12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-4 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Bilimsel Yazılar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Bilimsel Yazılar Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bu bölümde hiçbir yorumda bulunmamak gerekir. II.Okuyucuların ilgisini en çok çeken bölüm olduğu için bu bölüm yazının "kalbi" niteliğindedir. III.Temel olgu, verileri en etkili ve en iyi sunmaktır. IV.Tablo ve şekiller veri sunumuna açıklık ve etkinlik getirir. V.Bu bölüm geniş zamanda yazılmalıdır. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başlık
B
Bulgular (Sonuçlar)
C
Kısa Özet
D
Gereç ve Yöntem
E
Giriş
Soru 2

Bu bölümde amaç okuyucunun ilgisini çekmek­tir. Pek çok kişi tarafından makalenin en çok okunan bölümüdür, o yüzden özenle yazılmalı­dır. Tüm yazı bitirilip kabul edilmeye hazır bir duruma getirildikten sonra yazılmalıdır. Az sayıda kelime ile istenilenlerin anlatılabilmesi için tekrar tekrar yazılması gerekebilir. Geçmiş zamanda yazılmalıdır. Kısalık, açıklık etkinlik sağlamak için kısa cümleler ve etken fiiller kul­lanılmalıdır. Parçada özellikleri verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışma
B
Kısa Özet
C
Sonuçlar
D
Giriş
E
Malzeme ve Yöntemler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır?

A
Haşan Mellah
B
Akif Bey
C
Vatan yahut Silistre
D
Cezmi
E
İntibah
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi başlık seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?  

A
Başlık seçerken sözcük sayısında sınırlamaya gidilmemelidir.
B
Okuyucunun dikkatini çekmek ve yazıyı okunur kılmak için iyi bir başlık seçilmelidir.
C
Başlık dikkat ve özenle seçilmeli ayrıca, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
D
En etkili başlıklar 10 kelimeden aşağı olan başlıklardır.
E
Başlığın sanatlı, vurgulu, etkileyici olmasına dikkat edilmelidir.
Soru 5

Kuvvetli bir sanatçının belli bir tarih arasına sıkıştırılamayacağı gerçeği ortadır. Sürekli ola­rak zamanın sınırlarını zorlar sanatçı. Yenilik­lerin, gerçek mutlulukların, iyi düşüncelerin ışı­ğını yakan odur. Bu ışığı yakmak için bir sürü savaşa girmiştir. Nice zorluklar aşmıştır. Ho­meros, Beydeba, Yunus, Karacaoğlan... sa­vaşlar vererek sınavlardan geçerek gelmişler­dir bu zamana. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisine başvurulmuştur?

A
Karşılaştırma
B
Tanık gösterme
C
Örnekleme
D
Kanıtlama
E
Tanımlama
Soru 6

Ona dil ve anlatımı yalın olduğu için "acemi, derinlikten yoksun" denildi. Oysa onun yalınlığı, kararını çoktan vermiş olan insanın sürekli çabasıyla oluşmuştur. O, bizim gözümüzü kamaştırmak değil, görmeden geçtiğimizi göstermek istemektedir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A
Tanımlama
B
Kanıtlama
C
Öyküleme
D
Açıklama
E
Tartışma
Soru 7

I. Yazının "nasıl", "ne" sorularını yanıtlar. II.Çalışmanın nasıl yapıldığını açıklayan bölüm geniş zamanda yazılmalıdır. III.Veri kaynakları, çalışma düzeni, analiz tipi bu bölümde belirtilmelidir. IV.Başkalarının, çalışmanın geçerliliği hakkın­da karar verebilmeleri için çalışma hakkın­da bilgi verilmelidir. Numaralanmış cümlelerle özellikleri verilen bu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışma
B
Kısa özet
C
Malzeme ve Yöntemler
D
Giriş
E
Bulgular
Soru 8

Yazı anlaşılamıyorsa bilime herhangi bir katkısı olmaz. Yazıda verilmek istenen mesaj en az kelime ile en basit biçimde verilmelidir. Abartılı ve süslü yazılara bilimsellikte yer yoktur. Yazı açık, direkt ve doğru olmalıdır. Bilimsel bir yazının nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak yukarıdaki bilgiye bakılırsa hangi anlatım niteliğine yer verilmemiştir?

A
Açıklık
B
Özlülük
C
Özgünlük
D
Duruluk
E
Yalınlık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.