12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

_ _ _ _ nesirle söylenmiş, din ve büyü inanışlarından ve törelerden bağımsız, ta­mamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve an­lattıklarında inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı türüdür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Roman
B
Masal
C
Şiir
D
Tiyatro
E
Hikâye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki ilk yerli romandır?

A
Felatun Bey' le Rakım Efendi
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C
Telemak
D
Araba Sevdası
E
Şair Evlenmesi
Soru 3

17.yüzyılda Batı'da roman türünün ilk başarılı örneği sayılan eser, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Telemak
B
Sefiller
C
Don Kişot
D
Decameron
E
Monte Kristo
Soru 4
Ahmet Mithat Efendi Roman türü edebiyatımıza, Batı edebiyatından yapılan çeviriler yoluyla ……………. Döneminde gelmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Tanzimat
B
Milli edebiyat
C
Fecr-i Âti
D
Servet-i Fünun
E
Cumhuriyet
Soru 5

Belirli bir konu birliği, düğüm ve çözüm endişesi olmayan bir hikâye tarzı denedi. Gözlemlerini olduğu gibi aktarmadı; çevreyi, olayları ve insanları birer ipucu olarak değer­lendirip hayalinde yeniden kurarak hikâyele­rinde kullandı. Olaydan çok, şiire ve etkilenme­lere en uygun kesitlerin (zaman parçalarının) hikâyesini yazdı. Mahalle Kahvesi, Sarnıç, Semaver hikâyelerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Sait Faik
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Ömer Seyfettin
D
Haldun Taner
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır?

A
Haşan Mellah
B
Akif Bey
C
Vatan yahut Silistre
D
İntibah
E
Cezmi
Soru 7

Edebiyatımızda kısa hikâyeyi başlı başına bir tür olarak önemseyen ilk yazardır. "Edebiyat yapmak” dediği süslü ve şairane anlatımdan kaçınarak "Yeni Lisan" adını verdiği sade üslupla yazdı. Hikâyelerinde tasvir ve ruhsal çözümlemelerden çok olaya önem verdi. Bu parçada sözü edilen hikâyeci, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Sait Faik
C
Haldun Taner
D
Ziya Gökalp
E
Orhan Veli
Soru 8

Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A
intibah
B
Monte Kristo
C
Telemak
D
Sefiller
E
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru 9

Destani şiir, kahramanlık şiiri gibi adlarla anılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pastoral şiir
B
Satirik şiir
C
Epik şiir
D
Didaktik şiir
E
Lirik şiir
Soru 10

I. Bir tekerlemeyle başlar. II.Teşhis sanatından yararlanır. III.Hayvanlar aracılığıyla insan anlatılır. IV.Sonunda bir ders verilir. V.Kimileri şiir biçimindedir. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fabl a ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.