12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-2 (Test Çöz- Online)

12. Sınıf Dil ve Anlatım dersi Sanat Metinleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-2 (Test Çöz- Online)

Tebrikler - 12. Sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinleri Testleri-2 (Test Çöz- Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireysel duyguları dile getiren ve Türk edebiyatında yaygın olan şiir türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik şiir
B
Lirik şiir
C
Pastoral siir
D
Didaktik şiir
E
Satirik şiir
Soru 2

Atları iyi süren Troialılarda tunç zırhlı Akhalılar Ölçülen alanda karşı karşıya geldiler Öfkeyle savurdular kargılarını Aleksandros attı uzun gölgeli kargısını önce Düzgün kalkanından vurdu Atreus oğlunu Bu şiirin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lirik
B
Dramatik
C
Epik
D
Pastoral
E
Satirik
Soru 3

Yeni sözler gerekse Bunda da uy herkese Halkın söz yaratmada Yollarını benimse Bu şiirin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pastoral
B
Satirik
C
Didaktik
D
Epik
E
Lirik
Soru 4

Duyulan tek kuş sesi şimdi Ovanın sessizliği belki Bölüştük ekmeği egemen Babaca, yanaşma ve çoban Doğa baştan başa dingindi Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangi­sinden alınmış olabilir?

A
Lirik
B
Epik
C
Satirik
D
Pastoral
E
Didaktik
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebi­yatında didaktik türde kaleme alınmış ilk eserdir?

A
Seyahatnâme
B
Haluk' un Defteri
C
Asım
D
Hayriyye
E
Kutadgu Bilig
Soru 6

Türk edebiyatında Batılı tekniğe uygun yazılmış ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Evlenmesi
B
Çengi
C
Akif Bey
D
Vatan yahut Silistre
E
Zavallı Çocuk
Soru 7

Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim Dalları neyleyim Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim Yâr yâr Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinin hangi­sinden alınmış olabilir?

A
Dramatik
B
Lirik
C
Pastoral
D
Epik
E
Satirik
Soru 8

Kişileri korku, heyecan ve acıma duyguları ile uyarma amacı güden en eski tiyatro türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tragedya
B
Dram
C
Opera
D
Operet
E
Komedya
Soru 9

Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Bu şiirin türü, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Dramatik
B
Satirik
C
Epik
D
Satirik
E
Lirik
Soru 10

Değirmen misali döner başım Sevda değil bu bir hışım Gel gör beni darmadağın Tel tel çözülüp kalmışım Bu şiirin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lirik
B
Didaktik
C
Epik
D
Satirik
E
Pastoral
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.