12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-3 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Bilimsel Yazılar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu tür kitapları incelerken değerlendiricinin değişik bir yaklaşımı vardır. Teknik dil kullanılma­sa          malıdır. Okuyucu, kitabı yazan bilim adamının meslektaşı değil öğrencidir. Kuşkusuz teknik terimler kullanılacaktır; fakat her biri ilk kul- tanışta dikkatlice tanımlanmalıdır. Değerlendiri­cinin fonksiyonu, konunun ve sunulan bilginin <3        öğrencinin kavrayıp anlayacağı biçimde iyi ele alınıp alınmadığını belirlemektir. Bu parçada tanıtılan kitap türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Ders Kitapları
B
Tarihsel Kitaplar
C
Ticari Kitaplar
D
Monografiler
E
Başvuru Kitapları
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlısı vardır?

A
Ders kitaplarında, ticari kitaplardan farklı olarak teknik dil kullanılmalıdır.
B
Ticari kitaplar için değerlendirmeyi yapar kişi, okur-yazar kişi bu kitabı okuyup anlayabilir mi diye düşünerek okuyucuya tanımlamaya çalışmalıdır.
C
Ticari kitabı okuyan bilim adamı veya öğrenci değil, genel okuyucudur.
D
Monografiler özel bir konuda özel bir okuyucu kitlesi için yazılmış kitaplardır.
E
Başvuru kitapları gerçekleri kapsar, yanlış olan başvuru kitabı hiç olmamasından daha iyidir.
Soru 3

Ülkemiz enerji için doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir ülkedir. Bu zenginliklerin başın­da su ve kömürden elde edilecek enerji sayıla­bilir. Bu da kurulacak termik ve hidroelektrik santrallerle mümkün olacaktır. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırma
B
Öyküleme
C
Betimleme
D
Tartışma
E
Açıklama
Soru 4

Bu bölüm yazının "niçin" yazıldığı sorusuna ce­vap verir ve olaya ilgi çeker. Çalışmanın kap­samını ve amacını içermeli, okuyucuya gerekli olan bilgileri vermelidir. Çalışmanın karmaşıklı­ğı ve türüne göre birkaç cümle veya 1-2 sayfa uzunluğunda olabilir. Çalışmayı daha iyi vur­gulamak için kuvvetli bir cümle ile başlamalıdır. Bu parçada "bu bölüm" sözüyle aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir?

A
Kısa Özet
B
Başlık
C
Malzeme ve Yöntemler
D
Sonuçlar
E
Giriş
Soru 5

Bütün çağların en büyük, en özgün bilim adamlarına şöyle bir baktığımızda bunların ço­ğunun felsefe ile yakın ilişkileri olan kişiler ol­duklarını görürüz. Örneğin bir yanda kendileri öncelikle filozof olan bilim kuramcılarına yani Sokrates, Aristotales ve Descartes gibilerine; diğer taraftan da Galileo, Newton, Einstein gibi üstün kuramcılara değinebiliriz. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Karşılaştırma - benzetme
B
Açıklama - betimleme
C
Açıklama - örnekleme
D
Tanımlama - açıklama
E
Tanımlama - kanıtlama
Soru 6

Bilimsel alanda ortaya çıkan keşiflerin artması, yeni buluşların yapılması insanın bilgi alanını olağanüstü genişletmiştir. Bu genişleme bir insanın bütün bilgilere sahip olmasını, bu bilgileri ayrıntılı bir şekilde algılamasını olanaksız hale getirmiştir. Bu ise zorunlu olarak belli alanlarda bilgi sahibi olan ve konusunu derinlemesine bilen bir bilim adamı tipinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde bilginin bütün alanlarına girebilmiş bir düşünür yerine, bilginin belli bir alanında bilgi sahibi olan kişilerden söz etmek daha doğru olacaktır. Bu parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bilimsel bilginin artışıyla uzmanlık alanları çoğalmıştır.
B
Çağımız, bilginin tüm alanlarına sahip kişilerin değil, belli alanlarda yoğunlaşan uzmanların çağıdır.
C
Bir bilim adamının diğer bilgi türleriyle ilişkiye girmeden kendi alanında uzmanlaşması olanaksızdır.
D
Günümüzde bilim adamları belli bir konuyu ayrıntılarıyla bilen uzmanlardan oluşmakta¬dır.
E
Günümüzde her türlü bilgiye sahip filozof tipinden söz etmek mümkün değildir.
Soru 7

Kısaltılmış ve orijinal biçimiyle "IMRAD" olarak sunulan bilimsel makalenin açılımında dört başlık yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?

A
Giriş
B
Sonuçlar
C
Ön hazırlık
D
Tartışma
E
Yöntemler
Soru 8

Uygarlığın bugünkü adı olan Batı'ya öykünme­den çekinmeyelim. Andre Gide, genç sanatçı­ya öğüdünde: "Öykünmekten korkma, kişiliğin varsa öykündüğün nesne kişiliğinde erir, gide­rek besler senin kişiliğini." demiştir. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisi­ne başvurmuştur?

A
Örneklemeye
B
Tanık göstermeye
C
Benzetmeye
D
Tanımlamaya
E
Kanıtlamaya
Soru 9

(I) Çalışmayı daha iyi vurgulamak için giriş bölümü kuvvetli bir cümle ile başlamalıdır. Örneğin "Aşırı çalışan insanlar koroner arter hastalığı nedeniyle daha mı erken ölüyorlar?" (II) Daha sonra olgunun tarihsel gelişimi şu ana kadar yapılan çalışmalar anlatılmalı ve kendi çalışmanıza temel hazırlanmalıdır. (III) Bu çalışmanın niçin yapıldığı açıklanmalı ve kullanılan terimler belirtilmelidir. (IV) Giriş bölümü geniş zamanda yazılmalıdır. (V) Bu bölümde bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçlar, asla ortaya konmaz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "giriş" bölümüyle ilgili bilgi yanlısı vardır?

A
IV
B
V
C
II
D
III
E
I
Soru 10

………….. konusu…………… çok daha geniştir.Değerlendirmeyi yapan kişinin uygun ayrın­tılarla kitabın içeriğini vermesi önemlidir. Ger­çekleri kapsar. Bu nedenle değerlendirmeyi yapanın ana sorumluluğu, malzemenin müm­kün olduğu kadar doğruluğunu belirlemektedir. Bu parçada boş bırakılan yere sırayla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Başvuru kitaplarının - ticari kitaplardan
B
Monografinin - ders kitaplarından
C
Monografinin - ticari kitaplardan
D
Başvuru kitaplarının - monografiden
E
Ders kitaplarının - ticari kitaplardan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.