdaki "tartışma" bölümünün hangi özelliğine dikkat çekmektedir?

A
Çalışmalardaki teorik yönlerin yanında pratik uygulamalar da tartışılmalı
B
Varsayımlara çok az yer verilmeli, mümkünse hiç yer verilmemeli
C
Varılan sonuçlar olabildiğince açık bir şekilde dile getirilmeli
D
Çalışmanın önemini belirten kısa bir özet ya da sonuç ile bitmeli
E
Pek uyumlu olmayan verileri örtme ya da eritme yollarına girilmemeli
Soru 6

Bilimsel yöntemin anahtar taşı; sonuçlarınızın bilimsel değere sahip olması için yeniden üreti­lebilir olması gereğini zorunluluk olarak ortaya koyduğundan bu bölümün dikkatlice yazılması kritik önem taşır. Makale, başkalarının değer­lendirmesine maruz kaldığında iyi bir değerlen­dirici bölümünü dikkatle okuyacaktır. Eğer deneylerin tekrarlanabilir olduğu konu­sunda kuşkular ortaya çıkarsa, sonuçlar ne ka­dar parlak olursa olsun deneylerin reddedil­mesi önerilecektir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakileRden hangisi getirilmelidir?

A
Sonuçlar
B
Başlık
C
Malzeme ve yöntemler
D
Tartışma
E
Kısa özet
Soru 7

Geçmiş zamanlarda ve farklı koşullarda ya­ratılan sanat eserleri hâlâ bize bir şeyler an­latıyor, bizi etkilemeye devam ediyor, hem de çok etkiliyor. O halde düşüncenin ve kültürün yalnız kendi çağıyla sınırlı olduğu görüşü nasıl doğru olabilir? Bizler nasıl günümüzden çıkıp geleceğe uzanmaya çalışıyorsak, eski kuşaklar da farkında olmadan aynı şeyi yapmışlardır. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Başkalarına ait görüşlere yer verme
B
Betimlemelerden yararlanma
C
Ayrıntılardan yararlanma
D
Öyküleyici bir anlatımı seçme
E
Düşünceyi tartışma içinde verme
Soru 8

Kabiliyet ve yatkınlık, çoğu zaman çocukluk tarlalarında boy atan yaban çiçekleri gibidir, yabanidir. Güzel görünür; ama bir işe yaramaz. Az zamanda anlaşılır boş olduğu. Yeteneğe güvenmek aldatır insanı. Gür su, kanal düze­nine, baraja sokulmazsa boşuna akar gider. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Benzetme
D
Açıklama
E
Örnekleme
Soru 9

I.Çoğu zaman 1000-2000 sözcükle sınırlı­dır. II.Deneysel ayrıntıların çoğu ve yayın tara­masının bir kısmı çıkarılmadığı için göreceli olarak kısa olabilir. III.Sonuçlarından sadece dikkat çekici olan­ların sunulmasına ihtiyaç vardır. IV.Düşünceler kısmına daha çok yer ayırabilir ve tam bir ön rapor olma amacına hizmet etmelidir. V.Temel bir araştırma makalesi için standart olan Giriş, Malzeme ve Yöntemler, Sonuç­lar ve Tartışma dizisini izlemez. Konferans raporuyla ilgili olarak numara­lanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
III
B
V
C
II
D
I
E
IV
Soru 10

Makalenin ilk ana bölümü olan "Giriş" te ilgili çalışmada kullanılan yöntem belirtilir. Gerek görülürse söz konusu yöntemin niçin tercih edildiği de belirtilir………………..denen ve girişten hemen sonra gelen bu bölümde ise bütün ayrıntılar verilir. Bu bölümün amacı, deney ta­sarımını tarif etmek; deneylerin tekrar edilebile­ceği ayrıntıları vermektir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
Sonuçlar
B
Malzeme ve Yöntemle
C
Başlık
D
Kısa Özet
E
Tartışma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.